0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مترجم: مریم فیاضی
درحال دریافت اطلاعات..
یک (مرثیه ای برای عشق)
یک (مرثیه ای برای عشق)
750,000﷼
یک (مرثیه ای برای عشق)
مولف:
سارا کروسان
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
101742
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
750,000﷼
750,000﷼
زنان کوچک،رویاهای دور و نزدیک (جین آستین)
زنان کوچک،رویاهای دور و نزدیک (جین آستین)
850,000﷼
زنان کوچک،رویاهای دور و نزدیک (جین آستین)
مولف:
ام.ایزابل سانچز وگارا
ناشر:
شهر قلم
نوبت چاپ:
3
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
89675
گروه بندی:
زندگینامه, داستان نوجوان
قیمت:
850,000﷼
850,000﷼
زنان کوچک رویاهای دور و دراز (آگاتا کریستی)
زنان کوچک رویاهای دور و دراز (آگاتا کریستی)
850,000﷼
زنان کوچک رویاهای دور و دراز (آگاتا کریستی)
مولف:
ام.ایزابل سانچزوگارا
ناشر:
شهر قلم
نوبت چاپ:
4
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
74478
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
850,000﷼
850,000﷼
زنان کوچک رویاهای دور و دراز (ماری کوری)
زنان کوچک رویاهای دور و دراز (ماری کوری)
850,000﷼
زنان کوچک رویاهای دور و دراز (ماری کوری)
مولف:
ام.ایزابل سانچزوگارا
ناشر:
شهر قلم
نوبت چاپ:
4
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
74479
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
850,000﷼
850,000﷼
زنان کوچک رویاهای دور و دراز (ایدا لاولیس)
زنان کوچک رویاهای دور و دراز (ایدا لاولیس)
850,000﷼
زنان کوچک رویاهای دور و دراز (ایدا لاولیس)
مولف:
ام.ایزابل سانچزوگارا
ناشر:
شهر قلم
نوبت چاپ:
4
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
74480
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
850,000﷼
850,000﷼
زنان کوچک رویاهای دور و دراز (فریدا کالو)
زنان کوچک رویاهای دور و دراز (فریدا کالو)
850,000﷼
زنان کوچک رویاهای دور و دراز (فریدا کالو)
مولف:
ام.ایزابل سانچز وگارا
ناشر:
شهر قلم
نوبت چاپ:
4
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
74481
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
850,000﷼
850,000﷼
وزن آب
وزن آب
830,000﷼
وزن آب
مولف:
سارا کروسان
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
2
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
71766
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
830,000﷼
830,000﷼
وبلاگ خون آشام 1 (طعم خون زیر دندان)
وبلاگ خون آشام 1 (طعم خون زیر دندان)
1,700,000﷼
وبلاگ خون آشام 1 (طعم خون زیر دندان)
مولف:
پیت جانسون
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
10
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
70794
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,700,000﷼
1,700,000﷼
اپل و رین
اپل و رین
2,050,000﷼
اپل و رین
مولف:
سارا کروسان
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
6
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
60911
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
2,050,000﷼
2,050,000﷼
سرمگس 9 (سرمگس و ویز شکست ناپذیززز!)
سرمگس 9 (سرمگس و ویز شکست ناپذیززز!)
700,000﷼
سرمگس 9 (سرمگس و ویز شکست ناپذیززز!)
مولف:
تد آرنولد
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
5
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
57706
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
سرمگس11 (برو سرمگس برو!)
سرمگس11 (برو سرمگس برو!)
700,000﷼
سرمگس11 (برو سرمگس برو!)
مولف:
تد آرنولد
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
5
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
57712
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
سرمگس12 (1 سرمگس توی سوپم افتاده!)
سرمگس12 (1 سرمگس توی سوپم افتاده!)
700,000﷼
سرمگس12 (1 سرمگس توی سوپم افتاده!)
مولف:
تد آرنولد
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
5
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
57714
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
سرمگس13 (سرمگس و مگس خورخوره)
سرمگس13 (سرمگس و مگس خورخوره)
700,000﷼
سرمگس13 (سرمگس و مگس خورخوره)
مولف:
تد آرنولد
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
5
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
57716
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
سرمگس15 (شاهزاده سرمگس)
سرمگس15 (شاهزاده سرمگس)
700,000﷼
سرمگس15 (شاهزاده سرمگس)
مولف:
تد آرنولد
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
5
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
57713
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
سرمگس10 (سرمگس می رود به جنگ مگس کش!)
سرمگس10 (سرمگس می رود به جنگ مگس کش!)
700,000﷼
سرمگس10 (سرمگس می رود به جنگ مگس کش!)
مولف:
تد آرنولد
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
5
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
57707
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
سرمگس16 (کریسمس نینجایی سرمگس)
سرمگس16 (کریسمس نینجایی سرمگس)
700,000﷼
سرمگس16 (کریسمس نینجایی سرمگس)
مولف:
تد آرنولد
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
5
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
57715
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
سرمگس14 (شیرین کاری های شگفت انگیز سرمگس)،(گلاسه)
سرمگس14 (شیرین کاری های شگفت انگیز سرمگس)،(گلاسه)
700,000﷼
سرمگس14 (شیرین کاری های شگفت انگیز سرمگس)،(گلاسه)
مولف:
تد آرنولد
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
5
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
57711
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
سرمگس 6 (هورااا سرمگس!)
سرمگس 6 (هورااا سرمگس!)
700,000﷼
سرمگس 6 (هورااا سرمگس!)
مولف:
تد آرنولد
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
5
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
56908
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
سرمگس 5 (برو خال آسمان سرمگس!)
سرمگس 5 (برو خال آسمان سرمگس!)
700,000﷼
سرمگس 5 (برو خال آسمان سرمگس!)
مولف:
تد آرنولد
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
5
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
56907
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
سرمگس 7 (پیدات کردم سرمگس!)
سرمگس 7 (پیدات کردم سرمگس!)
700,000﷼
سرمگس 7 (پیدات کردم سرمگس!)
مولف:
تد آرنولد
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
5
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
56909
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
سرمگس 8 (دیدار سرمگس و پرمگس)
سرمگس 8 (دیدار سرمگس و پرمگس)
700,000﷼
سرمگس 8 (دیدار سرمگس و پرمگس)
مولف:
تد آرنولد
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
5
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
56910
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
سرمگس 4 (مامان بزرگی که سرمگس را قورتش داد)
سرمگس 4 (مامان بزرگی که سرمگس را قورتش داد)
700,000﷼
سرمگس 4 (مامان بزرگی که سرمگس را قورتش داد)
مولف:
تد آرنولد
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
6
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
56906
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
سرمگس 3 (کیش کیش سرمگس!)
سرمگس 3 (کیش کیش سرمگس!)
700,000﷼
سرمگس 3 (کیش کیش سرمگس!)
مولف:
تد آرنولد
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
7
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
56905
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
سرمگس 1 (سلام سرمگس!)،(گلاسه)
سرمگس 1 (سلام سرمگس!)،(گلاسه)
700,000﷼
سرمگس 1 (سلام سرمگس!)،(گلاسه)
مولف:
تد آرنولد
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
8
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
56903
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
سرمگس 2 (سرمگس معرکه)،(گلاسه)
سرمگس 2 (سرمگس معرکه)،(گلاسه)
700,000﷼
سرمگس 2 (سرمگس معرکه)،(گلاسه)
مولف:
تد آرنولد
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
7
مترجم:
مریم فیاضی

کد:
56904
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