0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مترجم: محمد قصاع
درحال دریافت اطلاعات..
کلاسیک های مدرن 46 (شطرنج)
کلاسیک های مدرن 46 (شطرنج)
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 46 (شطرنج)
مولف:
استفان زوایگ
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
135033
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 43 (دری در دیوار)
کلاسیک های مدرن 43 (دری در دیوار)
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 43 (دری در دیوار)
مولف:
هربت جورج ولز
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
2
مترجم:
محمد قصاع

کد:
135030
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
400,000﷼
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 41 (زن مدل جدید)
کلاسیک های مدرن 41 (زن مدل جدید)
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 41 (زن مدل جدید)
مولف:
ویلیام ترور
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
135028
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
400,000﷼
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 40 (موج جنایت در بلندینگز)
کلاسیک های مدرن 40 (موج جنایت در بلندینگز)
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 40 (موج جنایت در بلندینگز)
مولف:
پلهام گرنویل وودهاوس
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
135015
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 39 (موشی که کمک کرد)
کلاسیک های مدرن 39 (موشی که کمک کرد)
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 39 (موشی که کمک کرد)
مولف:
ساکی
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
135014
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
400,000﷼
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 38 (از میان دیوار)
کلاسیک های مدرن 38 (از میان دیوار)
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 38 (از میان دیوار)
مولف:
لودمیلا پتروشفسکایا
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
135013
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
400,000﷼
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 36 (نوازنده ای که به ایرلند خیانت کرد)
کلاسیک های مدرن 36 (نوازنده ای که به ایرلند خیانت کرد)
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 36 (نوازنده ای که به ایرلند خیانت کرد)
مولف:
فرنک اوکانر
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
2
مترجم:
محمد قصاع

