0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
ناشر: زبان ما
درحال دریافت اطلاعات..
DAYS AT THE MORISAKI BOOKSHOP:روزها در کتابفروشی موریساکی (زبان اصلی،انگلیسی)
DAYS AT THE MORISAKI BOOKSHOP:روزها در کتابفروشی موریساکی (زبان اصلی،انگلیسی)
1,500,000﷼
DAYS AT THE MORISAKI BOOKSHOP:روزها در کتابفروشی موریساکی (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
ساتوشی یاگی ساوا
ناشر:
زبان ما

کد:
133486
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
THE BLACK SWAN:قوی سیاه (زبان اصلی،انگلیسی)
THE BLACK SWAN:قوی سیاه (زبان اصلی،انگلیسی)
3,600,000﷼
THE BLACK SWAN:قوی سیاه (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
نسیم نیکولاس طالب
ناشر:
زبان ما

کد:
133483
گروه بندی:
فلسفه و منطق, جامعه شناسی
قیمت:
3,600,000﷼
3,600,000﷼
MATILDA:ماتیلدا (زبان اصلی،انگلیسی)
MATILDA:ماتیلدا (زبان اصلی،انگلیسی)
2,100,000﷼
MATILDA:ماتیلدا (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
رولد دال
ناشر:
زبان ما

کد:
133482
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
2,100,000﷼
2,100,000﷼
THE BOOK OF FIVE RINGS:کتاب پنج حلقه (زبان اصلی،انگلیسی)
THE BOOK OF FIVE RINGS:کتاب پنج حلقه (زبان اصلی،انگلیسی)
1,500,000﷼
THE BOOK OF FIVE RINGS:کتاب پنج حلقه (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
میاموتو موساشی
ناشر:
زبان ما

کد:
133490
گروه بندی:
تاریخ جهان
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
PINOCCHIO:پینوکیو (زبان اصلی،انگلیسی)
PINOCCHIO:پینوکیو (زبان اصلی،انگلیسی)
1,750,000﷼
PINOCCHIO:پینوکیو (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
کارلو کولودی
ناشر:
زبان ما

کد:
133484
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,750,000﷼
1,750,000﷼
THE CAT WHO TAUGHT ZEN:گربه ای که ذن یاد می داد (زبان اصلی،انگلیسی)
THE CAT WHO TAUGHT ZEN:گربه ای که ذن یاد می داد (زبان اصلی،انگلیسی)
1,700,000﷼
THE CAT WHO TAUGHT ZEN:گربه ای که ذن یاد می داد (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
جیمز نوربری
ناشر:
زبان ما

کد:
133481
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,700,000﷼
1,700,000﷼
THE TWO TOWERS:ارباب حلقه ها 2 (زبان اصلی،انگلیسی)
THE TWO TOWERS:ارباب حلقه ها 2 (زبان اصلی،انگلیسی)
3,950,000﷼
THE TWO TOWERS:ارباب حلقه ها 2 (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
جان رونالد روئل تالکین
ناشر:
زبان ما

کد:
133335
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
3,950,000﷼
3,950,000﷼
THE OCEAN:اقیانوس (زبان اصلی،انگلیسی)
THE OCEAN:اقیانوس (زبان اصلی،انگلیسی)
1,250,000﷼
THE OCEAN:اقیانوس (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
کامیلا تولنو
ناشر:
زبان ما

کد:
133333
گروه بندی:
شعر خارجی
قیمت:
1,250,000﷼
1,250,000﷼
VERITY:حقیقت (زبان اصلی،انگلیسی)
VERITY:حقیقت (زبان اصلی،انگلیسی)
2,500,000﷼
VERITY:حقیقت (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
کالین هوور
ناشر:
زبان ما

کد:
133334
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
2,500,000﷼
2,500,000﷼
THE OLD MAN AND THE SEA:پیرمرد و دریا (زبان اصلی،انگلیسی)
THE OLD MAN AND THE SEA:پیرمرد و دریا (زبان اصلی،انگلیسی)
950,000﷼
THE OLD MAN AND THE SEA:پیرمرد و دریا (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
ارنست همینگوی
ناشر:
زبان ما

کد:
133114
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
950,000﷼
950,000﷼
THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE:هفت عادت مردمان موثر (زبان اصلی،انگلیسی)
THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE:هفت عادت مردمان موثر (زبان اصلی،انگلیسی)
3,850,000﷼
THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE:هفت عادت مردمان موثر (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
استیون آر کاوی
ناشر:
زبان ما

