0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مترجم: اعظم مهدوی
درحال دریافت اطلاعات..
مدرسه ی وروجک ها 2 (همستر جادویی)
مدرسه ی وروجک ها 2 (همستر جادویی)
1,150,000﷼
مدرسه ی وروجک ها 2 (همستر جادویی)
مولف:
پملا بوچرت
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
127129
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
1,150,000﷼
1,150,000﷼
مدرسه ی وروجک ها 3 (پیشی خان در کلاس)
مدرسه ی وروجک ها 3 (پیشی خان در کلاس)
1,100,000﷼
مدرسه ی وروجک ها 3 (پیشی خان در کلاس)
مولف:
پملا بوچرت
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
127130
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
مدرسه ی وروجک ها 1 (شبح توالت)
مدرسه ی وروجک ها 1 (شبح توالت)
1,300,000﷼
مدرسه ی وروجک ها 1 (شبح توالت)
مولف:
پملا بوچرت
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
127128
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
1,300,000﷼
1,300,000﷼
بری بی عرضه 5 (بری بی عرضه و معمای آب میوه ی مچاله)
بری بی عرضه 5 (بری بی عرضه و معمای آب میوه ی مچاله)
1,150,000﷼
بری بی عرضه 5 (بری بی عرضه و معمای آب میوه ی مچاله)
مولف:
جیم اسمیت
ناشر:
پیدایش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
121236
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,150,000﷼
1,150,000﷼
بری بی عرضه 6 (بری بی عرضه و بیزاری از تعطیلات میان ترم)
بری بی عرضه 6 (بری بی عرضه و بیزاری از تعطیلات میان ترم)
1,300,000﷼
بری بی عرضه 6 (بری بی عرضه و بیزاری از تعطیلات میان ترم)
مولف:
جیم اسمیت
ناشر:
پیدایش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
121237
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,300,000﷼
1,300,000﷼
جوجه ی جهانگرد (جوجه خان در لندن)،(گلاسه)
جوجه ی جهانگرد (جوجه خان در لندن)،(گلاسه)
700,000﷼
جوجه ی جهانگرد (جوجه خان در لندن)،(گلاسه)
مولف:
لی هابز
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
2
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
120161
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
جوجه ی جهانگرد (جوجه خان در پاریس)،(گلاسه)
جوجه ی جهانگرد (جوجه خان در پاریس)،(گلاسه)
700,000﷼
جوجه ی جهانگرد (جوجه خان در پاریس)،(گلاسه)
مولف:
لی هابز
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
2
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
120160
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
جوجه ی جهانگرد (جوجه خان در رم)،(گلاسه)
جوجه ی جهانگرد (جوجه خان در رم)،(گلاسه)
700,000﷼
جوجه ی جهانگرد (جوجه خان در رم)،(گلاسه)
مولف:
لی هابز
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
2
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
120162
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
جوجه ی جهانگرد (جوجه خان در پاریس)،(گلاسه)
جوجه ی جهانگرد (جوجه خان در پاریس)،(گلاسه)
650,000﷼
جوجه ی جهانگرد (جوجه خان در پاریس)،(گلاسه)
مولف:
لی هابز
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
2
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
122473
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
650,000﷼
650,000﷼
جوجه ی جهانگرد (جوجه خان در رم)،(گلاسه)
جوجه ی جهانگرد (جوجه خان در رم)،(گلاسه)
650,000﷼
جوجه ی جهانگرد (جوجه خان در رم)،(گلاسه)
مولف:
لی هابز
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
2
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
122918
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
650,000﷼
650,000﷼
کیف کتاب راکت با سواد می شود (4جلدی،باجعبه)
کیف کتاب راکت با سواد می شود (4جلدی،باجعبه)
3,000,000﷼
کیف کتاب راکت با سواد می شود (4جلدی،باجعبه)
مولف:
تد هیلز
ناشر:
گیسا
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
103576
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
3,000,000﷼
3,000,000﷼
راکت با سواد می شود
راکت با سواد می شود
720,000﷼
راکت با سواد می شود
مولف:
تد هیلز
ناشر:
گیسا
نوبت چاپ:
4
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
103557
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
720,000﷼
720,000﷼
راکت داستان می نویسد
راکت داستان می نویسد
720,000﷼
راکت داستان می نویسد
مولف:
تد هیلز
ناشر:
گیسا
نوبت چاپ:
5
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
103558
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
720,000﷼
720,000﷼
بری بی عرضه 3 (دیگه نمی شه گفت من بی عرضه ام)
بری بی عرضه 3 (دیگه نمی شه گفت من بی عرضه ام)
1,400,000﷼
بری بی عرضه 3 (دیگه نمی شه گفت من بی عرضه ام)
مولف:
جیم اسمیت
ناشر:
پیدایش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
101710
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,400,000﷼
1,400,000﷼
بری بی عرضه 2 (هنوز هم من بی (با) عرضه ام)
بری بی عرضه 2 (هنوز هم من بی (با) عرضه ام)
1,400,000﷼
بری بی عرضه 2 (هنوز هم من بی (با) عرضه ام)
مولف:
جیم اسمیت
ناشر:
