0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مولف: ریک ریوردان
درحال دریافت اطلاعات..
پرنسس اقیانوس
پرنسس اقیانوس
1,980,000﷼
پرنسس اقیانوس
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
مهرسا،دلتا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سپیده تفضلی

کد:
132542
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,980,000﷼
1,980,000﷼
دختر اعماق
دختر اعماق
1,200,000﷼
دختر اعماق
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
سایه گستر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سهیلا اله دوستی

کد:
120123
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
آپولو 4 (مقبره ی بیدادگر)
آپولو 4 (مقبره ی بیدادگر)
3,990,000﷼
آپولو 4 (مقبره ی بیدادگر)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
3
مترجم:
آرزو مقدس

کد:
119343
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
3,990,000﷼
3,990,000﷼
آپولو 4 (مقبره ی بیدادگر)
آپولو 4 (مقبره ی بیدادگر)
2,310,000﷼
آپولو 4 (مقبره ی بیدادگر)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
2
مترجم:
آرزو مقدس

کد:
125310
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
2,310,000﷼
2,310,000﷼
دختر اقیانوس
دختر اقیانوس
2,200,000﷼
دختر اقیانوس
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
بهنام
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سوگند رجبی نسب

کد:
113608
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
2,200,000﷼
2,200,000﷼
هتل والهالا:راهنمای اساطیر نورس (مگنس چیس 1/5)
هتل والهالا:راهنمای اساطیر نورس (مگنس چیس 1/5)
960,000﷼
هتل والهالا:راهنمای اساطیر نورس (مگنس چیس 1/5)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
2
مترجم:
آرزو مقدس

کد:
112499
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
960,000﷼
960,000﷼
هتل والهالا:راهنمای اساطیر نورس (مگنس چیس 1/5)
هتل والهالا:راهنمای اساطیر نورس (مگنس چیس 1/5)
420,000﷼
هتل والهالا:راهنمای اساطیر نورس (مگنس چیس 1/5)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
2
مترجم:
آرزو مقدس

کد:
133555
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
420,000﷼
420,000﷼
آزمون های آپولو (کتاب سوم:هزارتوی آتشین 3)
آزمون های آپولو (کتاب سوم:هزارتوی آتشین 3)
3,000,000﷼
آزمون های آپولو (کتاب سوم:هزارتوی آتشین 3)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
بهنام
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سوگند رجبی نسب

کد:
111225
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
3,000,000﷼
3,000,000﷼
مجازات آپولو 5 (برج نرو)
مجازات آپولو 5 (برج نرو)
650,000﷼
مجازات آپولو 5 (برج نرو)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
سایه گستر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سهیلا اله دوستی

کد:
107963
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
650,000﷼
650,000﷼
آزمون های آپولو (کتاب پنجم:برج نرون)
آزمون های آپولو (کتاب پنجم:برج نرون)
2,500,000﷼
آزمون های آپولو (کتاب پنجم:برج نرون)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
بهنام
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سوگند رجبی نسب

کد:
107542
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
2,500,000﷼
2,500,000﷼
کین 3 (سایه ی مار،تاج بطلمیوس)
کین 3 (سایه ی مار،تاج بطلمیوس)
600,000﷼
کین 3 (سایه ی مار،تاج بطلمیوس)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
سایه گستر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
آرزو فلاحت،سهیلا اله دوستی

کد:
101685
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
مگنوس چیس و ایزدان آسگارد 3 (کشتی مردگان)
مگنوس چیس و ایزدان آسگارد 3 (کشتی مردگان)
500,000﷼
مگنوس چیس و ایزدان آسگارد 3 (کشتی مردگان)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
سایه گستر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سهیلا اله دوستی

کد:
101687
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
مگنوس چیس و ایزدان آسگارد 4 (9 داستان از نه عالم)
مگنوس چیس و ایزدان آسگارد 4 (9 داستان از نه عالم)
500,000﷼
مگنوس چیس و ایزدان آسگارد 4 (9 داستان از نه عالم)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
سایه گستر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سهیلا اله دوستی

کد:
101686
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
مگنوس چیس و ایزدان آسگارد 2 (چکش ثور)
مگنوس چیس و ایزدان آسگارد 2 (چکش ثور)
1,500,000﷼
مگنوس چیس و ایزدان آسگارد 2 (چکش ثور)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
سایه گستر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سهیلا اله دوستی

کد:
101081
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
وسپرها بر می خیزند (39 سرنخ11)
وسپرها بر می خیزند (39 سرنخ11)
940,000﷼
وسپرها بر می خیزند (39 سرنخ11)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
ویدا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امین حسینیون

