0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مولف: فرشاد ابریشمی
درحال دریافت اطلاعات..
(ANTIGUO PAIS) IRAN،(اسپانیایی،گلاسه،باقاب)
(ANTIGUO PAIS) IRAN،(اسپانیایی،گلاسه،باقاب)
5,500,000﷼
(ANTIGUO PAIS) IRAN،(اسپانیایی،گلاسه،باقاب)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
1

کد:
122130
گروه بندی:
زبان خارجه
قیمت:
5,500,000﷼
5,500,000﷼
(TERRA MILLENARIA) IRAN،(ایتالیایی،گلاسه،باقاب)
(TERRA MILLENARIA) IRAN،(ایتالیایی،گلاسه،باقاب)
5,500,000﷼
(TERRA MILLENARIA) IRAN،(ایتالیایی،گلاسه،باقاب)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
1

کد:
122128
گروه بندی:
تاریخ ایران, زبان خارجه, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
5,500,000﷼
5,500,000﷼
(TERRE ANTIQUE) IRAN،(فرانسوی،گلاسه،باقاب)
(TERRE ANTIQUE) IRAN،(فرانسوی،گلاسه،باقاب)
5,500,000﷼
(TERRE ANTIQUE) IRAN،(فرانسوی،گلاسه،باقاب)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
1

کد:
122129
گروه بندی:
زبان خارجه
قیمت:
5,500,000﷼
5,500,000﷼
ایران در سفرنامه ها (گزیده نه سفرنامه اروپاییان در ایران)
ایران در سفرنامه ها (گزیده نه سفرنامه اروپاییان در ایران)
1,800,000﷼
ایران در سفرنامه ها (گزیده نه سفرنامه اروپاییان در ایران)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
1

کد:
120553
گروه بندی:
سفرنامه
قیمت:
1,800,000﷼
1,800,000﷼
ساسانیان از مداین تا تنگ چوگان (2زبانه،گلاسه)
ساسانیان از مداین تا تنگ چوگان (2زبانه،گلاسه)
2,200,000﷼
ساسانیان از مداین تا تنگ چوگان (2زبانه،گلاسه)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
رعنا خزاعی

کد:
84389
گروه بندی:
نقاشی, تاریخ ایران, کتب چند زبانه
قیمت:
2,200,000﷼
2,200,000﷼
آذربایجان قدیم (2زبانه،گلاسه،باقاب)
آذربایجان قدیم (2زبانه،گلاسه،باقاب)
5,500,000﷼
آذربایجان قدیم (2زبانه،گلاسه،باقاب)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
3

کد:
83112
گروه بندی:
تاریخ ایران, کتب چند زبانه
قیمت:
5,500,000﷼
5,500,000﷼
مجموعه شاهان اشکانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت اشکانیان)،(8جلدی،باقاب)
مجموعه شاهان اشکانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت اشکانیان)،(8جلدی،باقاب)
3,200,000﷼
مجموعه شاهان اشکانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت اشکانیان)،(8جلدی،باقاب)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی،آواژه ابریشمی
نوبت چاپ:
1

کد:
71151
گروه بندی:
تاریخ ایران
قیمت:
3,200,000﷼
3,200,000﷼
عکس های تاریخی ایران14 (کوچه بازار قدیم:بروایت تصویر)،(2زبانه)
عکس های تاریخی ایران14 (کوچه بازار قدیم:بروایت تصویر)،(2زبانه)
1,500,000﷼
عکس های تاریخی ایران14 (کوچه بازار قدیم:بروایت تصویر)،(2زبانه)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
1

کد:
69275
گروه بندی:
تاریخ ایران, کتب چند زبانه
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
4000 تصویر (مجموعه عکس های تاریخی ایران)،(2زبانه،13جلدی،باقاب)
4000 تصویر (مجموعه عکس های تاریخی ایران)،(2زبانه،13جلدی،باقاب)
25,000,000﷼
4000 تصویر (مجموعه عکس های تاریخی ایران)،(2زبانه،13جلدی،باقاب)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
مترجم:
رعنا خزاعی

