0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مترجم: گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه
درحال دریافت اطلاعات..
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان19 (کوسه های دریای سرخ)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان19 (کوسه های دریای سرخ)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان19 (کوسه های دریای سرخ)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
5
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
8036
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان20 (جستجو در غار هیولا)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان20 (جستجو در غار هیولا)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان20 (جستجو در غار هیولا)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
6
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
8590
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان10 (ستاره اسرارآمیز)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان10 (ستاره اسرارآمیز)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان10 (ستاره اسرارآمیز)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
6
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
8592
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 5 (نیلوفر آبی)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 5 (نیلوفر آبی)،(کمیک استریپ)
600,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 5 (نیلوفر آبی)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
8
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
3065
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 4 (سیگارهای فرعون)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 4 (سیگارهای فرعون)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 4 (سیگارهای فرعون)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
10
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
8389
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان14 (زندانی های معبد خورشید)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان14 (زندانی های معبد خورشید)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان14 (زندانی های معبد خورشید)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
5
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
8039
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 1 (فرار از شوروی)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 1 (فرار از شوروی)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 1 (فرار از شوروی)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
8
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
3063
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان22 (پرواز 714)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان22 (پرواز 714)،(کمیک استریپ)
600,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان22 (پرواز 714)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
6
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
8035
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 2 (سفر به آفریقا)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 2 (سفر به آفریقا)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 2 (سفر به آفریقا)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
9
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
3064
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان23 (در سرزمین پیکارگران)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان23 (در سرزمین پیکارگران)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان23 (در سرزمین پیکارگران)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
6
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
3070
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 3 (جدال با تبهکاران)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 3 (جدال با تبهکاران)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 3 (جدال با تبهکاران)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
9
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
8591
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان15 (سرزمین طلای سیاه)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان15 (سرزمین طلای سیاه)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان15 (سرزمین طلای سیاه)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
4
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
8038
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان24 (هنر الفبا)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان24 (هنر الفبا)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان24 (هنر الفبا)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
6
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
3068
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان17 (گشت و گذار در ماه)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان17 (گشت و گذار در ماه)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان17 (گشت و گذار در ماه)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
7
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
8409
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 9 (خرچنگ چنگال طلائی)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 9 (خرچنگ چنگال طلائی)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 9 (خرچنگ چنگال طلائی)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
4
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
8037
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان11 (راز کشتی اسب شاخ دار)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان11 (راز کشتی اسب شاخ دار)،(کمیک استریپ)
600,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان11 (راز کشتی اسب شاخ دار)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
7
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
8593
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان13 (7 گوی بلوری)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان13 (7 گوی بلوری)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان13 (7 گوی بلوری)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
6
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
8410
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان21 (جواهرات کاستافیوره)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان21 (جواهرات کاستافیوره)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان21 (جواهرات کاستافیوره)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
6
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
3071
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 8 (عصای سحرآمیز)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 8 (عصای سحرآمیز)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 8 (عصای سحرآمیز)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
8
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
3072
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 7 (جزیره سیاه)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 7 (جزیره سیاه)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 7 (جزیره سیاه)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
6
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
8034
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان16 (سفر به کره ماه)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان16 (سفر به کره ماه)،(کمیک استریپ)
1,000,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان16 (سفر به کره ماه)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
8
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
8390
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
مجموعه کمیک استریپ ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 1 (جلدهای 1تا6)
مجموعه کمیک استریپ ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 1 (جلدهای 1تا6)
5,500,000﷼
مجموعه کمیک استریپ ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 1 (جلدهای 1تا6)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
4
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
3059
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
5,500,000﷼
5,500,000﷼
مجموعه ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 3 (جلدهای 13تا18)،(کمیک استریپ)
مجموعه ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 3 (جلدهای 13تا18)،(کمیک استریپ)
5,500,000﷼
مجموعه ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 3 (جلدهای 13تا18)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
4
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
3061
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
5,500,000﷼
5,500,000﷼
مجموعه کمیک استریپ ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 4 (جلدهای19تا24)،(کمیک استریپ)
مجموعه کمیک استریپ ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 4 (جلدهای19تا24)،(کمیک استریپ)
5,500,000﷼
مجموعه کمیک استریپ ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 4 (جلدهای19تا24)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
4
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
3073
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
5,500,000﷼
5,500,000﷼
مجموعه ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 2 (جلدهای 7تا12)،(کمیک استریپ)
مجموعه ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 2 (جلدهای 7تا12)،(کمیک استریپ)
5,500,000﷼
مجموعه ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 2 (جلدهای 7تا12)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
4
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
3060
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
5,500,000﷼
5,500,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان12 (گنج راکهام سرخ پوش)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان12 (گنج راکهام سرخ پوش)،(کمیک استریپ)
600,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان12 (گنج راکهام سرخ پوش)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
7
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
3069
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 6 (گوش شکسته شده)،(کمیک استریپ)
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 6 (گوش شکسته شده)،(کمیک استریپ)
600,000﷼
ماجراهای تن تن خبرنگار جوان 6 (گوش شکسته شده)،(کمیک استریپ)
مولف:
هرژه
ناشر:
قدیانی،رایحه اندیشه
نوبت چاپ:
7
مترجم:
گروه ترجمه نشر رایحه اندیشه

کد:
3066
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