0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مترجم: عباس آگاهی
درحال دریافت اطلاعات..
نجس ها
نجس ها
1,600,000﷼
نجس ها
مولف:
پی یر بوالو،توماس نارسژاک
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
134757
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,600,000﷼
1,600,000﷼
دوست کودکی مگره
دوست کودکی مگره
1,500,000﷼
دوست کودکی مگره
مولف:
ژرژ سیمنون
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
134398
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
مگره می ترسد
مگره می ترسد
1,500,000﷼
مگره می ترسد
مولف:
ژرژ سیمنون
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
132854
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
مگره و مردمان محترم
مگره و مردمان محترم
1,200,000﷼
مگره و مردمان محترم
مولف:
ژرژ سیمنون
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
132855
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
آموزش آدمکشی
آموزش آدمکشی
1,500,000﷼
آموزش آدمکشی
مولف:
فردریک دار
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
132856
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
پی یتر لتونی
پی یتر لتونی
1,400,000﷼
پی یتر لتونی
مولف:
ژرژ سیمنون
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
3
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
132365
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,400,000﷼
1,400,000﷼
مگره
مگره
1,200,000﷼
مگره
مولف:
ژرژ سیمنون
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
132046
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
سربازرس مگره در قضیه سن فیاکر
سربازرس مگره در قضیه سن فیاکر
1,200,000﷼
سربازرس مگره در قضیه سن فیاکر
مولف:
ژرژ سیمنون
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
132047
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
زود برو،دیر برگرد!
زود برو،دیر برگرد!
2,800,000﷼
زود برو،دیر برگرد!
مولف:
فرد وارگاس
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
3
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
131051
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
2,800,000﷼
2,800,000﷼
مگره و شبح
مگره و شبح
1,400,000﷼
مگره و شبح
مولف:
ژرژ سیمنون
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
131050
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,400,000﷼
1,400,000﷼
با دلباختگی
با دلباختگی
1,200,000﷼
با دلباختگی
مولف:
پی یر بوالو،توماس نارسژاک
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
129805
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
سربازرس مگره در کافه دوپولی
سربازرس مگره در کافه دوپولی
1,000,000﷼
سربازرس مگره در کافه دوپولی
مولف:
ژرژ سیمنون
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
128750
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
دست سرنوشت
دست سرنوشت
1,600,000﷼
دست سرنوشت
مولف:
گیوم موسو
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
128648
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,600,000﷼
1,600,000﷼
تصادف
تصادف
1,100,000﷼
تصادف
مولف:
فردریک دار
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
128647
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
قاتل غمگین
قاتل غمگین
1,100,000﷼
قاتل غمگین
مولف:
فردریک دار
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
128646
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
بزهکاران (همه با ظاهری معصوم)
بزهکاران (همه با ظاهری معصوم)
1,200,000﷼
بزهکاران (همه با ظاهری معصوم)
مولف:
فردریک دار
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
128640
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
زهر تویی
زهر تویی
1,000,000﷼
زهر تویی
مولف:
فردریک دار
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
128279
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
مهندسی که دلباخته اعداد بود
مهندسی که دلباخته اعداد بود
1,000,000﷼
مهندسی که دلباخته اعداد بود
مولف:
پی یر بوالو،توماس نارسژاک
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
128159
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
آغوش شب
آغوش شب
1,000,000﷼
آغوش شب
مولف:
فردریک دار
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
128111
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
تنگنا
تنگنا
900,000﷼
تنگنا
مولف:
فردریک دار
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
128114
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
دژخیم می گرید
دژخیم می گرید
900,000﷼
دژخیم می گرید
مولف:
فردریک دار
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
128113
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
قیافه نکبت من
قیافه نکبت من
700,000﷼
قیافه نکبت من
مولف:
فردریک دار
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
128112
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
مگره از خود دفاع می کند
مگره از خود دفاع می کند
1,000,000﷼
مگره از خود دفاع می کند
مولف:
ژرژ سیمنون
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
127834
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
شب چهارراه
شب چهارراه
1,000,000﷼
شب چهارراه
مولف:
ژرژ سیمنون
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
126715
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
مگره و مرد بی خانمان
مگره و مرد بی خانمان
1,000,000﷼
مگره و مرد بی خانمان
مولف:
ژرژ سیمنون
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
126717
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
دیوانه برژراک
دیوانه برژراک
1,000,000﷼
دیوانه برژراک
مولف:
ژرژ سیمنون
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
126713
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
نان حلال
نان حلال
1,000,000﷼
نان حلال
مولف:
فردریک دار
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
126092
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
مگره و آقای شارل
مگره و آقای شارل
1,000,000﷼
مگره و آقای شارل
مولف:
ژرژ سیمنون
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
3
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
123355
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
مگره نزد فلاماندها
مگره نزد فلاماندها
1,000,000﷼
مگره نزد فلاماندها
مولف:
ژرژ سیمنون
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
123106
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
کابوس سحرگاهی
کابوس سحرگاهی
900,000﷼
کابوس سحرگاهی
مولف:
فردریک دار
ناشر:
جهان کتاب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
عباس آگاهی

کد:
122967
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