0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مترجم: تیمور قادری
درحال دریافت اطلاعات..
گنجینه مغان
گنجینه مغان
2,500,000﷼
گنجینه مغان
مولف:
جیمز هوپ مولتون
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
تیمور قادری

کد:
115961
گروه بندی:
تاریخ جهان
قیمت:
2,500,000﷼
2,500,000﷼
در تنگ دره و یک  داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار17)
در تنگ دره و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار17)
500,000﷼
در تنگ دره و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار17)
مولف:
آنتوان پاولوویچ چخوف
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
تیمور قادری

کد:
86094
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
یک پرس و جو و دوازده داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار23)
یک پرس و جو و دوازده داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار23)
500,000﷼
یک پرس و جو و دوازده داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار23)
مولف:
آنتوان پاولوویچ چخوف
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
تیمور قادری

کد:
86097
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
سه سال (داستانهای کوتاه شاهکار16)
سه سال (داستانهای کوتاه شاهکار16)
500,000﷼
سه سال (داستانهای کوتاه شاهکار16)
مولف:
آنتوان پاولوویچ چخوف
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
تیمور قادری

کد:
86093
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
ویلای جدید و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار21)
ویلای جدید و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار21)
500,000﷼
ویلای جدید و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار21)
مولف:
آنتوان پاولوویچ چخوف
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
تیمور قادری

کد:
86101
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
ملخ و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار19)
ملخ و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار19)
500,000﷼
ملخ و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار19)
مولف:
آنتوان پاولوویچ چخوف
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
تیمور قادری

کد:
86095
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
مبارزه و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار14)
مبارزه و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار14)
1,000,000﷼
مبارزه و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار14)
مولف:
آنتوان پاولوویچ چخوف
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
تیمور قادری

کد:
86091
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
نامه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار12)
نامه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار12)
500,000﷼
نامه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار12)
مولف:
آنتوان پاولوویچ چخوف
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
تیمور قادری

کد:
86089
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
پدر خانواده و هشت داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار22)
پدر خانواده و هشت داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار22)
1,000,000﷼
پدر خانواده و هشت داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار22)
مولف:
آنتوان پاولوویچ چخوف
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
تیمور قادری

کد:
86096
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
قتل (داستانهای کوتاه شاهکار15)
قتل (داستانهای کوتاه شاهکار15)
1,000,000﷼
قتل (داستانهای کوتاه شاهکار15)
مولف:
آنتوان پاولوویچ چخوف
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
تیمور قادری

کد:
86103
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی, نقد ادبی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
مری ویلیام و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار10)
مری ویلیام و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار10)
500,000﷼
مری ویلیام و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار10)
مولف:
رولد دال
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
تیمور قادری

کد:
86088
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
ادیان شرقی در کافر کیش رومی
ادیان شرقی در کافر کیش رومی
1,450,000﷼
ادیان شرقی در کافر کیش رومی
مولف:
فرانس کومون
ناشر:
مهتاب،آبفام
نوبت چاپ:
1
مترجم:
تیمور قادری

کد:
71206
گروه بندی:
مکاتب و ادیان
قیمت:
1,450,000﷼
1,450,000﷼
ترانه های عاشقانه  و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 1)
ترانه های عاشقانه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 1)
500,000﷼
ترانه های عاشقانه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 1)
مولف:
جان چیور و دیگران
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
تیمور قادری

کد:
60781
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
گربه ای زیر باران و دو داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 6)
گربه ای زیر باران و دو داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 6)
500,000﷼
گربه ای زیر باران و دو داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 6)
مولف:
ارنست همینگوی،رولد دال
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
تیمور قادری

کد:
60786
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
بابای من و شش داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 9)
بابای من و شش داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 9)
500,000﷼
بابای من و شش داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 9)
مولف:
ارنست همینگوی
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
تیمور قادری

کد:
60788
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
داستان های عجیب هنری شوگر (داستانهای کوتاه شاهکار 2)
داستان های عجیب هنری شوگر (داستانهای کوتاه شاهکار 2)
500,000﷼
داستان های عجیب هنری شوگر (داستانهای کوتاه شاهکار 2)
مولف:
رولد دال
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
تیمور قادری

کد:
60782
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
مرگ یک فروشنده دوره گرد و دو داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 5)
مرگ یک فروشنده دوره گرد و دو داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 5)
500,000﷼
مرگ یک فروشنده دوره گرد و دو داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 5)
مولف:
ادورا ولتی و دیگران
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
تیمور قادری

کد:
60785
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
آن خورشید عصرگاهی و پنج داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 7)
آن خورشید عصرگاهی و پنج داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 7)
500,000﷼
آن خورشید عصرگاهی و پنج داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 7)
مولف:
ویلیام فاکنر،ارنست همینگوی
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
تیمور قادری

کد:
60787
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
مرگ ایوان ایلیچ
مرگ ایوان ایلیچ
600,000﷼
مرگ ایوان ایلیچ
مولف:
لئو نیکلایویچ تولستوی
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
تیمور قادری

