0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مترجم: اسماعیل سلامی
درحال دریافت اطلاعات..
یزد (2زبانه،گلاسه)
یزد (2زبانه،گلاسه)
9,500,000﷼
یزد (2زبانه،گلاسه)
مولف:
علی دهباشی
ناشر:
گویا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اسماعیل سلامی

کد:
125687
گروه بندی:
نقاشی, جامعه شناسی, فرهنگ
قیمت:
9,500,000﷼
9,500,000﷼
شکیبا (نقش عکس در هنر ایران)،(2زبانه،گلاسه)
شکیبا (نقش عکس در هنر ایران)،(2زبانه،گلاسه)
4,500,000﷼
شکیبا (نقش عکس در هنر ایران)،(2زبانه،گلاسه)
مولف:
مسعود معصومی
ناشر:
گویا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اسماعیل سلامی

کد:
97984
گروه بندی:
نقاشی
قیمت:
4,500,000﷼
4,500,000﷼
شکیبا...به کوروش که برای صلح و آرامش مردمانش کوشید (2زبانه،گلاسه،باقاب)
شکیبا...به کوروش که برای صلح و آرامش مردمانش کوشید (2زبانه،گلاسه،باقاب)
40,000,000﷼
شکیبا...به کوروش که برای صلح و آرامش مردمانش کوشید (2زبانه،گلاسه،باقاب)
مولف:
هوشنگ انصاری
ناشر:
گویا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اسماعیل سلامی

کد:
53526
گروه بندی:
نقاشی, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
40,000,000﷼
40,000,000﷼
اصفهان میراث اهورایی (2زبانه،گلاسه)
اصفهان میراث اهورایی (2زبانه،گلاسه)
3,500,000﷼
اصفهان میراث اهورایی (2زبانه،گلاسه)
مولف:
محمدرضا ریاضی
ناشر:
سرزمین اهورایی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اسماعیل سلامی

کد:
32053
گروه بندی:
نقاشی, کتب چند زبانه, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
3,500,000﷼
3,500,000﷼
دیوان حافظ سلامی (2زبانه،باقاب)
دیوان حافظ سلامی (2زبانه،باقاب)
7,000,000﷼
دیوان حافظ سلامی (2زبانه،باقاب)
مولف:
شمس الدین محمد حافظ شیرازی
ناشر:
گویا،آوردگاه هنر و اندیشه
نوبت چاپ:
2
مترجم:
اسماعیل سلامی

کد:
22803
گروه بندی:
مجموعه شعر, کتب چند زبانه(نفیس), کتب نفیس
قیمت:
7,000,000﷼
7,000,000﷼
آلبوم ملک اراک 2 (گلاسه)
آلبوم ملک اراک 2 (گلاسه)
500,000﷼
آلبوم ملک اراک 2 (گلاسه)
مولف:
محمدعلی داوودی پور
ناشر:
زرین و سیمین
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اسماعیل سلامی

کد:
17288
گروه بندی:
نقاشی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
آلبوم ملک اراک 1 (گلاسه)
آلبوم ملک اراک 1 (گلاسه)
750,000﷼
آلبوم ملک اراک 1 (گلاسه)
مولف:
محمدعلی داوودی پور
ناشر:
زرین و سیمین
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اسماعیل سلامی

کد:
15671
گروه بندی:
نقاشی
قیمت:
750,000﷼
750,000﷼
دیوان حافظ سلامی (2زبانه،گلاسه،باقاب)
دیوان حافظ سلامی (2زبانه،گلاسه،باقاب)
6,000,000﷼
دیوان حافظ سلامی (2زبانه،گلاسه،باقاب)
مولف:
شمس الدین محمد حافظ شیرازی
ناشر:
گویا،آوردگاه هنر و اندیشه
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اسماعیل سلامی

کد:
14433
گروه بندی:
مجموعه شعر, کتب چند زبانه(نفیس), کتب نفیس
قیمت:
6,000,000﷼
6,000,000﷼
ایران گهواره تمدن (2زبانه،گلاسه،باقاب)
ایران گهواره تمدن (2زبانه،گلاسه،باقاب)
29,000,000﷼
ایران گهواره تمدن (2زبانه،گلاسه،باقاب)
مولف:
م.آزاد
ناشر:
گویا
نوبت چاپ:
8
مترجم:
اسماعیل سلامی

کد:
9277
گروه بندی:
نقاشی, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
29,000,000﷼
29,000,000﷼
شیراز نگین کهن (2زبانه،گلاسه،باقاب)
شیراز نگین کهن (2زبانه،گلاسه،باقاب)
9,000,000﷼
شیراز نگین کهن (2زبانه،گلاسه،باقاب)
مولف:
م.آزاد
ناشر:
آوردگاه هنر و اندیشه
نوبت چاپ:
2
مترجم:
اسماعیل سلامی

کد:
1084
گروه بندی:
نقاشی, کتب چند زبانه, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
9,000,000﷼
9,000,000﷼
کردستان نگین سبز (2زبانه،گلاسه،باقاب)
کردستان نگین سبز (2زبانه،گلاسه،باقاب)
9,000,000﷼
کردستان نگین سبز (2زبانه،گلاسه،باقاب)
مولف:
محمدابراهیم زارعی
ناشر:
گویا
نوبت چاپ:
2
مترجم:
اسماعیل سلامی

کد:
10985
گروه بندی:
نقاشی, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
9,000,000﷼
9,000,000﷼
کردستان (2زبانه،گلاسه،باقاب)
کردستان (2زبانه،گلاسه،باقاب)
11,000,000﷼
کردستان (2زبانه،گلاسه،باقاب)
مولف:
محمدابراهیم زارعی
ناشر:
گویا
نوبت چاپ:
3
مترجم:
اسماعیل سلامی

کد:
288
گروه بندی:
نقاشی, کتب چند زبانه, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
11,000,000﷼
11,000,000﷼
کرمان (2زبانه،گلاسه،باقاب)
کرمان (2زبانه،گلاسه،باقاب)
11,000,000﷼
کرمان (2زبانه،گلاسه،باقاب)
مولف:
نادره نفیسی
ناشر:
گویا
نوبت چاپ:
3
مترجم:
اسماعیل سلامی

کد:
7284
گروه بندی:
نقاشی, کتب چند زبانه(نفیس), کتب نفیس
قیمت:
11,000,000﷼
11,000,000﷼
سمنان نگین راه ابریشم (2زبانه،گلاسه،باقاب)
سمنان نگین راه ابریشم (2زبانه،گلاسه،باقاب)
9,000,000﷼
سمنان نگین راه ابریشم (2زبانه،گلاسه،باقاب)
مولف:
آزیتا رجبی
ناشر:
گویا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اسماعیل سلامی

کد:
12866
گروه بندی:
نقاشی, کتب چند زبانه, کتب چند زبانه(نفیس), کتب نفیس
قیمت:
9,000,000﷼
9,000,000﷼