0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مترجم: سعیده کاظمیان
درحال دریافت اطلاعات..
محفل نهم 1 (مجموعه الکس استرن)
محفل نهم 1 (مجموعه الکس استرن)
4,060,000﷼
محفل نهم 1 (مجموعه الکس استرن)
مولف:
لی باردوگو
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سعیده کاظمیان

کد:
117685
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
4,060,000﷼
4,060,000﷼
شهر ارواح گمشده (ابزار فانی 5،بخش اول)
شهر ارواح گمشده (ابزار فانی 5،بخش اول)
2,730,000﷼
شهر ارواح گمشده (ابزار فانی 5،بخش اول)
مولف:
کاساندرا کلر
ناشر:
ویدا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سعیده کاظمیان

کد:
115506
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
2,730,000﷼
2,730,000﷼
شهر ارواح گمشده (ابزار فانی 5،بخش دوم)
شهر ارواح گمشده (ابزار فانی 5،بخش دوم)
2,730,000﷼
شهر ارواح گمشده (ابزار فانی 5،بخش دوم)
مولف:
کاساندرا کلر
ناشر:
ویدا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سعیده کاظمیان

کد:
115507
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
2,730,000﷼
2,730,000﷼
میراث اوریشا 2 (فرزندان بخشش و انتقام)
میراث اوریشا 2 (فرزندان بخشش و انتقام)
3,770,000﷼
میراث اوریشا 2 (فرزندان بخشش و انتقام)
مولف:
تومی ادی امی
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سعیده کاظمیان

کد:
110266
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
3,770,000﷼
3,770,000﷼
شهر فرشتگان سقوط کرده 2 (ابزار فانی 4)
شهر فرشتگان سقوط کرده 2 (ابزار فانی 4)
1,760,000﷼
شهر فرشتگان سقوط کرده 2 (ابزار فانی 4)
مولف:
کاساندرا کلر
ناشر:
ویدا
نوبت چاپ:
2
مترجم:
سعیده کاظمیان

کد:
101741
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,760,000﷼
1,760,000﷼
ابزار فانی 4 (شهر فرشتگان سقوط کرده بخش اول)
ابزار فانی 4 (شهر فرشتگان سقوط کرده بخش اول)
1,940,000﷼
ابزار فانی 4 (شهر فرشتگان سقوط کرده بخش اول)
مولف:
کاساندرا کلر
ناشر:
ویدا
نوبت چاپ:
2
مترجم:
سعیده کاظمیان

کد:
101740
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,940,000﷼
1,940,000﷼
شهر شیشه ای 1 (ابزار فانی 3)
شهر شیشه ای 1 (ابزار فانی 3)
2,370,000﷼
شهر شیشه ای 1 (ابزار فانی 3)
مولف:
کاساندرا کلر
ناشر:
ویدا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سعیده کاظمیان

کد:
94678
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
2,370,000﷼
2,370,000﷼
شهر شیشه ای 2 (ابزار فانی 3)
شهر شیشه ای 2 (ابزار فانی 3)
3,390,000﷼
شهر شیشه ای 2 (ابزار فانی 3)
مولف:
کاساندرا کلر
ناشر:
ویدا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سعیده کاظمیان

کد:
94679
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
3,390,000﷼
3,390,000﷼
شهر خاکستر 1 (ابزار فانی 2)
شهر خاکستر 1 (ابزار فانی 2)
3,120,000﷼
شهر خاکستر 1 (ابزار فانی 2)
مولف:
کاساندرا کلر
ناشر:
ویدا
نوبت چاپ:
6
مترجم:
سعیده کاظمیان

کد:
73687
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
3,120,000﷼
3,120,000﷼
شهر خاکستر 2 (ابزار فانی 2)
شهر خاکستر 2 (ابزار فانی 2)
2,550,000﷼
شهر خاکستر 2 (ابزار فانی 2)
مولف:
کاساندرا کلر
ناشر:
ویدا
نوبت چاپ:
5
مترجم:
سعیده کاظمیان

کد:
73695
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
2,550,000﷼
2,550,000﷼
میراث اوریشا 1 (فرزندان خون و استخوان)
میراث اوریشا 1 (فرزندان خون و استخوان)
4,450,000﷼
میراث اوریشا 1 (فرزندان خون و استخوان)
مولف:
تومی ادی امی
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
3
مترجم:
سعیده کاظمیان

کد:
72309
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
4,450,000﷼
4,450,000﷼
شهر استخوان ها 2 (ابزار فانی)
شهر استخوان ها 2 (ابزار فانی)
3,080,000﷼
شهر استخوان ها 2 (ابزار فانی)
مولف:
کاساندرا کلر
ناشر:
ویدا
نوبت چاپ:
2
مترجم:
سعیده کاظمیان

کد:
70963
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
3,080,000﷼
3,080,000﷼
شهر استخوان ها 1 (ابزار فانی 1)
شهر استخوان ها 1 (ابزار فانی 1)
3,480,000﷼
شهر استخوان ها 1 (ابزار فانی 1)
مولف:
کاساندرا کلر
ناشر:
ویدا
نوبت چاپ:
5
مترجم:
سعیده کاظمیان

کد:
64979
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
3,480,000﷼
3,480,000﷼