0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
ناشر: هوش ناب
درحال دریافت اطلاعات..
چی چنتا (میون درختا!)
چی چنتا (میون درختا!)
1,170,000﷼
چی چنتا (میون درختا!)
مولف:
کرستین رابسن
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سارا طباطبایی

کد:
133688
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
1,170,000﷼
1,170,000﷼
چی چنتا (زیر دریا؟!)
چی چنتا (زیر دریا؟!)
1,170,000﷼
چی چنتا (زیر دریا؟!)
مولف:
کرستین رابسن
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سارا طباطبایی

کد:
133689
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
1,170,000﷼
1,170,000﷼
چی چنتا (تو دشت اژدها!)
چی چنتا (تو دشت اژدها!)
1,170,000﷼
چی چنتا (تو دشت اژدها!)
مولف:
کرستین رابسن
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سارا طباطبایی

کد:
133690
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
1,170,000﷼
1,170,000﷼
Funixo Quiz B:فانیکسو کوییز (انگلیسی)
Funixo Quiz B:فانیکسو کوییز (انگلیسی)
950,000﷼
Funixo Quiz B:فانیکسو کوییز (انگلیسی)
مولف:
شیوا حاجی قاسمی
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
125821
گروه بندی:
آموزشی, زبان خارجه
قیمت:
950,000﷼
950,000﷼
Funixo Quiz A:فانیکسو کوییز (انگلیسی)
Funixo Quiz A:فانیکسو کوییز (انگلیسی)
950,000﷼
Funixo Quiz A:فانیکسو کوییز (انگلیسی)
مولف:
شیوا حاجی قاسمی
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
125818
گروه بندی:
آموزشی, زبان خارجه
قیمت:
950,000﷼
950,000﷼
باشگاه زیر زمینی کارآگاهان ناشناس 3 (شرلوک هولمز در کوچه پس کوچه های لندن...)
باشگاه زیر زمینی کارآگاهان ناشناس 3 (شرلوک هولمز در کوچه پس کوچه های لندن...)
1,290,000﷼
باشگاه زیر زمینی کارآگاهان ناشناس 3 (شرلوک هولمز در کوچه پس کوچه های لندن...)
مولف:
تام بولیمور
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عمیم سیاح

کد:
125816
گروه بندی:
آموزشی نوجوان, زبان خارجه
قیمت:
1,290,000﷼
1,290,000﷼
تدریس ترازمند (101 آموزه برگرفته از تجربهزیسته آموزشی)
تدریس ترازمند (101 آموزه برگرفته از تجربهزیسته آموزشی)
1,650,000﷼
تدریس ترازمند (101 آموزه برگرفته از تجربهزیسته آموزشی)
مولف:
غلامرضا خاکی
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
122210
گروه بندی:
آموزشی, درسی و دانشگاهی
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
باشگاه زیر زمینی کارآگاهان ناشناس 2 (آلیس و هزار توی اسرار آمیز...)
باشگاه زیر زمینی کارآگاهان ناشناس 2 (آلیس و هزار توی اسرار آمیز...)
490,000﷼
باشگاه زیر زمینی کارآگاهان ناشناس 2 (آلیس و هزار توی اسرار آمیز...)
مولف:
گرت مور
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عمیم سیاح

کد:
120849
گروه بندی:
آموزشی نوجوان
قیمت:
490,000﷼
490,000﷼
باشگاه زیر زمینی کارآگاهان ناشناس 1 (اسناد محرمانه شرلوک هولمز...)
باشگاه زیر زمینی کارآگاهان ناشناس 1 (اسناد محرمانه شرلوک هولمز...)
490,000﷼
باشگاه زیر زمینی کارآگاهان ناشناس 1 (اسناد محرمانه شرلوک هولمز...)
مولف:
گرت مور
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
عمیم سیاح

