0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
ناشر: ماهریس،کاج بوک
درحال دریافت اطلاعات..
THE WIND-UP BIRD CHRONICLE:تاریخچه پرنده کوکی (زبان اصلی،انگلیسی)
THE WIND-UP BIRD CHRONICLE:تاریخچه پرنده کوکی (زبان اصلی،انگلیسی)
6,500,000﷼
THE WIND-UP BIRD CHRONICLE:تاریخچه پرنده کوکی (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
هاروکی موراکامی
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
133740
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
6,500,000﷼
6,500,000﷼
THE STRANGER:بیگانه (زبان اصلی،انگلیسی)
THE STRANGER:بیگانه (زبان اصلی،انگلیسی)
2,800,000﷼
THE STRANGER:بیگانه (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
هارلن کوبن
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
133642
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
2,800,000﷼
2,800,000﷼
THE SPY WHO CAME IN FROM THE COLD:جاسوسی که از سردسیر آمد (زبان اصلی،انگلیسی)
THE SPY WHO CAME IN FROM THE COLD:جاسوسی که از سردسیر آمد (زبان اصلی،انگلیسی)
1,950,000﷼
THE SPY WHO CAME IN FROM THE COLD:جاسوسی که از سردسیر آمد (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
جان لوکاره
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
133508
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,950,000﷼
1,950,000﷼
THE JUNGLE:جنگل (زبان اصلی،انگلیسی)
THE JUNGLE:جنگل (زبان اصلی،انگلیسی)
3,200,000﷼
THE JUNGLE:جنگل (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
آپتون سینکلر
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
133495
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
3,200,000﷼
3,200,000﷼
THE HITCHHIKERS GUIDE TO THE GALAXY:راهنمای کهکشان (زبان اصلی،انگلیسی)
THE HITCHHIKERS GUIDE TO THE GALAXY:راهنمای کهکشان (زبان اصلی،انگلیسی)
2,700,000﷼
THE HITCHHIKERS GUIDE TO THE GALAXY:راهنمای کهکشان (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
داگلاس آدامز
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
133493
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
2,700,000﷼
2,700,000﷼
WIDE SARGASSO SEA:دریای وسیع سارگاسو (زبان اصلی،انگلیسی)
WIDE SARGASSO SEA:دریای وسیع سارگاسو (زبان اصلی،انگلیسی)
1,200,000﷼
WIDE SARGASSO SEA:دریای وسیع سارگاسو (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
جین ریس
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
133509
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
IN COLD BLOOD:در کمال خونسردی (زبان اصلی،انگلیسی)
IN COLD BLOOD:در کمال خونسردی (زبان اصلی،انگلیسی)
2,800,000﷼
IN COLD BLOOD:در کمال خونسردی (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
ترومن کاپوتی
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
133492
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
2,800,000﷼
2,800,000﷼
LABYRINTHS:لابیرنت (زبان اصلی،انگلیسی)
LABYRINTHS:لابیرنت (زبان اصلی،انگلیسی)
2,200,000﷼
LABYRINTHS:لابیرنت (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
خورخه لوئیس بورخس
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
133494
گروه بندی:
فلسفه و منطق
قیمت:
2,200,000﷼
2,200,000﷼
OUR FINAL INVENTION:آخرین اختراع ما (زبان اصلی،انگلیسی)
OUR FINAL INVENTION:آخرین اختراع ما (زبان اصلی،انگلیسی)
2,860,000﷼
OUR FINAL INVENTION:آخرین اختراع ما (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
جیمز بارات
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
133247
گروه بندی:
تکنولوژی
قیمت:
2,860,000﷼
2,860,000﷼
THINGS FALL APART:همه چیز از هم می پاشد (زبان اصلی،انگلیسی)
THINGS FALL APART:همه چیز از هم می پاشد (زبان اصلی،انگلیسی)
1,550,000﷼
THINGS FALL APART:همه چیز از هم می پاشد (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
چینوا آچبه
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
