0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
ناشر: گیتاشناسی نوین
درحال دریافت اطلاعات..
سی سال (گزیده هایی از تاریخ معاصر ایران)
سی سال (گزیده هایی از تاریخ معاصر ایران)
8,500,000﷼
سی سال (گزیده هایی از تاریخ معاصر ایران)
مولف:
عباس جعفری
ناشر:
گیتاشناسی نوین
نوبت چاپ:
1

کد:
132391
گروه بندی:
تاریخ ایران
قیمت:
8,500,000﷼
8,500,000﷼
نقشه راهنمای منطقه 9 تهران 70*100 (کد 1309)،(گلاسه)
نقشه راهنمای منطقه 9 تهران 70*100 (کد 1309)،(گلاسه)
1,100,000﷼
نقشه راهنمای منطقه 9 تهران 70*100 (کد 1309)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
118520
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
اطلس جهان امروز (کد 1653)،(گلاسه)
اطلس جهان امروز (کد 1653)،(گلاسه)
4,800,000﷼
اطلس جهان امروز (کد 1653)،(گلاسه)
مولف:
سعید بختیاری
ناشر:
گیتاشناسی نوین
نوبت چاپ:
1

کد:
118428
گروه بندی:
جغرافیا
قیمت:
4,800,000﷼
4,800,000﷼
نقشه گردشگری شهر لواسان 140*100 (کد 1641)،(گلاسه)
نقشه گردشگری شهر لواسان 140*100 (کد 1641)،(گلاسه)
500,000﷼
نقشه گردشگری شهر لواسان 140*100 (کد 1641)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
118333
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
نقشه تقسیمات کشوری ایران 70*100 (کد 1655)،(گلاسه)
نقشه تقسیمات کشوری ایران 70*100 (کد 1655)،(گلاسه)
800,000﷼
نقشه تقسیمات کشوری ایران 70*100 (کد 1655)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
117887
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
نقشه راهنمای منطقه 1 تهران 70*100 (کد 1301)،(گلاسه)
نقشه راهنمای منطقه 1 تهران 70*100 (کد 1301)،(گلاسه)
1,100,000﷼
نقشه راهنمای منطقه 1 تهران 70*100 (کد 1301)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
117511
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
اطلس جهان امروز (کد 1653)
اطلس جهان امروز (کد 1653)
2,500,000﷼
اطلس جهان امروز (کد 1653)
مولف:
سعید بختیاری
ناشر:
گیتاشناسی نوین
نوبت چاپ:
2

کد:
117252
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
2,500,000﷼
2,500,000﷼
نقشه راهنمای منطقه13 تهران 140*100 (کد 1313)،(گلاسه)
نقشه راهنمای منطقه13 تهران 140*100 (کد 1313)،(گلاسه)
1,100,000﷼
نقشه راهنمای منطقه13 تهران 140*100 (کد 1313)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
114040
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
راهنمای ماهانه آسمان شب (نجومی1391)
راهنمای ماهانه آسمان شب (نجومی1391)
900,000﷼
راهنمای ماهانه آسمان شب (نجومی1391)
مولف:
یان ردپت،ویل تیریون
ناشر:
گیتاشناسی نوین
نوبت چاپ:
2
مترجم:
احمد دالکی

کد:
111819
گروه بندی:
دانستنیها, نجوم
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
اطلس راههای ایران کد 1647
اطلس راههای ایران کد 1647
3,200,000﷼
اطلس راههای ایران کد 1647
مولف:
سعید بختیاری
ناشر:
گیتاشناسی نوین
نوبت چاپ:
1