کد:
64196
گروه بندی:
تاریخ ایران, کتب چند زبانه
قیمت:
25,000,000﷼
25,000,000﷼
رجال قاجار:بروایت تصویر (عکس های تاریخی ایران13)،(2زبانه)
رجال قاجار:بروایت تصویر (عکس های تاریخی ایران13)،(2زبانه)
1,500,000﷼
رجال قاجار:بروایت تصویر (عکس های تاریخی ایران13)،(2زبانه)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
4
مترجم:
رعنا خزاعی

کد:
61892
گروه بندی:
تاریخ ایران, کتب چند زبانه
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
عکس های تاریخی ایران10 (خوزستان قدیم)
عکس های تاریخی ایران10 (خوزستان قدیم)
2,500,000﷼
عکس های تاریخی ایران10 (خوزستان قدیم)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
رعنا خزاعی

کد:
60722
گروه بندی:
تاریخ ایران, کتب چند زبانه
قیمت:
2,500,000﷼
2,500,000﷼
زنان قاجار بروایت تصویر (عکس های تاریخی ایران12)
زنان قاجار بروایت تصویر (عکس های تاریخی ایران12)
2,500,000﷼
زنان قاجار بروایت تصویر (عکس های تاریخی ایران12)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
3
مترجم:
رعنا خزاعی

کد:
59882
گروه بندی:
تاریخ ایران, کتب چند زبانه
قیمت:
2,500,000﷼
2,500,000﷼
عکس های تاریخی ایران 5 (شیراز قدیم)
عکس های تاریخی ایران 5 (شیراز قدیم)
1,500,000﷼
عکس های تاریخی ایران 5 (شیراز قدیم)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
6
مترجم:
رعنا خزاعی

کد:
54611
گروه بندی:
تاریخ ایران, کتب چند زبانه
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
مشهد قدیم (عکس های تاریخی ایران 6)،(2زبانه)
مشهد قدیم (عکس های تاریخی ایران 6)،(2زبانه)
2,500,000﷼
مشهد قدیم (عکس های تاریخی ایران 6)،(2زبانه)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
6
مترجم:
رعنا خزاعی

کد:
54612
گروه بندی:
تاریخ ایران, کتب چند زبانه
قیمت:
2,500,000﷼
2,500,000﷼
قاجار بروایتی دیگر
قاجار بروایتی دیگر
2,250,000﷼
قاجار بروایتی دیگر
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی،آواژه ابریشمی
نوبت چاپ:
8

کد:
48066
گروه بندی:
تاریخ ایران
قیمت:
2,250,000﷼
2,250,000﷼
اصفهان قدیم (مجموعه عکس های تاریخی ایران 4)،(2زبانه)
اصفهان قدیم (مجموعه عکس های تاریخی ایران 4)،(2زبانه)
1,500,000﷼
اصفهان قدیم (مجموعه عکس های تاریخی ایران 4)،(2زبانه)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
2
مترجم:
رعنا خزاعی

کد:
45891
گروه بندی:
تاریخ ایران, کتب چند زبانه
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
عکس های تاریخی ایران 1 (ایران قدیم)،(2زبانه)
عکس های تاریخی ایران 1 (ایران قدیم)،(2زبانه)
1,500,000﷼
عکس های تاریخی ایران 1 (ایران قدیم)،(2زبانه)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
7
مترجم:
رعنا خزاعی

کد:
42817
گروه بندی:
تاریخ ایران, کتب چند زبانه
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
اصفهان قدیم (مجموعه عکس های تاریخی ایران 4)،(2زبانه)
اصفهان قدیم (مجموعه عکس های تاریخی ایران 4)،(2زبانه)
2,500,000﷼
اصفهان قدیم (مجموعه عکس های تاریخی ایران 4)،(2زبانه)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
3
مترجم:
رعنا خزاعی