کد:
100709
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
940,000﷼
940,000﷼
مگنوس چیس و ایزدان آسگارد 1 (شمشیر تابستان)
مگنوس چیس و ایزدان آسگارد 1 (شمشیر تابستان)
1,500,000﷼
مگنوس چیس و ایزدان آسگارد 1 (شمشیر تابستان)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
سایه گستر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سهیلا اله دوستی

کد:
99734
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
کین 2 (سریر آتش)
کین 2 (سریر آتش)
1,000,000﷼
کین 2 (سریر آتش)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
سایه گستر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
آرزو فلاحت،سهیلا اله دوستی

کد:
99735
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
مجازات آپولو 4 (مقبره ی ستمگر)
مجازات آپولو 4 (مقبره ی ستمگر)
2,700,000﷼
مجازات آپولو 4 (مقبره ی ستمگر)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
سایه گستر
نوبت چاپ:
2
مترجم:
سهیلا اله دوستی

کد:
99731
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
2,700,000﷼
2,700,000﷼
کین 1 (هرم سرخ،همراه با پسر سوبک)
کین 1 (هرم سرخ،همراه با پسر سوبک)
1,000,000﷼
کین 1 (هرم سرخ،همراه با پسر سوبک)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
سایه گستر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
آرزو فلاحت،سهیلا اله دوستی

کد:
96957
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
مجازات آپولو 3 (هزار توی سوزان)
مجازات آپولو 3 (هزار توی سوزان)
1,000,000﷼
مجازات آپولو 3 (هزار توی سوزان)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
سایه گستر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سهیلا اله دوستی

کد:
95028
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
1000توی استخوان ها (39 سرنخ 1)
1000توی استخوان ها (39 سرنخ 1)
930,000﷼
1000توی استخوان ها (39 سرنخ 1)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
ویدا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
رویا خادم الرضا

کد:
94295
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
930,000﷼
930,000﷼
آزمون های آپولو (کتاب چهارم:مقبره پادشاه ستمگر)
آزمون های آپولو (کتاب چهارم:مقبره پادشاه ستمگر)
2,700,000﷼
آزمون های آپولو (کتاب چهارم:مقبره پادشاه ستمگر)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
بهنام
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سوگند رجبی نسب

کد:
93191
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
2,700,000﷼
2,700,000﷼
مجازات آپولو 2 (پیشگویی سیاه)
مجازات آپولو 2 (پیشگویی سیاه)
1,000,000﷼
مجازات آپولو 2 (پیشگویی سیاه)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
سایه گستر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سهیلا اله دوستی

کد:
90823
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
آپولو 3 (مارپیچ آتشین)
آپولو 3 (مارپیچ آتشین)
2,310,000﷼
آپولو 3 (مارپیچ آتشین)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
8
مترجم:
آرزو مقدس

کد:
125141
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
2,310,000﷼
2,310,000﷼
آپولو 3 (مارپیچ آتشین)
آپولو 3 (مارپیچ آتشین)
3,990,000﷼
آپولو 3 (مارپیچ آتشین)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
9
مترجم:
آرزو مقدس

کد:
85878
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
3,990,000﷼
3,990,000﷼
قهرمانان المپ 4 (سرای هادس)
قهرمانان المپ 4 (سرای هادس)
1,000,000﷼
قهرمانان المپ 4 (سرای هادس)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
سایه گستر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سهیلا اله دوستی

کد:
83606
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
قهرمانان المپ 5 (خونی از المپ)
قهرمانان المپ 5 (خونی از المپ)
1,000,000﷼
قهرمانان المپ 5 (خونی از المپ)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
سایه گستر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
سهیلا اله دوستی

کد:
83607
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
مگنوس چیس و خدایان آسگارد (کتاب سوم:کشتی مردگان 2)
مگنوس چیس و خدایان آسگارد (کتاب سوم:کشتی مردگان 2)
1,500,000﷼
مگنوس چیس و خدایان آسگارد (کتاب سوم:کشتی مردگان 2)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
بهنام
نوبت چاپ:
1
مترجم:
وحید جعفری منصوریان

کد:
77828
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
مگنوس چیس و خدایان آسگارد (کتاب سوم:کشتی مردگان 1)
مگنوس چیس و خدایان آسگارد (کتاب سوم:کشتی مردگان 1)
1,500,000﷼
مگنوس چیس و خدایان آسگارد (کتاب سوم:کشتی مردگان 1)
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
بهنام
نوبت چاپ:
1
مترجم:
وحید جعفری منصوریان

کد:
77826
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
مگنس چیس و کشتی مردگان
مگنس چیس و کشتی مردگان
3,890,000﷼
مگنس چیس و کشتی مردگان
مولف:
ریک ریوردان
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
12
مترجم:
آرزو مقدس

کد:
77467
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
3,890,000﷼
3,890,000﷼