کد:
111284
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
3,200,000﷼
3,200,000﷼
نقشه کامل کلانشهر تبریز 140*100 (کد 1527)،(گلاسه)
نقشه کامل کلانشهر تبریز 140*100 (کد 1527)،(گلاسه)
2,000,000﷼
نقشه کامل کلانشهر تبریز 140*100 (کد 1527)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
110887
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
2,000,000﷼
2,000,000﷼
نقشه راهنمای مناطق شهرداری کرج و فردیس 140*100 (کد 1517)،(گلاسه)
نقشه راهنمای مناطق شهرداری کرج و فردیس 140*100 (کد 1517)،(گلاسه)
1,750,000﷼
نقشه راهنمای مناطق شهرداری کرج و فردیس 140*100 (کد 1517)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
110893
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
1,750,000﷼
1,750,000﷼
نقشه کامل کلانشهر کرج کد 1508 (2تکه)،(گلاسه)
نقشه کامل کلانشهر کرج کد 1508 (2تکه)،(گلاسه)
6,000,000﷼
نقشه کامل کلانشهر کرج کد 1508 (2تکه)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
110136
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
6,000,000﷼
6,000,000﷼
نقشه راهنمای منطقه12 تهران 70*100 (کد 1312)،(گلاسه)
نقشه راهنمای منطقه12 تهران 70*100 (کد 1312)،(گلاسه)
1,100,000﷼
نقشه راهنمای منطقه12 تهران 70*100 (کد 1312)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
109919
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
نقشه سیاسی جهان 140*100 (کد 1434)،(شامل پرچم کشورهای مستقل)،(گلاسه)
نقشه سیاسی جهان 140*100 (کد 1434)،(شامل پرچم کشورهای مستقل)،(گلاسه)
2,000,000﷼
نقشه سیاسی جهان 140*100 (کد 1434)،(شامل پرچم کشورهای مستقل)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
107760
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
2,000,000﷼
2,000,000﷼
مجموعه نقشه آموزشی جهان و پرچم کشورها 70*100 (کد 1644)،(گلاسه)
مجموعه نقشه آموزشی جهان و پرچم کشورها 70*100 (کد 1644)،(گلاسه)
1,300,000﷼
مجموعه نقشه آموزشی جهان و پرچم کشورها 70*100 (کد 1644)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
106704
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
1,300,000﷼
1,300,000﷼
پرچم کشور های جهان 70*100 (کد 1281)،(گلاسه)
پرچم کشور های جهان 70*100 (کد 1281)،(گلاسه)
750,000﷼
پرچم کشور های جهان 70*100 (کد 1281)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
106708
گروه بندی:
جغرافیا
قیمت:
750,000﷼
750,000﷼
نقشه راهنمای منطقه11 تهران 70*100 (کد 1311)،(گلاسه)
نقشه راهنمای منطقه11 تهران 70*100 (کد 1311)،(گلاسه)
1,100,000﷼
نقشه راهنمای منطقه11 تهران 70*100 (کد 1311)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
104554
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
نقشه گردشگری تهران 70*100 (سال 1401-1400)،(کد 1475)،(گلاسه)
نقشه گردشگری تهران 70*100 (سال 1401-1400)،(کد 1475)،(گلاسه)
800,000﷼
نقشه گردشگری تهران 70*100 (سال 1401-1400)،(کد 1475)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
104126
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
نقشه راهنمای تهران نوین 170*100 (کد 1642)،(گلاسه)
نقشه راهنمای تهران نوین 170*100 (کد 1642)،(گلاسه)
4,000,000﷼
نقشه راهنمای تهران نوین 170*100 (کد 1642)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
101419
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
4,000,000﷼
4,000,000﷼
نقشه راهنمای منطقه 6 تهران 70*100 (کد 1306)،(گلاسه)
نقشه راهنمای منطقه 6 تهران 70*100 (کد 1306)،(گلاسه)
1,100,000﷼
نقشه راهنمای منطقه 6 تهران 70*100 (کد 1306)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
100227
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
نقشه راهنمای خاورمیانه (کد 1372)،(گلاسه)
نقشه راهنمای خاورمیانه (کد 1372)،(گلاسه)
2,000,000﷼
نقشه راهنمای خاورمیانه (کد 1372)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
94958
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
2,000,000﷼
2,000,000﷼
نقشه جامع تقسیمات اداری ایران 140*100 (کد 1290)،(گلاسه)
نقشه جامع تقسیمات اداری ایران 140*100 (کد 1290)،(گلاسه)
2,500,000﷼
نقشه جامع تقسیمات اداری ایران 140*100 (کد 1290)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
93744
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
2,500,000﷼
2,500,000﷼
نقشه راهنمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران 70*100 (کد 1473)،(گلاسه)
نقشه راهنمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران 70*100 (کد 1473)،(گلاسه)
900,000﷼
نقشه راهنمای مناطق 22 گانه شهرداری تهران 70*100 (کد 1473)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
91539
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
نقشه گردشگری شهر دماوند 70*100 (کد 1631)،(گلاسه)
نقشه گردشگری شهر دماوند 70*100 (کد 1631)،(گلاسه)
250,000﷼
نقشه گردشگری شهر دماوند 70*100 (کد 1631)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
91546
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
250,000﷼
250,000﷼
نقشه گردشگری شهر شیراز 70*100 (کد 1487)،(گلاسه)
نقشه گردشگری شهر شیراز 70*100 (کد 1487)،(گلاسه)
900,000﷼
نقشه گردشگری شهر شیراز 70*100 (کد 1487)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
91542
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
نقشه گردشگری شهر شهریار 70*100 (کد 1388)،(گلاسه)
نقشه گردشگری شهر شهریار 70*100 (کد 1388)،(گلاسه)
900,000﷼
نقشه گردشگری شهر شهریار 70*100 (کد 1388)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
91551
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
نخستین نقشه ایرانگردی من 70*100 (کد 1633)،(گلاسه)
نخستین نقشه ایرانگردی من 70*100 (کد 1633)،(گلاسه)
950,000﷼
نخستین نقشه ایرانگردی من 70*100 (کد 1633)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
91555
گروه بندی:
آموزشی نوجوان, جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
950,000﷼
950,000﷼
نقشه راهنمای منطقه18تهران 70*100 (کد 1318)،(گلاسه)
نقشه راهنمای منطقه18تهران 70*100 (کد 1318)،(گلاسه)
1,100,000﷼
نقشه راهنمای منطقه18تهران 70*100 (کد 1318)،(گلاسه)
ناشر:
گیتاشناسی نوین

کد:
90123
گروه بندی:
جغرافیا, نقشه و اطلس
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼
دانستنی هایی از ایران باستان کد 1628
دانستنی هایی از ایران باستان کد 1628
1,500,000﷼
دانستنی هایی از ایران باستان کد 1628
مولف:
عباس جعفری
ناشر:
گیتاشناسی نوین
نوبت چاپ:
1

کد:
88996
گروه بندی:
فرهنگ, تاریخ ایران, دانستنیها
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