کد:
60783
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
مثل گوسفند و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 4)
مثل گوسفند و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 4)
1,000,000﷼
مثل گوسفند و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار 4)
مولف:
رولد دال و دیگران
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
تیمور قادری

کد:
60784
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
طلوع و غروب زردشتی گری
طلوع و غروب زردشتی گری
3,500,000﷼
طلوع و غروب زردشتی گری
مولف:
آر.سی.زنر
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
3
مترجم:
تیمور قادری

کد:
55475
گروه بندی:
مکاتب و ادیان
قیمت:
3,500,000﷼
3,500,000﷼
تاریخ ادبیات ایران کهن و ادبیات ایرانی میانه (از ساسانیان تا سامانیان)
تاریخ ادبیات ایران کهن و ادبیات ایرانی میانه (از ساسانیان تا سامانیان)
1,600,000﷼
تاریخ ادبیات ایران کهن و ادبیات ایرانی میانه (از ساسانیان تا سامانیان)
مولف:
تیمور قادری
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
تیمور قادری

کد:
31487
گروه بندی:
نقد ادبی
قیمت:
1,600,000﷼
1,600,000﷼
##تاریخ کامل ایران کمبریج (20جلدی،باجعبه)
##تاریخ کامل ایران کمبریج (20جلدی،باجعبه)
75,000,000﷼
##تاریخ کامل ایران کمبریج (20جلدی،باجعبه)
مولف:
پیتر جکسون و دیگران
ناشر:
مهتاب
مترجم:
تیمور قادری

کد:
28342
گروه بندی:
تاریخ ایران
قیمت:
75,000,000﷼
75,000,000﷼
تاریخ ایران کمبریج 1 (سرزمین ایران،مردم ایران)،(2جلدی)
تاریخ ایران کمبریج 1 (سرزمین ایران،مردم ایران)،(2جلدی)
6,000,000﷼
تاریخ ایران کمبریج 1 (سرزمین ایران،مردم ایران)،(2جلدی)
مولف:
ویلیام بین فیشر
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
4
مترجم:
تیمور قادری

کد:
26927
گروه بندی:
تاریخ ایران
قیمت:
6,000,000﷼
6,000,000﷼
تاریخ ایران کمبریج 2 (دوره های ماد و هخامنشی)،(2جلدی)
تاریخ ایران کمبریج 2 (دوره های ماد و هخامنشی)،(2جلدی)
7,500,000﷼
تاریخ ایران کمبریج 2 (دوره های ماد و هخامنشی)،(2جلدی)
مولف:
ایلیا گرشویچ
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
5
مترجم:
تیمور قادری

کد:
26926
گروه بندی:
تاریخ ایران
قیمت:
7,500,000﷼
7,500,000﷼
تاریخ ایران کمبریج 6 (قسمت دوم و سوم:دوره صفوی )،(2جلدی)
تاریخ ایران کمبریج 6 (قسمت دوم و سوم:دوره صفوی )،(2جلدی)
8,500,000﷼
تاریخ ایران کمبریج 6 (قسمت دوم و سوم:دوره صفوی )،(2جلدی)
ناشر:
مهتاب
مترجم:
تیمور قادری

کد:
26925
گروه بندی:
تاریخ ایران
قیمت:
8,500,000﷼
8,500,000﷼
تاریخ ایران کمبریج (مذاهب و فرق،هنرها)
تاریخ ایران کمبریج (مذاهب و فرق،هنرها)
3,500,000﷼
تاریخ ایران کمبریج (مذاهب و فرق،هنرها)
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
5
مترجم:
تیمور قادری

کد:
26914
گروه بندی:
تاریخ ایران
قیمت:
3,500,000﷼
3,500,000﷼
تاریخ ایران کمبریج 7 (قسمت دوم:قاجاریه)
تاریخ ایران کمبریج 7 (قسمت دوم:قاجاریه)
3,500,000﷼
تاریخ ایران کمبریج 7 (قسمت دوم:قاجاریه)
مولف:
پیتر اوری و دیگران
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
5
مترجم:
تیمور قادری

کد:
26913
گروه بندی:
تاریخ ایران
قیمت:
3,500,000﷼
3,500,000﷼
تاریخ ایران کمبریج 3 (قسمت چهارم:ادیان و اقوام)
تاریخ ایران کمبریج 3 (قسمت چهارم:ادیان و اقوام)
2,800,000﷼
تاریخ ایران کمبریج 3 (قسمت چهارم:ادیان و اقوام)
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
4
مترجم:
تیمور قادری

کد:
26911
گروه بندی:
تاریخ ایران
قیمت:
2,800,000﷼
2,800,000﷼
تاریخ ایران کمبریج 6 (قسمت اول:دوره تیموری)
تاریخ ایران کمبریج 6 (قسمت اول:دوره تیموری)
2,700,000﷼
تاریخ ایران کمبریج 6 (قسمت اول:دوره تیموری)
مولف:
پیتر جکسون،لورنس لاکهارت
ناشر:
مهتاب
نوبت چاپ:
6
مترجم:
تیمور قادری

کد:
26912
گروه بندی:
تاریخ ایران
قیمت:
2,700,000﷼
2,700,000﷼