0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مترجم: محمدابراهیم گوهریان،مهین خالصی
درحال دریافت اطلاعات..
این مورد را مذاکره کنید! (تجارت جهانی17)
این مورد را مذاکره کنید! (تجارت جهانی17)
3,199,000﷼
این مورد را مذاکره کنید! (تجارت جهانی17)
مولف:
هرب کوهن
ناشر:
نسل نو اندیش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمدابراهیم گوهریان،مهین خالصی

کد:
55748
گروه بندی:
روانشناسی کار و تجارت
قیمت:
3,199,000﷼
3,199,000﷼
تجارت جهانی21 (فروشنده ی نخبه)
تجارت جهانی21 (فروشنده ی نخبه)
1,499,000﷼
تجارت جهانی21 (فروشنده ی نخبه)
مولف:
وینی آری
ناشر:
نسل نو اندیش
نوبت چاپ:
3
مترجم:
محمدابراهیم گوهریان،مهین خالصی

کد:
29403
گروه بندی:
روانشناسی کار و تجارت
قیمت:
1,499,000﷼
1,499,000﷼
تجارت جهانی18 (مدیریت خدمات مشتری)
تجارت جهانی18 (مدیریت خدمات مشتری)
2,299,000﷼
تجارت جهانی18 (مدیریت خدمات مشتری)
مولف:
ژاک هارو ویتز
ناشر:
نسل نو اندیش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمدابراهیم گوهریان،مهین خالصی

کد:
26216
گروه بندی:
روانشناسی کار و تجارت
قیمت:
2,299,000﷼
2,299,000﷼
بازی مذاکره (تجارت جهانی10)
بازی مذاکره (تجارت جهانی10)
2,599,000﷼
بازی مذاکره (تجارت جهانی10)
مولف:
چستر.ال.کاراس
ناشر:
نسل نو اندیش
نوبت چاپ:
2
مترجم:
محمدابراهیم گوهریان،مهین خالصی

کد:
20602
گروه بندی:
روانشناسی کار و تجارت
قیمت:
2,599,000﷼
2,599,000﷼