0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مترجم: راحله بدیعی
درحال دریافت اطلاعات..
مانگا فارسی پیشخدمت سیاه پوش 1 (BLACK BUTLER 1)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی پیشخدمت سیاه پوش 1 (BLACK BUTLER 1)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی پیشخدمت سیاه پوش 1 (BLACK BUTLER 1)،(کمیک استریپ)
مولف:
یانا توبوسو
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
133388
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی پیشخدمت سیاه پوش 2 (BLACK BUTLER 2)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی پیشخدمت سیاه پوش 2 (BLACK BUTLER 2)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی پیشخدمت سیاه پوش 2 (BLACK BUTLER 2)،(کمیک استریپ)
مولف:
یانا توبوسو
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
133389
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی خانواده جاسوس 9 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی خانواده جاسوس 9 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی خانواده جاسوس 9 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
مولف:
تاتسیو اندو
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
132882
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی خانواده جاسوس 8 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی خانواده جاسوس 8 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی خانواده جاسوس 8 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
مولف:
تاتسیو اندو
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
132881
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی خانواده جاسوس 7 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی خانواده جاسوس 7 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی خانواده جاسوس 7 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
مولف:
تاتسیو اندو
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
130227
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی وان پیس 4 (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی وان پیس 4 (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی وان پیس 4 (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)
مولف:
ایچیرو اودا
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
130224
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی وان پیس 5 (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی وان پیس 5 (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی وان پیس 5 (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)
مولف:
ایچیرو اودا
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
130225
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی خانواده جاسوس 6 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی خانواده جاسوس 6 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی خانواده جاسوس 6 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
مولف:
تاتسیو اندو
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
130226
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مجموعه مانگا پلاس فارسی وان پیس (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)،(3جلدی،باقاب)
مجموعه مانگا پلاس فارسی وان پیس (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)،(3جلدی،باقاب)
4,950,000﷼
مجموعه مانگا پلاس فارسی وان پیس (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)،(3جلدی،باقاب)
مولف:
ایچیرو اودا
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
129428
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
4,950,000﷼
4,950,000﷼
مانگا فارسی وان پیس 1 (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی وان پیس 1 (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی وان پیس 1 (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)
مولف:
ایچیرو اودا
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
128752
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی وان پیس 2 (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی وان پیس 2 (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی وان پیس 2 (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)
مولف:
ایچیرو اودا
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
128753
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی وان پیس 3 (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی وان پیس 3 (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی وان پیس 3 (ONE PIECE)،(کمیک استریپ)
مولف:
ایچیرو اودا
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
128754
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی انتقام جویان توکیو 2 (tokyo revengers)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی انتقام جویان توکیو 2 (tokyo revengers)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی انتقام جویان توکیو 2 (tokyo revengers)،(کمیک استریپ)
مولف:
کن واکویی
ناشر:
مات،کومینو
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
128042
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مجموعه مانگا پلاس فارسی آکادمی قهرمانی من (MY HERO ACADEMIA)،(کمیک استریپ)،(3جلدی،باقاب)
مجموعه مانگا پلاس فارسی آکادمی قهرمانی من (MY HERO ACADEMIA)،(کمیک استریپ)،(3جلدی،باقاب)
4,950,000﷼
مجموعه مانگا پلاس فارسی آکادمی قهرمانی من (MY HERO ACADEMIA)،(کمیک استریپ)،(3جلدی،باقاب)
مولف:
کویی هوریکاشی
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
127162
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
4,950,000﷼
4,950,000﷼
مانگا فارسی آکادمی قهرمانی من 1 (MY HERO ACADEMIA)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی آکادمی قهرمانی من 1 (MY HERO ACADEMIA)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی آکادمی قهرمانی من 1 (MY HERO ACADEMIA)،(کمیک استریپ)
مولف:
کویی هوریکاشی
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
125576
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی آکادمی قهرمانی من 2 (MY HERO ACADEMIA)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی آکادمی قهرمانی من 2 (MY HERO ACADEMIA)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی آکادمی قهرمانی من 2 (MY HERO ACADEMIA)،(کمیک استریپ)
مولف:
کویی هوریکاشا
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
125577
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی آکادمی قهرمانی من 3 (MY HERO ACADEMIA)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی آکادمی قهرمانی من 3 (MY HERO ACADEMIA)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی آکادمی قهرمانی من 3 (MY HERO ACADEMIA)،(کمیک استریپ)
مولف:
کویی هوریکاشی
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
125578
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی خانواده جاسوس 4 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی خانواده جاسوس 4 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی خانواده جاسوس 4 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
مولف:
تاتسیو اندو
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
123379
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی خانواده جاسوس 5 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی خانواده جاسوس 5 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی خانواده جاسوس 5 (SPY FAMILY)،(کمیک استریپ)
مولف:
تاتسیو اندو
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
راحله بدیعی

کد:
123380
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