کد:
120848
گروه بندی:
آموزشی نوجوان
قیمت:
490,000﷼
490,000﷼
کتاب زبان BRIXO D2 (تک زبانه)
کتاب زبان BRIXO D2 (تک زبانه)
1,380,000﷼
کتاب زبان BRIXO D2 (تک زبانه)
مولف:
شیوا حاجی قاسمی
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
119236
گروه بندی:
زبان خارجه
قیمت:
1,380,000﷼
1,380,000﷼
کتاب زبان BRIXO C2 (تک زبانه)
کتاب زبان BRIXO C2 (تک زبانه)
1,400,000﷼
کتاب زبان BRIXO C2 (تک زبانه)
مولف:
شیوا حاجی قاسمی
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
119231
گروه بندی:
زبان خارجه
قیمت:
1,400,000﷼
1,400,000﷼
کتاب زبان BRIXO B3 (تک زبانه)
کتاب زبان BRIXO B3 (تک زبانه)
1,400,000﷼
کتاب زبان BRIXO B3 (تک زبانه)
مولف:
شیوا حاجی قاسمی
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
119228
گروه بندی:
زبان خارجه
قیمت:
1,400,000﷼
1,400,000﷼
کتاب زبان BRIXO A3 (تک زبانه)
کتاب زبان BRIXO A3 (تک زبانه)
1,300,000﷼
کتاب زبان BRIXO A3 (تک زبانه)
مولف:
شیوا حاجی قاسمی
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
119224
گروه بندی:
زبان خارجه
قیمت:
1,300,000﷼
1,300,000﷼
کتاب زبان BRIXO C1 (تک زبانه)
کتاب زبان BRIXO C1 (تک زبانه)
1,500,000﷼
کتاب زبان BRIXO C1 (تک زبانه)
مولف:
شیوا حاجی قاسمی
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
119230
گروه بندی:
زبان خارجه
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
کتاب زبان BRIXO A2 (تک زبانه)
کتاب زبان BRIXO A2 (تک زبانه)
1,500,000﷼
کتاب زبان BRIXO A2 (تک زبانه)
مولف:
شیوا حاجی قاسمی
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
119222
گروه بندی:
زبان خارجه
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
کتاب زبان BRIXO D3 (تک زبانه)
کتاب زبان BRIXO D3 (تک زبانه)
1,450,000﷼
کتاب زبان BRIXO D3 (تک زبانه)
مولف:
شیوا حاجی قاسمی
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
119237
گروه بندی:
زبان خارجه
قیمت:
1,450,000﷼
1,450,000﷼
کتاب زبان BRIXO D1 (تک زبانه)
کتاب زبان BRIXO D1 (تک زبانه)
1,480,000﷼
کتاب زبان BRIXO D1 (تک زبانه)
مولف:
شیوا حاجی قاسمی
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
119235
گروه بندی:
زبان خارجه
قیمت:
1,480,000﷼
1,480,000﷼
کتاب زبان BRIXO B2 (تک زبانه)
کتاب زبان BRIXO B2 (تک زبانه)
1,450,000﷼
کتاب زبان BRIXO B2 (تک زبانه)
مولف:
شیوا حاجی قاسمی
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
119227
گروه بندی:
زبان خارجه
قیمت:
1,450,000﷼
1,450,000﷼
کتاب زبان BRIXO C3 (تک زبانه)
کتاب زبان BRIXO C3 (تک زبانه)
1,400,000﷼
کتاب زبان BRIXO C3 (تک زبانه)
مولف:
شیوا حاجی قاسمی
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
119232
گروه بندی:
زبان خارجه
قیمت:
1,400,000﷼
1,400,000﷼
کتاب زبان BRIXO B1 (تک زبانه)
کتاب زبان BRIXO B1 (تک زبانه)
1,450,000﷼
کتاب زبان BRIXO B1 (تک زبانه)
مولف:
شیوا حاجی قاسمی
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
119226
گروه بندی:
زبان خارجه
قیمت:
1,450,000﷼
1,450,000﷼
کتاب زبان BRIXO A1 (تک زبانه)
کتاب زبان BRIXO A1 (تک زبانه)
1,500,000﷼
کتاب زبان BRIXO A1 (تک زبانه)
مولف:
شیوا حاجی قاسمی
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
119221
گروه بندی:
زبان خارجه
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
مسئله مدرسه (بازاندیشی انتقادی در آموزش و پرورش ایران)
مسئله مدرسه (بازاندیشی انتقادی در آموزش و پرورش ایران)
1,850,000﷼
مسئله مدرسه (بازاندیشی انتقادی در آموزش و پرورش ایران)
مولف:
نعمت الله فاضلی
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
5