کد:
133080
گروه بندی:
روانشناسی موفقیت
قیمت:
3,850,000﷼
3,850,000﷼
GETTING OVER YOU:عبور از تو (زبان اصلی،انگلیسی)
GETTING OVER YOU:عبور از تو (زبان اصلی،انگلیسی)
1,400,000﷼
GETTING OVER YOU:عبور از تو (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
لسلی بی
ناشر:
زبان ما

کد:
133078
گروه بندی:
شعر خارجی
قیمت:
1,400,000﷼
1,400,000﷼
STEVE JOBS:استیو جابز (زبان اصلی،انگلیسی)
STEVE JOBS:استیو جابز (زبان اصلی،انگلیسی)
4,850,000﷼
STEVE JOBS:استیو جابز (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
والتر آیزاکسون
ناشر:
زبان ما

کد:
133079
گروه بندی:
زندگینامه
قیمت:
4,850,000﷼
4,850,000﷼
WUTHERING HEIGHTS:بلندی های بادگیر (زبان اصلی،انگلیسی)
WUTHERING HEIGHTS:بلندی های بادگیر (زبان اصلی،انگلیسی)
2,800,000﷼
WUTHERING HEIGHTS:بلندی های بادگیر (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
امیلی جین برونته
ناشر:
زبان ما

کد:
133074
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
2,800,000﷼
2,800,000﷼
JONATHAN LIVINGSTON SEAGULL:جاناتان مرغ دریایی (زبان اصلی،انگلیسی)
JONATHAN LIVINGSTON SEAGULL:جاناتان مرغ دریایی (زبان اصلی،انگلیسی)
770,000﷼
JONATHAN LIVINGSTON SEAGULL:جاناتان مرغ دریایی (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
ریچارد باخ
ناشر:
زبان ما

کد:
133071
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
770,000﷼
770,000﷼
THE HOBBIT:ارباب حلقه ها 4 (هابیت)،(زبان اصلی،انگلیسی)
THE HOBBIT:ارباب حلقه ها 4 (هابیت)،(زبان اصلی،انگلیسی)
2,500,000﷼
THE HOBBIT:ارباب حلقه ها 4 (هابیت)،(زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
جان رونالد روئل تالکین
ناشر:
زبان ما

کد:
133072
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
2,500,000﷼
2,500,000﷼
BEFORE YOUR MEMORY FADES:پیش از آنکه حافظه ات محو شود (زبان اصلی،انگلیسی)
BEFORE YOUR MEMORY FADES:پیش از آنکه حافظه ات محو شود (زبان اصلی،انگلیسی)
1,750,000﷼
BEFORE YOUR MEMORY FADES:پیش از آنکه حافظه ات محو شود (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
توشیکازو کاواگوچی
ناشر:
زبان ما

کد:
133064
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,750,000﷼
1,750,000﷼
365DAYS WITHOUT YOU:(365 روز بدون تو)،(زبان اصلی،انگلیسی)
365DAYS WITHOUT YOU:(365 روز بدون تو)،(زبان اصلی،انگلیسی)
1,200,000﷼
365DAYS WITHOUT YOU:(365 روز بدون تو)،(زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
آخیرا
ناشر:
زبان ما

کد:
133030
گروه بندی:
شعر خارجی
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
BEFORE WE SAY GOODBYE:پیش از آنکه خداحافظی کنیم (زبان اصلی،انگلیسی)
BEFORE WE SAY GOODBYE:پیش از آنکه خداحافظی کنیم (زبان اصلی،انگلیسی)
1,000,000﷼
BEFORE WE SAY GOODBYE:پیش از آنکه خداحافظی کنیم (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
توشیکازو کاواگوچی
ناشر:
زبان ما

کد:
133067
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
THE RETURN OF THE KING:ارباب حلقه ها 3 (زبان اصلی،انگلیسی)
THE RETURN OF THE KING:ارباب حلقه ها 3 (زبان اصلی،انگلیسی)
4,100,000﷼
THE RETURN OF THE KING:ارباب حلقه ها 3 (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
جان رونالد روئل تالکین
ناشر:
زبان ما

کد:
133069
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
4,100,000﷼
4,100,000﷼
THE DEFINITIVE BOOK OF BODY LANGUAGE:زبان بدن (زبان اصلی،انگلیسی)
THE DEFINITIVE BOOK OF BODY LANGUAGE:زبان بدن (زبان اصلی،انگلیسی)
3,600,000﷼
THE DEFINITIVE BOOK OF BODY LANGUAGE:زبان بدن (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
آلن پیز
ناشر:
زبان ما

