0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مترجم: فریبرز افروزی
درحال دریافت اطلاعات..
کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس و سپر سردار بزرگ)،(گلاسه)
کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس و سپر سردار بزرگ)،(گلاسه)
800,000﷼
کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس و سپر سردار بزرگ)،(گلاسه)
مولف:
رنه گوسینی
ناشر:
سامر
نوبت چاپ:
2
مترجم:
فریبرز افروزی

کد:
128395
گروه بندی:
داستان کودکان, داستان مصور
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
آستریکس و دیگچه (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
آستریکس و دیگچه (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
1,200,000﷼
آستریکس و دیگچه (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
مولف:
رنه گوسینی
ناشر:
سامر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
فریبرز افروزی

کد:
96775
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
آستریکس و مهمانی ویژه (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
آستریکس و مهمانی ویژه (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
1,200,000﷼
آستریکس و مهمانی ویژه (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
مولف:
رنه گوسینی
ناشر:
سامر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
فریبرز افروزی

کد:
64897
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
آستریکس در سوئیس (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
آستریکس در سوئیس (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
1,200,000﷼
آستریکس در سوئیس (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
مولف:
رنه گوسینی
ناشر:
سامر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
فریبرز افروزی

کد:
64898
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
آستریکس و پیکت ها (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
آستریکس و پیکت ها (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
1,200,000﷼
آستریکس و پیکت ها (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
مولف:
ژان ایوفری
ناشر:
سامر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
فریبرز افروزی

کد:
55395
گروه بندی:
داستان کودکان, داستان مصور
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
آستریکس و وایکینگ ها (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
آستریکس و وایکینگ ها (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
1,200,000﷼
آستریکس و وایکینگ ها (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
مولف:
رنه گوسینی
ناشر:
سامر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
فریبرز افروزی

کد:
44343
گروه بندی:
داستان کودکان, داستان مصور
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
آستریکس و مامور رومی (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
آستریکس و مامور رومی (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
1,200,000﷼
آستریکس و مامور رومی (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
مولف:
رنه گوسینی
ناشر:
سامر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
فریبرز افروزی

کد:
44344
گروه بندی:
داستان کودکان, داستان مصور
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
آستریکس در اسپانیا (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
آستریکس در اسپانیا (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
1,200,000﷼
آستریکس در اسپانیا (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
مولف:
گوسینی
ناشر:
سامر
نوبت چاپ:
3
مترجم:
فریبرز افروزی

کد:
34392
گروه بندی:
داستان کودکان, داستان مصور
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
آستریکس و طلای سیاه (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
آستریکس و طلای سیاه (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
1,200,000﷼
آستریکس و طلای سیاه (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
مولف:
اودرزو
ناشر:
سامر
نوبت چاپ:
2
مترجم:
فریبرز افروزی

کد:
34393
گروه بندی:
داستان کودکان, داستان مصور
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس و قالیچه جادویی ایرانی)،(گلاسه)
کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس و قالیچه جادویی ایرانی)،(گلاسه)
1,200,000﷼
کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس (آستریکس و قالیچه جادویی ایرانی)،(گلاسه)
مولف:
گوسینی
ناشر:
سامر
نوبت چاپ:
3
مترجم:
فریبرز افروزی

کد:
34394
گروه بندی:
داستان کودکان, داستان مصور
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
آستریکس و گلادیاتور (کمیک استریپ)،(گلاسه)
آستریکس و گلادیاتور (کمیک استریپ)،(گلاسه)
1,200,000﷼
آستریکس و گلادیاتور (کمیک استریپ)،(گلاسه)
مولف:
رنه گوسینی
ناشر:
سامر
نوبت چاپ:
2
مترجم:
فریبرز افروزی

کد:
34395
گروه بندی:
داستان کودکان, داستان مصور
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
آستریکس در سرزمین گل (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
آستریکس در سرزمین گل (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
1,200,000﷼
آستریکس در سرزمین گل (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
مولف:
رنه گوسینی
ناشر:
سامر
نوبت چاپ:
2
مترجم:
فریبرز افروزی

کد:
30967
گروه بندی:
داستان کودکان, داستان مصور
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
آستریکس و پیشگو‌ (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
آستریکس و پیشگو‌ (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
1,200,000﷼
آستریکس و پیشگو‌ (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
مولف:
رنه گوسینی
ناشر:
سامر
نوبت چاپ:
2
مترجم:
فریبرز افروزی

کد:
30968
گروه بندی:
داستان کودکان, داستان مصور
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
آستریکس و داس طلایی (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)
آستریکس و داس طلایی (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)
1,200,000﷼
آستریکس و داس طلایی (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)
مولف:
رنه گوسینی
ناشر:
سامر
نوبت چاپ:
2
مترجم:
فریبرز افروزی

کد:
30969
گروه بندی:
داستان کودکان, داستان مصور
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
آستریکس در جزیره ی کورس (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
آستریکس در جزیره ی کورس (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
1,200,000﷼
آستریکس در جزیره ی کورس (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
مولف:
گوسینی،اودرزو
ناشر:
سامر
نوبت چاپ:
3
مترجم:
فریبرز افروزی

کد:
26869
گروه بندی:
داستان کودکان, داستان مصور
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
آستریکس در بازی های المپیک (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
آستریکس در بازی های المپیک (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
1,200,000﷼
آستریکس در بازی های المپیک (کمیک استریپ یکی از ماجراهای آستریکس)،(گلاسه)
مولف:
رنه گوسینی
ناشر:
سامر
نوبت چاپ:
3
مترجم:
فریبرز افروزی

کد:
26872
گروه بندی:
داستان کودکان, داستان مصور
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