0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
ناشر: هوپا (بازی)
درحال دریافت اطلاعات..
بسته ی بازی کارتی آیوژیت (باجعبه)
بسته ی بازی کارتی آیوژیت (باجعبه)
4,200,000﷼
بسته ی بازی کارتی آیوژیت (باجعبه)
مولف:
واحد تحقیق و توسعه بازی هوپا
ناشر:
هوپا (بازی)

کد:
132448
گروه بندی:
بازی و سرگرمی
قیمت:
4,200,000﷼
4,200,000﷼
بسته بازی کارتی کهن دژ (باجعبه)
بسته بازی کارتی کهن دژ (باجعبه)
5,000,000﷼
بسته بازی کارتی کهن دژ (باجعبه)
مولف:
برونو فدوتی
ناشر:
هوپا (بازی)

کد:
128166
گروه بندی:
بازی و سرگرمی
قیمت:
5,000,000﷼
5,000,000﷼
بسته بازی کارتی آمون رع (باجعبه)
بسته بازی کارتی آمون رع (باجعبه)
2,900,000﷼
بسته بازی کارتی آمون رع (باجعبه)
مولف:
رینز کنیزیا
ناشر:
هوپا (بازی)
نوبت چاپ:
1

کد:
123790
گروه بندی:
بازی و سرگرمی
قیمت:
2,900,000﷼
2,900,000﷼
بسته بازی کارتی ته جدولی ها (کمپ چهارم)،(باجعبه)
بسته بازی کارتی ته جدولی ها (کمپ چهارم)،(باجعبه)
2,000,000﷼
بسته بازی کارتی ته جدولی ها (کمپ چهارم)،(باجعبه)
مولف:
داوید دخوان
ناشر:
هوپا (بازی)

کد:
115039
گروه بندی:
بازی و سرگرمی
قیمت:
2,000,000﷼
2,000,000﷼
بسته بازی خانوادگی استراتژیک (دستباف)،(باجعبه)
بسته بازی خانوادگی استراتژیک (دستباف)،(باجعبه)
6,000,000﷼
بسته بازی خانوادگی استراتژیک (دستباف)،(باجعبه)
مولف:
شهاب صقری
ناشر:
هوپا (بازی)

کد:
109567
گروه بندی:
بازی و سرگرمی
قیمت:
6,000,000﷼
6,000,000﷼
بسته بازی کارتی شیمیاگران (باجعبه)
بسته بازی کارتی شیمیاگران (باجعبه)
5,500,000﷼
بسته بازی کارتی شیمیاگران (باجعبه)
مولف:
امیر آئین
ناشر:
هوپا (بازی)
نوبت چاپ:
1

کد:
107024
گروه بندی:
بازی و سرگرمی, آموزشی نوجوان
قیمت:
5,500,000﷼
5,500,000﷼
بسته بازی کارتی زیرآبی (باجعبه)
بسته بازی کارتی زیرآبی (باجعبه)
2,000,000﷼
بسته بازی کارتی زیرآبی (باجعبه)
مولف:
برونو فدوتی
ناشر:
هوپا (بازی)

کد:
103068
گروه بندی:
بازی و سرگرمی, آموزشی نوجوان
قیمت:
2,000,000﷼
2,000,000﷼
بسته ی بازی کارتی کاپوچین 1 (بازی رنگ و زنگ و هیجان!)،(باجعبه)
بسته ی بازی کارتی کاپوچین 1 (بازی رنگ و زنگ و هیجان!)،(باجعبه)
3,300,000﷼
بسته ی بازی کارتی کاپوچین 1 (بازی رنگ و زنگ و هیجان!)،(باجعبه)
مولف:
واحد تحقیق و توسعه بازی هوپا
ناشر:
هوپا (بازی)

