0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مولف: دن گاتمن
درحال دریافت اطلاعات..
مجموعه مدرسه ی عجیب و غریب (جلدهای 12تا21)،(10جلدی،باقاب)
مجموعه مدرسه ی عجیب و غریب (جلدهای 12تا21)،(10جلدی،باقاب)
6,080,000﷼
مجموعه مدرسه ی عجیب و غریب (جلدهای 12تا21)،(10جلدی،باقاب)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
123301
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
6,080,000﷼
6,080,000﷼
مجموعه مدرسه ی عجیب و غریب (جلدهای 1تا11)،(11جلدی،باقاب)
مجموعه مدرسه ی عجیب و غریب (جلدهای 1تا11)،(11جلدی،باقاب)
5,960,000﷼
مجموعه مدرسه ی عجیب و غریب (جلدهای 1تا11)،(11جلدی،باقاب)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
120621
گروه بندی:
داستان کودکان
قیمت:
5,960,000﷼
5,960,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب19 (آقای مکی رئیس جمهور الکی)
مدرسه ی عجیب و غریب19 (آقای مکی رئیس جمهور الکی)
850,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب19 (آقای مکی رئیس جمهور الکی)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
3
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
95874
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
850,000﷼
850,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب21 (آقای لورنته شوخی اش گرفته)
مدرسه ی عجیب و غریب21 (آقای لورنته شوخی اش گرفته)
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب21 (آقای لورنته شوخی اش گرفته)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
2
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
95884
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب20 (آقای کاماره بالاخانه اش را داده اجاره)
مدرسه ی عجیب و غریب20 (آقای کاماره بالاخانه اش را داده اجاره)
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب20 (آقای کاماره بالاخانه اش را داده اجاره)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
2
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
95880
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب17 (خانم روشه دلش خوشه)
مدرسه ی عجیب و غریب17 (خانم روشه دلش خوشه)
650,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب17 (خانم روشه دلش خوشه)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
4
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
77590
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
650,000﷼
650,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب16 (خانم گرانجی آشپز خارجی)
مدرسه ی عجیب و غریب16 (خانم گرانجی آشپز خارجی)
650,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب16 (خانم گرانجی آشپز خارجی)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
3
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
77589
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
650,000﷼
650,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب18 (خانم ماساتی معلم احساساتی)
مدرسه ی عجیب و غریب18 (خانم ماساتی معلم احساساتی)
650,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب18 (خانم ماساتی معلم احساساتی)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
3
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
77591
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
650,000﷼
650,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 5 (آقای میچل،دانشمند خل و چل)
مدرسه ی عجیب و غریب 5 (آقای میچل،دانشمند خل و چل)
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 5 (آقای میچل،دانشمند خل و چل)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
10
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
30801
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب13 (خانم داگلاس،راننده ی بی حواس)
مدرسه ی عجیب و غریب13 (خانم داگلاس،راننده ی بی حواس)
650,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب13 (خانم داگلاس،راننده ی بی حواس)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
9
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
30723
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
650,000﷼
650,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 6 (خانم براشت،مربی بهداشت)
مدرسه ی عجیب و غریب 6 (خانم براشت،مربی بهداشت)
850,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 6 (خانم براشت،مربی بهداشت)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
10
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
30702
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
850,000﷼
850,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب12 (خانم ماتی،معلم قاتی پاتی)
مدرسه ی عجیب و غریب12 (خانم ماتی،معلم قاتی پاتی)
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب12 (خانم ماتی،معلم قاتی پاتی)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
9
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
30676
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 8 (خانم تیشین،معلم جانشین)
مدرسه ی عجیب و غریب 8 (خانم تیشین،معلم جانشین)
650,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 8 (خانم تیشین،معلم جانشین)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
9
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
30673
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
650,000﷼
650,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب11 (خانم اسپاک،ناظم ترسناک)
مدرسه ی عجیب و غریب11 (خانم اسپاک،ناظم ترسناک)
850,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب11 (خانم اسپاک،ناظم ترسناک)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
10
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
30675
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
850,000﷼
850,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 4 (خانم لیزار،ما را گذاشته سر کار!)
مدرسه ی عجیب و غریب 4 (خانم لیزار،ما را گذاشته سر کار!)
800,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 4 (خانم لیزار،ما را گذاشته سر کار!)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
11
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
30671
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 1 (خانم بریج،معلم گیج)
مدرسه ی عجیب و غریب 1 (خانم بریج،معلم گیج)
450,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 1 (خانم بریج،معلم گیج)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
12
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
30668
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 7 (خانم فالکن،آشغال جمع کن)
مدرسه ی عجیب و غریب 7 (خانم فالکن،آشغال جمع کن)
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 7 (خانم فالکن،آشغال جمع کن)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
9
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
30672
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 2 (آقای ناوال،مدیر باحال)
مدرسه ی عجیب و غریب 2 (آقای ناوال،مدیر باحال)
450,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 2 (آقای ناوال،مدیر باحال)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
10
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
30669
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 3 (خانم دانته،ما را دست انداخته!)
مدرسه ی عجیب و غریب 3 (خانم دانته،ما را دست انداخته!)
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 3 (خانم دانته،ما را دست انداخته!)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
9
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
30670
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب14 (خانم فابیان،سرایدار قهرمان)
مدرسه ی عجیب و غریب14 (خانم فابیان،سرایدار قهرمان)
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب14 (خانم فابیان،سرایدار قهرمان)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
9
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
30677
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب15 (دکتر فورمن،مدیر پوست کن)
مدرسه ی عجیب و غریب15 (دکتر فورمن،مدیر پوست کن)
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب15 (دکتر فورمن،مدیر پوست کن)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
9
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
30678
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب10 (خانم مارکوزه،راهنمای موزه)
مدرسه ی عجیب و غریب10 (خانم مارکوزه،راهنمای موزه)
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب10 (خانم مارکوزه،راهنمای موزه)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
10
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
30674
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 9 (خانم بادی،نویسنده ی غیر عادی)
مدرسه ی عجیب و غریب 9 (خانم بادی،نویسنده ی غیر عادی)
800,000﷼
مدرسه ی عجیب و غریب 9 (خانم بادی،نویسنده ی غیر عادی)
مولف:
دن گاتمن
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
10
مترجم:
محبوبه نجف خانی

کد:
30703
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