0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مترجم: امیرمهدی عاطفی نیا
درحال دریافت اطلاعات..
فرقه اسسین ها 7 (طغیان)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها 7 (طغیان)،(کمیک استریپ)
450,000﷼
فرقه اسسین ها 7 (طغیان)،(کمیک استریپ)
مولف:
دن واترز،الکس پکندل
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
124039
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
فرقه اسسین ها 6 (طغیان)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها 6 (طغیان)،(کمیک استریپ)
450,000﷼
فرقه اسسین ها 6 (طغیان)،(کمیک استریپ)
مولف:
دن واترز،الکس پکندل
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
123812
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
فرقه اسسین ها 5 (طغیان)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها 5 (طغیان)،(کمیک استریپ)
450,000﷼
فرقه اسسین ها 5 (طغیان)،(کمیک استریپ)
مولف:
دن واترز،الکس پکندل
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
122808
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
آکادمی استرنج 1 (کمیک استریپ)
آکادمی استرنج 1 (کمیک استریپ)
850,000﷼
آکادمی استرنج 1 (کمیک استریپ)
مولف:
اسکاتی یانگ
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
117679
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
850,000﷼
850,000﷼
زام بی 6/5 (سیرک زامبی)
زام بی 6/5 (سیرک زامبی)
1,100,000﷼
زام بی 6/5 (سیرک زامبی)
مولف:
دارن شان
ناشر:
ویدا
نوبت چاپ:
2
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
115076
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
فرقه اسسین ها 1 (طغیان)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها 1 (طغیان)،(کمیک استریپ)
450,000﷼
فرقه اسسین ها 1 (طغیان)،(کمیک استریپ)
مولف:
دن واترز،الکس پکندل
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
112505
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
فرقه اسسین ها 2 (طغیان)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها 2 (طغیان)،(کمیک استریپ)
450,000﷼
فرقه اسسین ها 2 (طغیان)،(کمیک استریپ)
مولف:
دن واترز،الکس پکندل
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
112506
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
فرقه اسسین ها 3 (طغیان)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها 3 (طغیان)،(کمیک استریپ)
450,000﷼
فرقه اسسین ها 3 (طغیان)،(کمیک استریپ)
مولف:
دن واترز،الکس پکندل
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
112507
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
فرقه اسسین ها 4 (طغیان)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها 4 (طغیان)،(کمیک استریپ)
450,000﷼
فرقه اسسین ها 4 (طغیان)،(کمیک استریپ)
مولف:
دن واترز،الکس پکندل
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
112508
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
زام بی 6 (گلادیاتور زامبی)
زام بی 6 (گلادیاتور زامبی)
1,850,000﷼
زام بی 6 (گلادیاتور زامبی)
مولف:
دارن شان
ناشر:
ویدا
نوبت چاپ:
2
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
111604
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,850,000﷼
1,850,000﷼
فرقه اسسین ها11 (بازگشت به خانه)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها11 (بازگشت به خانه)،(کمیک استریپ)
430,000﷼
فرقه اسسین ها11 (بازگشت به خانه)،(کمیک استریپ)
مولف:
آنتونی دل کال،کانر مک کریری
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
108169
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
430,000﷼
430,000﷼
فرقه اسسین ها12 (بازگشت به خانه)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها12 (بازگشت به خانه)،(کمیک استریپ)
430,000﷼
فرقه اسسین ها12 (بازگشت به خانه)،(کمیک استریپ)
مولف:
آنتونی دل کال،کانر مک کریری
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
108170
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
430,000﷼
430,000﷼
فرقه اسسین ها13 (بازگشت به خانه)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها13 (بازگشت به خانه)،(کمیک استریپ)
490,000﷼
فرقه اسسین ها13 (بازگشت به خانه)،(کمیک استریپ)
مولف:
آنتونی دل کال،کانر مک کریری
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
108171
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
490,000﷼
490,000﷼
فرقه اسسین ها14 (بازگشت به خانه)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها14 (بازگشت به خانه)،(کمیک استریپ)
470,000﷼
فرقه اسسین ها14 (بازگشت به خانه)،(کمیک استریپ)
مولف:
آنتونی دل کال،کانر مک کریری
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
108172
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
470,000﷼
470,000﷼
مرد آهنی (احتضار 5)،(کمیک استریپ)
مرد آهنی (احتضار 5)،(کمیک استریپ)
450,000﷼
مرد آهنی (احتضار 5)،(کمیک استریپ)
مولف:
وارن الیس
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
107925
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
مرد آهنی (احتضار 6)،(کمیک استریپ)