133150
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,550,000﷼
1,550,000﷼
PALE FIRE:آتش کم رنگ (زبان اصلی،انگلیسی)
PALE FIRE:آتش کم رنگ (زبان اصلی،انگلیسی)
2,890,000﷼
PALE FIRE:آتش کم رنگ (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
ولادیمیر نابوکوو
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
133147
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
2,890,000﷼
2,890,000﷼
INVISIBLE MAN:مرد نامرئی (زبان اصلی،انگلیسی)
INVISIBLE MAN:مرد نامرئی (زبان اصلی،انگلیسی)
5,530,000﷼
INVISIBLE MAN:مرد نامرئی (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
رالف الیسون
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
133152
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
5,530,000﷼
5,530,000﷼
THE SOUND OF THE MOUNTAIN:پژواک کوه (زبان اصلی،انگلیسی)
THE SOUND OF THE MOUNTAIN:پژواک کوه (زبان اصلی،انگلیسی)
2,250,000﷼
THE SOUND OF THE MOUNTAIN:پژواک کوه (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
یاسوناری کاواباتا
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
133124
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
2,250,000﷼
2,250,000﷼
THIS IS NOT YOUR STORY:این قصه تو نیست (زبان اصلی،انگلیسی)
THIS IS NOT YOUR STORY:این قصه تو نیست (زبان اصلی،انگلیسی)
1,740,000﷼
THIS IS NOT YOUR STORY:این قصه تو نیست (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
ساوی شارما
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
133122
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,740,000﷼
1,740,000﷼
A PASSAGE TO INDIA:گذری به هند (زبان اصلی،انگلیسی)
A PASSAGE TO INDIA:گذری به هند (زبان اصلی،انگلیسی)
2,520,000﷼
A PASSAGE TO INDIA:گذری به هند (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
ادوارد مورگان فورستر
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
133123
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
2,520,000﷼
2,520,000﷼
SULA:سولا (زبان اصلی،انگلیسی)
SULA:سولا (زبان اصلی،انگلیسی)
1,420,000﷼
SULA:سولا (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
تونی موریسون
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
132744
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,420,000﷼
1,420,000﷼
THE BEST SHORT STORIES:پنج داستان کوتاه (زبان اصلی،انگلیسی)
THE BEST SHORT STORIES:پنج داستان کوتاه (زبان اصلی،انگلیسی)
560,000﷼
THE BEST SHORT STORIES:پنج داستان کوتاه (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
ویلیام سیدنی پارتر
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
132740
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
560,000﷼
560,000﷼
THE ALMANACK OF NAVAL RAVIKANT:راهنمای خوشبختی و ثروتمندی (زبان اصلی،انگلیسی)
THE ALMANACK OF NAVAL RAVIKANT:راهنمای خوشبختی و ثروتمندی (زبان اصلی،انگلیسی)
2,000,000﷼
THE ALMANACK OF NAVAL RAVIKANT:راهنمای خوشبختی و ثروتمندی (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
ناوال راویکانت
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
132723
گروه بندی:
روانشناسی موفقیت
قیمت:
2,000,000﷼
2,000,000﷼
A HORSE AT NIGHT ON WRITING :اسبی در شب (زبان اصلی،انگلیسی)
A HORSE AT NIGHT ON WRITING :اسبی در شب (زبان اصلی،انگلیسی)
860,000﷼
A HORSE AT NIGHT ON WRITING :اسبی در شب (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
امینه کاین
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
132726
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
860,000﷼
860,000﷼
NAMESAKE:همنام (زبان اصلی،انگلیسی)
NAMESAKE:همنام (زبان اصلی،انگلیسی)
2,090,000﷼
NAMESAKE:همنام (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
آدرین یانگ
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
132741
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