کد:
42009
گروه بندی:
تاریخ ایران, کتب چند زبانه
قیمت:
2,500,000﷼
2,500,000﷼
عکس های تاریخی ایران 3 (آذربایجان قدیم)
عکس های تاریخی ایران 3 (آذربایجان قدیم)
2,000,000﷼
عکس های تاریخی ایران 3 (آذربایجان قدیم)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
7
مترجم:
رعنا خزاعی

کد:
42008
گروه بندی:
تاریخ ایران, کتب چند زبانه
قیمت:
2,000,000﷼
2,000,000﷼
عکس های تاریخی ایران 7 (مازندران قدیم)،(2زبانه)
عکس های تاریخی ایران 7 (مازندران قدیم)،(2زبانه)
2,500,000﷼
عکس های تاریخی ایران 7 (مازندران قدیم)،(2زبانه)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
7
مترجم:
رعنا خزاعی

کد:
42010
گروه بندی:
تاریخ ایران, کتب چند زبانه
قیمت:
2,500,000﷼
2,500,000﷼
گیلان قدیم (از دیروز تا امروز)،(2زبانه،گلاسه،باقاب)
گیلان قدیم (از دیروز تا امروز)،(2زبانه،گلاسه،باقاب)
8,200,000﷼
گیلان قدیم (از دیروز تا امروز)،(2زبانه،گلاسه،باقاب)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
رعنا خزاعی

کد:
35468
گروه بندی:
نقاشی, کتب چند زبانه, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
8,200,000﷼
8,200,000﷼
گذری بر طهران قدیم (2زبانه،گلاسه،باقاب)
گذری بر طهران قدیم (2زبانه،گلاسه،باقاب)
18,000,000﷼
گذری بر طهران قدیم (2زبانه،گلاسه،باقاب)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
رعنا خزاعی

کد:
35285
گروه بندی:
نقاشی, کتب چند زبانه, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
18,000,000﷼
18,000,000﷼
کورش کبیر (حقیقت تاریخ)
کورش کبیر (حقیقت تاریخ)
2,500,000﷼
کورش کبیر (حقیقت تاریخ)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
31

کد:
27522
گروه بندی:
تاریخ ایران
قیمت:
2,500,000﷼
2,500,000﷼
خلاصه ای بر تاریخ ایران
خلاصه ای بر تاریخ ایران
950,000﷼
خلاصه ای بر تاریخ ایران
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
10

کد:
25106
گروه بندی:
تاریخ ایران
قیمت:
950,000﷼
950,000﷼
تهران روزگاران قدیم
تهران روزگاران قدیم
3,200,000﷼
تهران روزگاران قدیم
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی،آواژه ابریشمی
نوبت چاپ:
7

کد:
24275
گروه بندی:
تاریخ ایران
قیمت:
3,200,000﷼
3,200,000﷼
ایران قدیم (مهد تمدن جهان،2زبانه)
ایران قدیم (مهد تمدن جهان،2زبانه)
16,000,000﷼
ایران قدیم (مهد تمدن جهان،2زبانه)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
2

کد:
23573
گروه بندی:
تاریخ ایران, کتب چند زبانه, کتب چند زبانه(نفیس), کتب نفیس
قیمت:
16,000,000﷼
16,000,000﷼
داریوش بزرگ (افتخار تاریخ)
داریوش بزرگ (افتخار تاریخ)
2,500,000﷼
داریوش بزرگ (افتخار تاریخ)
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
11

کد:
21637
گروه بندی:
تاریخ ایران
قیمت:
2,500,000﷼
2,500,000﷼
خلاصه تاریخ شعرا و نثر نویسان ایران
خلاصه تاریخ شعرا و نثر نویسان ایران
500,000﷼
خلاصه تاریخ شعرا و نثر نویسان ایران
مولف:
فرشاد ابریشمی
ناشر:
ابریشمی
نوبت چاپ:
1

کد:
21633
گروه بندی:
زندگینامه
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