کد:
117429
گروه بندی:
نقد ادبی
قیمت:
1,850,000﷼
1,850,000﷼
تو از آنچه فکر می کنی باهوش تری!
تو از آنچه فکر می کنی باهوش تری!
1,180,000﷼
تو از آنچه فکر می کنی باهوش تری!
مولف:
توماس آرمسترانگ
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1
مترجم:
نوگل روحانی

کد:
116420
گروه بندی:
روانشناسی
قیمت:
1,180,000﷼
1,180,000﷼
شهامت تدریس (سفری به دنیای درون معلم)
شهامت تدریس (سفری به دنیای درون معلم)
1,450,000﷼
شهامت تدریس (سفری به دنیای درون معلم)
مولف:
پاکر جی پالمر
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
4
مترجم:
نوگل روحانی

کد:
108908
گروه بندی:
آموزشی, فلسفه و منطق, جامعه شناسی, درسی و دانشگاهی
قیمت:
1,450,000﷼
1,450,000﷼
جامعه شناسی آموزش و پرورش (مباحث نظری،پژوهشی و کاربردی)
جامعه شناسی آموزش و پرورش (مباحث نظری،پژوهشی و کاربردی)
1,170,000﷼
جامعه شناسی آموزش و پرورش (مباحث نظری،پژوهشی و کاربردی)
مولف:
توماس برونسکی،نسیما حسن
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
2
مترجم:
نوگل روحانی

کد:
107647
گروه بندی:
جامعه شناسی, درسی و دانشگاهی
قیمت:
1,170,000﷼
1,170,000﷼
ساعت شنی 1:خوشه 2 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
ساعت شنی 1:خوشه 2 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
640,000﷼
ساعت شنی 1:خوشه 2 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
مولف:
هوش ناب،عمیم سیاح
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
104670
گروه بندی:
کمک آموزشی, آموزشی
قیمت:
640,000﷼
640,000﷼
ساعت شنی 1:پاسخ ها (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
ساعت شنی 1:پاسخ ها (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
540,000﷼
ساعت شنی 1:پاسخ ها (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
مولف:
هوش ناب،عمیم سیاح
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
104672
گروه بندی:
کمک آموزشی, آموزشی
قیمت:
540,000﷼
540,000﷼
ساعت شنی 1:خوشه 1 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
ساعت شنی 1:خوشه 1 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
640,000﷼
ساعت شنی 1:خوشه 1 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
مولف:
هوش ناب،عمیم سیاح
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
104671
گروه بندی:
کمک آموزشی, آموزشی
قیمت:
640,000﷼
640,000﷼
ساعت شنی 1:خوشه 3 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
ساعت شنی 1:خوشه 3 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
640,000﷼
ساعت شنی 1:خوشه 3 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
مولف:
هوش ناب،عمیم سیاح
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
1

کد:
104669
گروه بندی:
کمک آموزشی, آموزشی
قیمت:
640,000﷼
640,000﷼
ماجرای انیمیشن (به روایت بزی که پرواز کرد!)،(گلاسه)
ماجرای انیمیشن (به روایت بزی که پرواز کرد!)،(گلاسه)
1,170,000﷼
ماجرای انیمیشن (به روایت بزی که پرواز کرد!)،(گلاسه)
مولف:
سمیه صوفیان
ناشر:
هوش ناب
نوبت چاپ:
2

کد:
99352
گروه بندی:
دانستنیها
قیمت:
1,170,000﷼
1,170,000﷼