0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مولف: ویلیام شکسپیر
درحال دریافت اطلاعات..
THE MERCHANT OF VENICE:تاجر ونیزی (زبان اصلی،انگلیسی)
THE MERCHANT OF VENICE:تاجر ونیزی (زبان اصلی،انگلیسی)
1,500,000﷼
THE MERCHANT OF VENICE:تاجر ونیزی (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
134575
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
نمایشنامه لیرشاه
نمایشنامه لیرشاه
1,000,000﷼
نمایشنامه لیرشاه
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134378
گروه بندی:
نمایشنامه, بسته ویزیت
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
نمایشنامه زنان شوخ طبع وینزر
نمایشنامه زنان شوخ طبع وینزر
900,000﷼
نمایشنامه زنان شوخ طبع وینزر
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134376
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
نمایشنامه رام کردن زن سرکش
نمایشنامه رام کردن زن سرکش
800,000﷼
نمایشنامه رام کردن زن سرکش
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134375
گروه بندی:
نمایشنامه, بسته ویزیت
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
نمایشنامه رومئو و ژولیت
نمایشنامه رومئو و ژولیت
900,000﷼
نمایشنامه رومئو و ژولیت
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134374
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
نمایشنامه آنتونی و کلئوپاترا
نمایشنامه آنتونی و کلئوپاترا
1,100,000﷼
نمایشنامه آنتونی و کلئوپاترا
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134369
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
نمایشنامه تیمون آتنی
نمایشنامه تیمون آتنی
800,000﷼
نمایشنامه تیمون آتنی
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134367
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
نمایشنامه کلوخ انداز را پاداش سنگ است
نمایشنامه کلوخ انداز را پاداش سنگ است
900,000﷼
نمایشنامه کلوخ انداز را پاداش سنگ است
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134365
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
نمایشنامه کوریولانوس
نمایشنامه کوریولانوس
1,100,000﷼
نمایشنامه کوریولانوس
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134364
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
نمایشنامه تاجر ونیزی
نمایشنامه تاجر ونیزی
800,000﷼
نمایشنامه تاجر ونیزی
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134363
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
نمایشنامه رویای نیمه شب تابستان
نمایشنامه رویای نیمه شب تابستان
700,000﷼
نمایشنامه رویای نیمه شب تابستان
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134360
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
نمایشنامه توفان
نمایشنامه توفان
700,000﷼
نمایشنامه توفان
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134357
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
نمایشنامه شب دوازدهم
نمایشنامه شب دوازدهم
900,000﷼
نمایشنامه شب دوازدهم
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134356
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
نمایشنامه مکبث
نمایشنامه مکبث
800,000﷼
نمایشنامه مکبث
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134354
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
نمایشنامه هاملت
نمایشنامه هاملت
1,100,000﷼
نمایشنامه هاملت
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134352
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
نمایشنامه اتللو
نمایشنامه اتللو
1,000,000﷼
نمایشنامه اتللو
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134347
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
نمایشنامه سیمبلین
نمایشنامه سیمبلین
1,100,000﷼
نمایشنامه سیمبلین
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134350
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
نمایشنامه آنچه به نیکی پایان پذیرد نیک است
نمایشنامه آنچه به نیکی پایان پذیرد نیک است
900,000﷼
نمایشنامه آنچه به نیکی پایان پذیرد نیک است
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134346
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
نمایشنامه دو نجیب زاده ورونا
نمایشنامه دو نجیب زاده ورونا
800,000﷼
نمایشنامه دو نجیب زاده ورونا
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134328
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
نمایشنامه آنچه دلخواه تو است
نمایشنامه آنچه دلخواه تو است
800,000﷼
نمایشنامه آنچه دلخواه تو است
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134339
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
نمایشنامه هیاهوی بسیار برای هیچ
نمایشنامه هیاهوی بسیار برای هیچ
800,000﷼
نمایشنامه هیاهوی بسیار برای هیچ
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134338
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
نمایشنامه کمدی اشتباهات
نمایشنامه کمدی اشتباهات
700,000﷼
نمایشنامه کمدی اشتباهات
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134336
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
نمایشنامه تیتوس اندرونیکوس
نمایشنامه تیتوس اندرونیکوس
800,000﷼
نمایشنامه تیتوس اندرونیکوس
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134335
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
نمایشنامه ژولیوس سزار
نمایشنامه ژولیوس سزار
800,000﷼
نمایشنامه ژولیوس سزار
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134329
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
نمایشنامه تلاش بیهوده عشق
نمایشنامه تلاش بیهوده عشق
900,000﷼
نمایشنامه تلاش بیهوده عشق
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134334
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
نمایشنامه داستان زمستان
نمایشنامه داستان زمستان
1,000,000﷼
نمایشنامه داستان زمستان
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134396
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
نمایشنامه پریکلس
نمایشنامه پریکلس
700,000﷼
نمایشنامه پریکلس
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134394
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
نمایشنامه تریلوس و کرسیدا
نمایشنامه تریلوس و کرسیدا
1,100,000﷼
نمایشنامه تریلوس و کرسیدا
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
سروش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علاءالدین پازارگادی

کد:
134381
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
اشتباهات مضحک
اشتباهات مضحک
150,000﷼
اشتباهات مضحک
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
دبیر،اکباتان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علی اکبر عبداللهی

کد:
133770
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
150,000﷼
150,000﷼
جولیوس سزار
جولیوس سزار
1,080,000﷼
جولیوس سزار
مولف:
ویلیام شکسپیر
ناشر:
گوتنبرگ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
رضا اسکندری آذر

کد:
133110
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
1,080,000﷼
1,080,000﷼