2,090,000﷼
2,090,000﷼
STORIES FOR PARENTS,CHILDREN AND GRANDCHILDREN 2:داستان هایی برای والدین
STORIES FOR PARENTS,CHILDREN AND GRANDCHILDREN 2:داستان هایی برای والدین
1,840,000﷼
STORIES FOR PARENTS,CHILDREN AND GRANDCHILDREN 2:داستان هایی برای والدین
مولف:
پائولو کوئیلو
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
132717
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
1,840,000﷼
1,840,000﷼
STORIES FOR PARENTS,CHILDREN AND GRANDCHILDREN 1:داستان هایی برای والدین... (زبان اصلی،انگلیسی)
STORIES FOR PARENTS,CHILDREN AND GRANDCHILDREN 1:داستان هایی برای والدین... (زبان اصلی،انگلیسی)
1,890,000﷼
STORIES FOR PARENTS,CHILDREN AND GRANDCHILDREN 1:داستان هایی برای والدین... (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
پائولو کوئیلو
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
132715
گروه بندی:
مجموعه داستان خارجی
قیمت:
1,890,000﷼
1,890,000﷼
EASY KETO DIET:رژیم کتوژنیک آسان (زبان اصلی،انگلیسی)
EASY KETO DIET:رژیم کتوژنیک آسان (زبان اصلی،انگلیسی)
1,370,000﷼
EASY KETO DIET:رژیم کتوژنیک آسان (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
ناتاشا براون
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
132708
گروه بندی:
پزشکی و بهداشت
قیمت:
1,370,000﷼
1,370,000﷼
ASSEMBLY:مونتاژ (زبان اصلی،انگلیسی)
ASSEMBLY:مونتاژ (زبان اصلی،انگلیسی)
860,000﷼
ASSEMBLY:مونتاژ (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
ناتاشا براون
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
132699
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
860,000﷼
860,000﷼
EVERYONE HAS A STORY:هرکس داستانی دارد (زبان اصلی،انگلیسی)
EVERYONE HAS A STORY:هرکس داستانی دارد (زبان اصلی،انگلیسی)
990,000﷼
EVERYONE HAS A STORY:هرکس داستانی دارد (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
ساوی شارما
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
132694
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
990,000﷼
990,000﷼
THERE THERE:آن جا وجود دارد (زبان اصلی،انگلیسی)
THERE THERE:آن جا وجود دارد (زبان اصلی،انگلیسی)
2,010,000﷼
THERE THERE:آن جا وجود دارد (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
تامی اورنج
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
132696
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
2,010,000﷼
2,010,000﷼
THE DEVIL IN THE WHITE CITY:شیطان در شهر سفید (زبان اصلی،انگلیسی)
THE DEVIL IN THE WHITE CITY:شیطان در شهر سفید (زبان اصلی،انگلیسی)
3,450,000﷼
THE DEVIL IN THE WHITE CITY:شیطان در شهر سفید (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
اریک لارسن
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
132698
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
3,450,000﷼
3,450,000﷼
SEVERAL PEOPLE ARE TYPING:چند نفر در حال تایپ اند
SEVERAL PEOPLE ARE TYPING:چند نفر در حال تایپ اند
2,650,000﷼
SEVERAL PEOPLE ARE TYPING:چند نفر در حال تایپ اند
مولف:
کالوین کازولکه
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
132711
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
2,650,000﷼
2,650,000﷼
RECITATIF:رسیتاتیف (زبان اصلی،انگلیسی)
RECITATIF:رسیتاتیف (زبان اصلی،انگلیسی)
450,000﷼
RECITATIF:رسیتاتیف (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
تونی موریسون
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
132713
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
BREAKFAST AT TIFFANY'S:صبحانه در تیفانی (زبان اصلی،انگلیسی)
BREAKFAST AT TIFFANY'S:صبحانه در تیفانی (زبان اصلی،انگلیسی)
950,000﷼
BREAKFAST AT TIFFANY'S:صبحانه در تیفانی (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
ترومن کاپوتی
ناشر:
ماهریس،کاج بوک

کد:
132702
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
950,000﷼
950,000﷼