کد:
135011
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 34 (سرزمین ناشناخته)
کلاسیک های مدرن 34 (سرزمین ناشناخته)
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 34 (سرزمین ناشناخته)
مولف:
ولادیمیر ناباکوف
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
135009
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
400,000﷼
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 33 (کاغذ مگس کش)
کلاسیک های مدرن 33 (کاغذ مگس کش)
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 33 (کاغذ مگس کش)
مولف:
رابرت موزیل
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
135008
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
400,000﷼
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 30 (محنت مرد)
کلاسیک های مدرن 30 (محنت مرد)
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 30 (محنت مرد)
مولف:
ملکم لاوری
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
134886
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 29 (رنگ سحرآمیز)
کلاسیک های مدرن 29 (رنگ سحرآمیز)
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 29 (رنگ سحرآمیز)
مولف:
پریمو لوی
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
134885
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
400,000﷼
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 28 (رنگی از فضا)
کلاسیک های مدرن 28 (رنگی از فضا)
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 28 (رنگی از فضا)
مولف:
هوارد فیلیپس لاوکرافت
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
134884
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 24 (دو دلاور)
کلاسیک های مدرن 24 (دو دلاور)
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 24 (دو دلاور)
مولف:
جیمز جویس
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
134880
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
400,000﷼
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 23 (کتاب ارزشمند کنون البریک)
کلاسیک های مدرن 23 (کتاب ارزشمند کنون البریک)
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 23 (کتاب ارزشمند کنون البریک)
مولف:
مانتاگیو رودز جیمز
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
134879
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 12 (قاتل زیر باران)
کلاسیک های مدرن 12 (قاتل زیر باران)
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 12 (قاتل زیر باران)
مولف:
ریمند چاندلر
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
134811
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 13 (جنایت عجیب جان بولنویس)
کلاسیک های مدرن 13 (جنایت عجیب جان بولنویس)
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 13 (جنایت عجیب جان بولنویس)
مولف:
گیلبرت کیت چسترتون
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
134812
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
400,000﷼
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 15 (هدایای جنگ)
کلاسیک های مدرن 15 (هدایای جنگ)
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 15 (هدایای جنگ)
مولف:
مارگرت درابل
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
134814
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
400,000﷼
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 17 (اندر باب لذت های احمقانه)
کلاسیک های مدرن 17 (اندر باب لذت های احمقانه)
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 17 (اندر باب لذت های احمقانه)
مولف:
هانس فالادا
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
134816
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 19 (روزهای روشن زندگی)
کلاسیک های مدرن 19 (روزهای روشن زندگی)
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 19 (روزهای روشن زندگی)
مولف:
یان فلمینگ
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
134818
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 7 (شکار ظریف)
کلاسیک های مدرن 7 (شکار ظریف)
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 7 (شکار ظریف)
مولف:
پل بولز
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
134791
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
400,000﷼
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 6 (بیوه ی چینگ،دزد دریایی)
کلاسیک های مدرن 6 (بیوه ی چینگ،دزد دریایی)
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 6 (بیوه ی چینگ،دزد دریایی)
مولف:
خورخه لوئیس بورخس
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
134790
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
کلاسیک های مدرن 3 (مردی با انگشت پا در دهان)
کلاسیک های مدرن 3 (مردی با انگشت پا در دهان)
600,000﷼
کلاسیک های مدرن 3 (مردی با انگشت پا در دهان)
مولف:
سول بلو
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
134787
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
کلاسیک های مدرن 2 (توهم عزیز)
کلاسیک های مدرن 2 (توهم عزیز)
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 2 (توهم عزیز)
مولف:
کینگزلی ایمیس
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
134786
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
400,000﷼
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 1 (تابلوی جهنم)
کلاسیک های مدرن 1 (تابلوی جهنم)
400,000﷼
کلاسیک های مدرن 1 (تابلوی جهنم)
مولف:
ریونسوکه آکوتاگاوا
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
134785
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
400,000﷼
400,000﷼
نبرد هیولاها (کتاب ویژه ی 6 گانه ی ششم:راویرا،حاکم دنیای زیرین)
نبرد هیولاها (کتاب ویژه ی 6 گانه ی ششم:راویرا،حاکم دنیای زیرین)
900,000﷼
نبرد هیولاها (کتاب ویژه ی 6 گانه ی ششم:راویرا،حاکم دنیای زیرین)
مولف:
آدام بلید
ناشر:
قدیانی،بنفشه
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
132817
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
سلاح طنز
سلاح طنز
850,000﷼
سلاح طنز
مولف:
جنیفر اکر،ناومی بگدوناس
ناشر:
البرز
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
130855
گروه بندی:
روانشناسی ارتباط
قیمت:
850,000﷼
850,000﷼
توطئه میکروبی در نیویورک
توطئه میکروبی در نیویورک
490,000﷼
توطئه میکروبی در نیویورک
مولف:
رابین کوک
ناشر:
البرز
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
3034
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
490,000﷼
490,000﷼
سطح زندگی ات را بالا ببر
سطح زندگی ات را بالا ببر
650,000﷼
سطح زندگی ات را بالا ببر
مولف:
اس. جی. اسکات،ربه کالیورمور
ناشر:
البرز
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
130100
گروه بندی:
روانشناسی موفقیت
قیمت:
650,000﷼
650,000﷼
موکل خطرناک
موکل خطرناک
3,900,000﷼
موکل خطرناک
مولف:
جان گریشام
ناشر:
البرز
نوبت چاپ:
7
مترجم:
محمد قصاع

کد:
5079
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
3,900,000﷼
3,900,000﷼
نبرد هیولاها (مجموعه یازدهم)،(6جلدی،باقاب)
نبرد هیولاها (مجموعه یازدهم)،(6جلدی،باقاب)
2,280,000﷼
نبرد هیولاها (مجموعه یازدهم)،(6جلدی،باقاب)
مولف:
آدام بلید
ناشر:
قدیانی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمد قصاع

کد:
124239
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
2,280,000﷼
2,280,000﷼