مرد آهنی (احتضار 6)،(کمیک استریپ)
450,000﷼
مرد آهنی (احتضار 6)،(کمیک استریپ)
مولف:
وارن الیس
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
107926
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
مرد آهنی (احتضار 3)،(کمیک استریپ)
مرد آهنی (احتضار 3)،(کمیک استریپ)
430,000﷼
مرد آهنی (احتضار 3)،(کمیک استریپ)
مولف:
وارن الیس
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
107482
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
430,000﷼
430,000﷼
مرد آهنی (احتضار 4)،(کمیک استریپ)
مرد آهنی (احتضار 4)،(کمیک استریپ)
450,000﷼
مرد آهنی (احتضار 4)،(کمیک استریپ)
مولف:
وارن الیس
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
107483
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
مرد آهنی (احتضار 2)،(کمیک استریپ)
مرد آهنی (احتضار 2)،(کمیک استریپ)
660,000﷼
مرد آهنی (احتضار 2)،(کمیک استریپ)
مولف:
وارن الیس
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
100275
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
660,000﷼
660,000﷼
فرقه اسسین ها 9 (غروب خورشید)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها 9 (غروب خورشید)،(کمیک استریپ)
470,000﷼
فرقه اسسین ها 9 (غروب خورشید)،(کمیک استریپ)
مولف:
آنتونی دل کال،کانر مک کریری
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
100283
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
470,000﷼
470,000﷼
فرقه اسسین ها10 (غروب خورشید)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها10 (غروب خورشید)،(کمیک استریپ)
470,000﷼
فرقه اسسین ها10 (غروب خورشید)،(کمیک استریپ)
مولف:
آنتونی دل کال،کانر مک کریری
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
100285
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
470,000﷼
470,000﷼
مرد آهنی (احتضار 1)،(کمیک استریپ)
مرد آهنی (احتضار 1)،(کمیک استریپ)
850,000﷼
مرد آهنی (احتضار 1)،(کمیک استریپ)
مولف:
وارن الیس
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
100274
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
850,000﷼
850,000﷼
فرقه اسسین ها 8 (غروب خورشید)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها 8 (غروب خورشید)،(کمیک استریپ)
470,000﷼
فرقه اسسین ها 8 (غروب خورشید)،(کمیک استریپ)
مولف:
آنتونی دل کال،کانر مک کریری
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
94444
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
470,000﷼
470,000﷼
فرقه اسسین ها 7 (غروب خورشید)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها 7 (غروب خورشید)،(کمیک استریپ)
470,000﷼
فرقه اسسین ها 7 (غروب خورشید)،(کمیک استریپ)
مولف:
آنتونی دل کال،کانر مک کریری
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
94265
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
470,000﷼
470,000﷼
فرقه اسسین ها 6 (غروب خورشید)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها 6 (غروب خورشید)،(کمیک استریپ)
470,000﷼
فرقه اسسین ها 6 (غروب خورشید)،(کمیک استریپ)
مولف:
آنتونی دل کال،کانر مک کریری
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
94143
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
470,000﷼
470,000﷼
فرقه اسسین ها 5 (آزمون آتش)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها 5 (آزمون آتش)،(کمیک استریپ)
470,000﷼
فرقه اسسین ها 5 (آزمون آتش)،(کمیک استریپ)
مولف:
آنتونی دل کال،کانر مک کریری
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
93221
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
470,000﷼
470,000﷼
فرقه اسسین ها 4 (آزمون آتش)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها 4 (آزمون آتش)،(کمیک استریپ)
470,000﷼
فرقه اسسین ها 4 (آزمون آتش)،(کمیک استریپ)
مولف:
آنتونی دل کال،کانر مک کریری
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
92847
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
470,000﷼
470,000﷼
فرقه اسسین ها 3 (آزمون آتش)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها 3 (آزمون آتش)،(کمیک استریپ)
470,000﷼
فرقه اسسین ها 3 (آزمون آتش)،(کمیک استریپ)
مولف:
آنتونی دل کال،کانر مک کریری
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
92560
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
470,000﷼
470,000﷼
فرقه اسسین ها 2 (آزمون آتش)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها 2 (آزمون آتش)،(کمیک استریپ)
470,000﷼
فرقه اسسین ها 2 (آزمون آتش)،(کمیک استریپ)
مولف:
آنتونی دل کال،کانر مک کریری
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
92191
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
470,000﷼
470,000﷼
فرقه اسسین ها 1 (آزمون آتش)،(کمیک استریپ)
فرقه اسسین ها 1 (آزمون آتش)،(کمیک استریپ)
490,000﷼
فرقه اسسین ها 1 (آزمون آتش)،(کمیک استریپ)
مولف:
آنتونی دل کال،کانر مک کریری
ناشر:
باژ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرمهدی عاطفی نیا

کد:
91881
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
490,000﷼
490,000﷼