0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان
درحال دریافت اطلاعات..
بازاریابی
بازاریابی
450,000﷼
بازاریابی
مولف:
برایان تریسی
ناشر:
شهرآب،آینده سازان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

کد:
100974
گروه بندی:
مدیریت
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
استخدام و اخراج کارکنان
استخدام و اخراج کارکنان
980,000﷼
استخدام و اخراج کارکنان
مولف:
برایان تریسی
ناشر:
شهرآب،آینده سازان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

کد:
100992
گروه بندی:
روانشناسی کار و تجارت, مدیریت
قیمت:
980,000﷼
980,000﷼
رهبری
رهبری
980,000﷼
رهبری
مولف:
برایان تریسی
ناشر:
شهرآب،آینده سازان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

کد:
100983
گروه بندی:
مدیریت
قیمت:
980,000﷼
980,000﷼
انگیزه در تجارت
انگیزه در تجارت
450,000﷼
انگیزه در تجارت
مولف:
برایان تریسی
ناشر:
شهرآب،آینده سازان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

کد:
100976
گروه بندی:
مدیریت
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
واگذاری کارها و نظارت
واگذاری کارها و نظارت
450,000﷼
واگذاری کارها و نظارت
مولف:
برایان تریسی
ناشر:
شهرآب،آینده سازان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

کد:
100975
گروه بندی:
مدیریت
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
خلاقیت و حل مسئله در تجارت
خلاقیت و حل مسئله در تجارت
980,000﷼
خلاقیت و حل مسئله در تجارت
مولف:
برایان تریسی
ناشر:
شهرآب،آینده سازان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

کد:
100991
گروه بندی:
روانشناسی کار و تجارت, مدیریت
قیمت:
980,000﷼
980,000﷼
استراتژی تجارت (کسب و کار)
استراتژی تجارت (کسب و کار)
980,000﷼
استراتژی تجارت (کسب و کار)
مولف:
برایان تریسی
ناشر:
شهرآب،آینده سازان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

کد:
100990
گروه بندی:
روانشناسی کار و تجارت, مدیریت
قیمت:
980,000﷼
980,000﷼
جلسات نتیجه بخش
جلسات نتیجه بخش
980,000﷼
جلسات نتیجه بخش
مولف:
برایان تریسی
ناشر:
شهرآب،آینده سازان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

کد:
100984
گروه بندی:
مدیریت
قیمت:
980,000﷼
980,000﷼
مدیریت
مدیریت
980,000﷼
مدیریت
مولف:
برایان تریسی
ناشر:
شهرآب،آینده سازان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

کد:
100979
گروه بندی:
مدیریت
قیمت:
980,000﷼
980,000﷼
موفقیت شخصی
موفقیت شخصی
590,000﷼
موفقیت شخصی
مولف:
برایان تریسی
ناشر:
شهرآب،آینده سازان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

کد:
100978
گروه بندی:
روانشناسی موفقیت
قیمت:
590,000﷼
590,000﷼
موفقیت در فروش
موفقیت در فروش
450,000﷼
موفقیت در فروش
مولف:
برایان تریسی
ناشر:
شهرآب،آینده سازان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

کد:
100977
گروه بندی:
روانشناسی موفقیت, مدیریت
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
مدیریت فروش
مدیریت فروش
980,000﷼
مدیریت فروش
مولف:
برایان تریسی
ناشر:
شهرآب،آینده سازان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

کد:
100973
گروه بندی:
مدیریت
قیمت:
980,000﷼
980,000﷼
مذاکره در تجارت
مذاکره در تجارت
980,000﷼
مذاکره در تجارت
مولف:
برایان تریسی
ناشر:
شهرآب،آینده سازان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

کد:
100985
گروه بندی:
مدیریت
قیمت:
980,000﷼
980,000﷼
مدیریت زمان
مدیریت زمان
980,000﷼
مدیریت زمان
مولف:
برایان تریسی
ناشر:
شهرآب،آینده سازان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

کد:
100987
گروه بندی:
مدیریت
قیمت:
980,000﷼
980,000﷼