کد:
133076
گروه بندی:
روانشناسی ارتباط
قیمت:
3,600,000﷼
3,600,000﷼
THE NEW YORK TRILOGY:سه گانه نیویورک (زبان اصلی،انگلیسی)
THE NEW YORK TRILOGY:سه گانه نیویورک (زبان اصلی،انگلیسی)
3,000,000﷼
THE NEW YORK TRILOGY:سه گانه نیویورک (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
پل اوستر
ناشر:
زبان ما

کد:
133028
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
3,000,000﷼
3,000,000﷼
THE FELLOWSHIP OF THE RING:ارباب حلقه ها 1 (زبان اصلی،انگلیسی)
THE FELLOWSHIP OF THE RING:ارباب حلقه ها 1 (زبان اصلی،انگلیسی)
3,700,000﷼
THE FELLOWSHIP OF THE RING:ارباب حلقه ها 1 (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
جان رونالد روئل تالکین
ناشر:
زبان ما

کد:
133024
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
3,700,000﷼
3,700,000﷼
2AM THOUGHTS:افکار ساعت 2 بامداد (زبان اصلی،انگلیسی)
2AM THOUGHTS:افکار ساعت 2 بامداد (زبان اصلی،انگلیسی)
1,450,000﷼
2AM THOUGHTS:افکار ساعت 2 بامداد (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
مکنزی کمبل
ناشر:
زبان ما

کد:
133021
گروه بندی:
شعر خارجی
قیمت:
1,450,000﷼
1,450,000﷼
THE CHERRY ORCHARD:باغ آلبالو (زبان اصلی،انگلیسی)
THE CHERRY ORCHARD:باغ آلبالو (زبان اصلی،انگلیسی)
1,000,000﷼
THE CHERRY ORCHARD:باغ آلبالو (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
آنتون پاولوویچ چخوف
ناشر:
زبان ما

کد:
133022
گروه بندی:
نمایشنامه
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
THE FAULT IN OUR STARS:نحسی ستاره های بخت ما (زبان اصلی،انگلیسی)
THE FAULT IN OUR STARS:نحسی ستاره های بخت ما (زبان اصلی،انگلیسی)
2,100,000﷼
THE FAULT IN OUR STARS:نحسی ستاره های بخت ما (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
جان گرین
ناشر:
زبان ما

کد:
133023
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
2,100,000﷼
2,100,000﷼
MAKE YOUR BED:تخت خوابت را مرتب کن (زبان اصلی،انگلیسی)
MAKE YOUR BED:تخت خوابت را مرتب کن (زبان اصلی،انگلیسی)
850,000﷼
MAKE YOUR BED:تخت خوابت را مرتب کن (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
ویلیام هری مک ریون
ناشر:
زبان ما

کد:
133025
گروه بندی:
روانشناسی موفقیت
قیمت:
850,000﷼
850,000﷼
A GOOD GIRLS GUIDE TO MURDER;راهنمای 1 دختر خوب برای قتل (زبان اصلی،انگلیسی)
A GOOD GIRLS GUIDE TO MURDER;راهنمای 1 دختر خوب برای قتل (زبان اصلی،انگلیسی)
3,500,000﷼
A GOOD GIRLS GUIDE TO MURDER;راهنمای 1 دختر خوب برای قتل (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
جکسون هالی
ناشر:
زبان ما

کد:
130444
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
3,500,000﷼
3,500,000﷼
ONE PLUS ONE:یک به علاوه یک (زبان اصلی،انگلیسی)
ONE PLUS ONE:یک به علاوه یک (زبان اصلی،انگلیسی)
2,850,000﷼
ONE PLUS ONE:یک به علاوه یک (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
جوجو مویز
ناشر:
زبان ما

کد:
130462
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
2,850,000﷼
2,850,000﷼
TALES FROM THE CAFE:قصه هایی از کافه (زبان اصلی،انگلیسی)
TALES FROM THE CAFE:قصه هایی از کافه (زبان اصلی،انگلیسی)
1,150,000﷼
TALES FROM THE CAFE:قصه هایی از کافه (زبان اصلی،انگلیسی)
مولف:
توشیکازو کاواگوچی
ناشر:
زبان ما

کد:
130451
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,150,000﷼
1,150,000﷼