پیدایش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
101709
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,400,000﷼
1,400,000﷼
بری بی عرضه 1 (من بی (با) عرضه ام)
بری بی عرضه 1 (من بی (با) عرضه ام)
1,400,000﷼
بری بی عرضه 1 (من بی (با) عرضه ام)
مولف:
جیم اسمیت
ناشر:
پیدایش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
101708
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,400,000﷼
1,400,000﷼
بری بی عرضه 4 (بری بی عرضه و تعطیلات نکبتی)
بری بی عرضه 4 (بری بی عرضه و تعطیلات نکبتی)
1,400,000﷼
بری بی عرضه 4 (بری بی عرضه و تعطیلات نکبتی)
مولف:
جیم اسمیت
ناشر:
پیدایش
نوبت چاپ:
1
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
101711
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,400,000﷼
1,400,000﷼
خرچ خوروچ خیریچ (گلاسه)
خرچ خوروچ خیریچ (گلاسه)
330,000﷼
خرچ خوروچ خیریچ (گلاسه)
مولف:
النور آپدیل
ناشر:
زعفران
نوبت چاپ:
2
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
87400
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
330,000﷼
330,000﷼
این که یک افسانه نیست! (گلاسه)
این که یک افسانه نیست! (گلاسه)
499,000﷼
این که یک افسانه نیست! (گلاسه)
مولف:
ویل مبیت
ناشر:
زعفران
نوبت چاپ:
2
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
84038
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
499,000﷼
499,000﷼
این داستان که اژدها ندارد (گلاسه)
این داستان که اژدها ندارد (گلاسه)
399,000﷼
این داستان که اژدها ندارد (گلاسه)
مولف:
لو کارتر
ناشر:
زعفران
نوبت چاپ:
2
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
84037
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
399,000﷼
399,000﷼
وبلاگ خون آشام 4 (سایه ی وحشت خاطرات)
وبلاگ خون آشام 4 (سایه ی وحشت خاطرات)
2,000,000﷼
وبلاگ خون آشام 4 (سایه ی وحشت خاطرات)
مولف:
پیت جانسون
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
7
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
72280
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
2,000,000﷼
2,000,000﷼
وبلاگ خون آشام 3 (برف سرخ زمستان)
وبلاگ خون آشام 3 (برف سرخ زمستان)
1,300,000﷼
وبلاگ خون آشام 3 (برف سرخ زمستان)
مولف:
پیت جانسون
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
7
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
72279
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
1,300,000﷼
1,300,000﷼
وبلاگ خون آشام 2 (باران جیغ بر جاده)
وبلاگ خون آشام 2 (باران جیغ بر جاده)
1,900,000﷼
وبلاگ خون آشام 2 (باران جیغ بر جاده)
مولف:
پیت جانسون
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
8
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
70795
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,900,000﷼
1,900,000﷼
بدبیاری های فردی تنگلز 2 (گاوچران قهرمان یا بزدل عنکبوتی؟)
بدبیاری های فردی تنگلز 2 (گاوچران قهرمان یا بزدل عنکبوتی؟)
1,100,000﷼
بدبیاری های فردی تنگلز 2 (گاوچران قهرمان یا بزدل عنکبوتی؟)
مولف:
جک برند
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
4
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
62260
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
بدبیاری های فردی تنگلز 1 (قهرمان افسانه ای یا بزدل وامانده؟)
بدبیاری های فردی تنگلز 1 (قهرمان افسانه ای یا بزدل وامانده؟)
800,000﷼
بدبیاری های فردی تنگلز 1 (قهرمان افسانه ای یا بزدل وامانده؟)
مولف:
جک برند
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
5
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
62259
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
کلاه گیس فرفری (ماجراهای ریکی پرنده 3)
کلاه گیس فرفری (ماجراهای ریکی پرنده 3)
1,200,000﷼
کلاه گیس فرفری (ماجراهای ریکی پرنده 3)
مولف:
پل جنینگز
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
15
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
56093
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
فیل زیر خاکی (ماجراهای ریکی پرنده 2)
فیل زیر خاکی (ماجراهای ریکی پرنده 2)
1,200,000﷼
فیل زیر خاکی (ماجراهای ریکی پرنده 2)
مولف:
پل جنینگز
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
17
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
56092
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
مزرعه سرگرمی (ماجراهای ریکی پرنده 4)
مزرعه سرگرمی (ماجراهای ریکی پرنده 4)
1,300,000﷼
مزرعه سرگرمی (ماجراهای ریکی پرنده 4)
مولف:
پل جنینگز
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
15
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
56094
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,300,000﷼
1,300,000﷼
ماجراهای ریکی پرنده 1 (راز لاله ی سیاه)
ماجراهای ریکی پرنده 1 (راز لاله ی سیاه)
1,200,000﷼
ماجراهای ریکی پرنده 1 (راز لاله ی سیاه)
مولف:
پل جنینگز
ناشر:
هوپا
نوبت چاپ:
20
مترجم:
اعظم مهدوی

کد:
56011
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