0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مولف: م.ن.آلکسیج
درحال دریافت اطلاعات..
مکتب هنرهای تجسمی 8 (پوستر،حروف چاپی،تزئینات داخلی)
مکتب هنرهای تجسمی 8 (پوستر،حروف چاپی،تزئینات داخلی)
300,000﷼
مکتب هنرهای تجسمی 8 (پوستر،حروف چاپی،تزئینات داخلی)
مولف:
م.ن.آلکسیج
ناشر:
گوتنبرگ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
میترا نظریان

کد:
30018
گروه بندی:
هنر
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
مکتب هنرهای تجسمی 9 (گریم در نمایش،لباس در نمایش،طراحی صحنه نمایش)
مکتب هنرهای تجسمی 9 (گریم در نمایش،لباس در نمایش،طراحی صحنه نمایش)
300,000﷼
مکتب هنرهای تجسمی 9 (گریم در نمایش،لباس در نمایش،طراحی صحنه نمایش)
مولف:
م.ن.آلکسیج
ناشر:
گوتنبرگ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
میترا نظریان

کد:
30019
گروه بندی:
هنر
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
مکتب هنرهای تجسمی 6 (گرافیک،انواع چاپ های دستی،تصویرسازی کتاب)
مکتب هنرهای تجسمی 6 (گرافیک،انواع چاپ های دستی،تصویرسازی کتاب)
300,000﷼
مکتب هنرهای تجسمی 6 (گرافیک،انواع چاپ های دستی،تصویرسازی کتاب)
مولف:
م.ن.آلکسیج
ناشر:
گوتنبرگ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
میترا نظریان

کد:
22858
گروه بندی:
هنر
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
مکتب هنرهای تجسمی10 (صنایع دستی،استخوان،پاپیه ماشه،سرامیک،گلدوزی،چوب،شیشه،فرش،پارچه)
مکتب هنرهای تجسمی10 (صنایع دستی،استخوان،پاپیه ماشه،سرامیک،گلدوزی،چوب،شیشه،فرش،پارچه)
300,000﷼
مکتب هنرهای تجسمی10 (صنایع دستی،استخوان،پاپیه ماشه،سرامیک،گلدوزی،چوب،شیشه،فرش،پارچه)
مولف:
م.ن.آلکسیج
ناشر:
گوتنبرگ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
میترا نظریان

کد:
22859
گروه بندی:
هنر
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
مکتب هنرهای تجسمی 7 (کمپوزیسیون در نقاشی،کمپوزیسیون در مجسمه سازی)
مکتب هنرهای تجسمی 7 (کمپوزیسیون در نقاشی،کمپوزیسیون در مجسمه سازی)
300,000﷼
مکتب هنرهای تجسمی 7 (کمپوزیسیون در نقاشی،کمپوزیسیون در مجسمه سازی)
مولف:
م.ن.آلکسیج
ناشر:
گوتنبرگ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
میترا نظریان

کد:
21042
گروه بندی:
هنر
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
مکتب هنرهای تجسمی 5 (طراحی،تئوری رنگ در نقاشی،نقش برجسته،مجسمه سازی با سنگ،مواد در مجسمه سازی)
مکتب هنرهای تجسمی 5 (طراحی،تئوری رنگ در نقاشی،نقش برجسته،مجسمه سازی با سنگ،مواد در مجسمه سازی)
300,000﷼
مکتب هنرهای تجسمی 5 (طراحی،تئوری رنگ در نقاشی،نقش برجسته،مجسمه سازی با سنگ،مواد در مجسمه سازی)
مولف:
م.ن.آلکسیج
ناشر:
گوتنبرگ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
میترا نظریان

کد:
21043
گروه بندی:
هنر
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
مکتب هنرهای تجسمی 4 (آموزش طراحی،نقاشی،مجسمه سازی و آناتومی)
مکتب هنرهای تجسمی 4 (آموزش طراحی،نقاشی،مجسمه سازی و آناتومی)
300,000﷼
مکتب هنرهای تجسمی 4 (آموزش طراحی،نقاشی،مجسمه سازی و آناتومی)
مولف:
م.ن.آلکسیج
ناشر:
گوتنبرگ
نوبت چاپ:
1
مترجم:
میترا نظریان

کد:
20879
گروه بندی:
هنر
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼
مکتب هنرهای تجسمی 1 (آموزش طراحی،نقاشی،مجسمه سازی و گرافیک)
مکتب هنرهای تجسمی 1 (آموزش طراحی،نقاشی،مجسمه سازی و گرافیک)
300,000﷼
مکتب هنرهای تجسمی 1 (آموزش طراحی،نقاشی،مجسمه سازی و گرافیک)
مولف:
م.ن.آلکسیج
ناشر:
گوتنبرگ
نوبت چاپ:
2
مترجم:
میترا نظریان

کد:
19597
گروه بندی:
هنر, درسی و دانشگاهی
قیمت:
300,000﷼
300,000﷼