0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مولف: جان فلنگن
درحال دریافت اطلاعات..
جنگاوران جوان11 (قصه های گمشده)
جنگاوران جوان11 (قصه های گمشده)
2,400,000﷼
جنگاوران جوان11 (قصه های گمشده)
مولف:
جان فلنگن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
1
مترجم:
ملیکا خوش نژاد

کد:
120894
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
2,400,000﷼
2,400,000﷼
جنگاوران جوان10 (امپراتوری نیهون جا)
جنگاوران جوان10 (امپراتوری نیهون جا)
3,950,000﷼
جنگاوران جوان10 (امپراتوری نیهون جا)
مولف:
جان فلنگن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
2
مترجم:
مسعود ملک یاری

کد:
116064
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
3,950,000﷼
3,950,000﷼
جنگاوران جوان 9 (هالت در خطر مرگ)
جنگاوران جوان 9 (هالت در خطر مرگ)
3,500,000﷼
جنگاوران جوان 9 (هالت در خطر مرگ)
مولف:
جان فلنگن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
4
مترجم:
مسعود ملک یاری

کد:
63918
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
3,500,000﷼
3,500,000﷼
شاگرد تکاور 1 (خرابه های گورلان)
شاگرد تکاور 1 (خرابه های گورلان)
250,000﷼
شاگرد تکاور 1 (خرابه های گورلان)
مولف:
جان فلنگن
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سعیدا زندیان

کد:
51807
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
250,000﷼
250,000﷼
شاگرد تکاور 2 (پل سوخته)
شاگرد تکاور 2 (پل سوخته)
250,000﷼
شاگرد تکاور 2 (پل سوخته)
مولف:
جان فلنگن
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سعیدا زندیان

کد:
51808
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
250,000﷼
250,000﷼
جنگاوران جوان 8 (پادشاهی کلانمل)
جنگاوران جوان 8 (پادشاهی کلانمل)
3,150,000﷼
جنگاوران جوان 8 (پادشاهی کلانمل)
مولف:
جان فلنگن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
5
مترجم:
مسعود ملک یاری

کد:
49830
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
3,150,000﷼
3,150,000﷼
جنگاوران جوان 7 (آزادی ایراک)،(رمان نوجوان 165)
جنگاوران جوان 7 (آزادی ایراک)،(رمان نوجوان 165)
850,000﷼
جنگاوران جوان 7 (آزادی ایراک)،(رمان نوجوان 165)
مولف:
جان فلنگن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
4
مترجم:
فائزه اثناعشری

کد:
46250
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
850,000﷼
850,000﷼
جنگاوران جوان 6 (محاصره ی مکینداو)
جنگاوران جوان 6 (محاصره ی مکینداو)
3,150,000﷼
جنگاوران جوان 6 (محاصره ی مکینداو)
مولف:
جان فلنگن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
5
مترجم:
فائزه اثناعشری

کد:
40550
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
3,150,000﷼
3,150,000﷼
جنگاوران جوان 5 (جادوگر شمال)
جنگاوران جوان 5 (جادوگر شمال)
3,100,000﷼
جنگاوران جوان 5 (جادوگر شمال)
مولف:
جان فلنگن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
5
مترجم:
مسعود ملک یاری

کد:
39201
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
3,100,000﷼
3,100,000﷼
نبرد اسکاندیا
نبرد اسکاندیا
1,950,000﷼
نبرد اسکاندیا
مولف:
جان فلنگن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
5
مترجم:
مسعود ملک یاری

کد:
35144
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
1,950,000﷼
1,950,000﷼
جنگاوران جوان 3 (سرزمین یخ زده)
جنگاوران جوان 3 (سرزمین یخ زده)
1,150,000﷼
جنگاوران جوان 3 (سرزمین یخ زده)
مولف:
جان فلنگن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
6
مترجم:
مسعود ملک یاری

کد:
33828
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
1,150,000﷼
1,150,000﷼
جنگاوران جوان 2 (پل آتشین)
جنگاوران جوان 2 (پل آتشین)
3,200,000﷼
جنگاوران جوان 2 (پل آتشین)
مولف:
جان فلنگن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
7
مترجم:
مسعود ملک یاری

کد:
30725
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
3,200,000﷼
3,200,000﷼
جنگاوران جوان 1 (ویرانه های گورلان)،(رمان نوجوان96)
جنگاوران جوان 1 (ویرانه های گورلان)،(رمان نوجوان96)
2,400,000﷼
جنگاوران جوان 1 (ویرانه های گورلان)،(رمان نوجوان96)
مولف:
جان فلنگن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
8
مترجم:
مسعود ملک یاری

کد:
30724
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
2,400,000﷼
2,400,000﷼