کد:
99588
گروه بندی:
آموزشی
قیمت:
3,300,000﷼
3,300,000﷼
بسته بازی کارتی نیکیماک (خرابکارها را شناسایی کنید!)،(باجعبه)
بسته بازی کارتی نیکیماک (خرابکارها را شناسایی کنید!)،(باجعبه)
2,000,000﷼
بسته بازی کارتی نیکیماک (خرابکارها را شناسایی کنید!)،(باجعبه)
مولف:
واحد تحقیق و توسعه بازی هوپا
ناشر:
هوپا (بازی)

کد:
99589
گروه بندی:
بازی و سرگرمی, آموزشی
قیمت:
2,000,000﷼
2,000,000﷼
بسته ی بازی کارتی پایاپای (داد بزن،بفروش،برنده شو!)
بسته ی بازی کارتی پایاپای (داد بزن،بفروش،برنده شو!)
2,000,000﷼
بسته ی بازی کارتی پایاپای (داد بزن،بفروش،برنده شو!)
مولف:
واحد تحقیق و توسعه بازی هوپا
ناشر:
هوپا (بازی)

کد:
99165
گروه بندی:
آموزشی نوجوان, آموزشی‎ کودک, آموزشی
قیمت:
2,000,000﷼
2,000,000﷼
بسته بازی کارتی کار و بار (بهترین پیشنهاد برای آینده)،(باجعبه)
بسته بازی کارتی کار و بار (بهترین پیشنهاد برای آینده)،(باجعبه)
2,000,000﷼
بسته بازی کارتی کار و بار (بهترین پیشنهاد برای آینده)،(باجعبه)
مولف:
برونو فدوتی
ناشر:
هوپا (بازی)

کد:
99176
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک, آموزشی, آموزشی نوجوان, بازی و سرگرمی
قیمت:
2,000,000﷼
2,000,000﷼
بسته ی بازی کارتی استوژیت 1 (سفر به قلمرو رویاها)
بسته ی بازی کارتی استوژیت 1 (سفر به قلمرو رویاها)
5,500,000﷼
بسته ی بازی کارتی استوژیت 1 (سفر به قلمرو رویاها)
مولف:
واحد تحقیق و توسعه بازی هوپا
ناشر:
هوپا (بازی)

کد:
99168
گروه بندی:
آموزشی نوجوان, آموزشی‎ کودک, آموزشی
قیمت:
5,500,000﷼
5,500,000﷼
بسته ی بازی سفالگر (بازی گل و آتش)،(باجعبه)
بسته ی بازی سفالگر (بازی گل و آتش)،(باجعبه)
4,000,000﷼
بسته ی بازی سفالگر (بازی گل و آتش)،(باجعبه)
مولف:
امیر اردشیری و دیگران
ناشر:
هوپا (بازی)

کد:
99189
گروه بندی:
آموزشی نوجوان, آموزشی‎ کودک, آموزشی
قیمت:
4,000,000﷼
4,000,000﷼
بسته ی بازی کارتی دژ (بازیگر هفت اقلیم باشید!)،(باجعبه)
بسته ی بازی کارتی دژ (بازیگر هفت اقلیم باشید!)،(باجعبه)
2,500,000﷼
بسته ی بازی کارتی دژ (بازیگر هفت اقلیم باشید!)،(باجعبه)
مولف:
برونو فدوتی
ناشر:
هوپا (بازی)

کد:
99182
گروه بندی:
بازی و سرگرمی, آموزشی‎ کودک, آموزشی, آموزشی نوجوان
قیمت:
2,500,000﷼
2,500,000﷼
بسته ی بازی کارتی کاپوچین + 2 (هیجان ادامه دارد...)،(باجعبه)
بسته ی بازی کارتی کاپوچین + 2 (هیجان ادامه دارد...)،(باجعبه)
1,500,000﷼
بسته ی بازی کارتی کاپوچین + 2 (هیجان ادامه دارد...)،(باجعبه)
مولف:
واحد تحقیق و توسعه بازی هوپا
ناشر:
هوپا (بازی)

کد:
99175
گروه بندی:
آموزشی نوجوان, آموزشی‎ کودک, آموزشی
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