0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مولف: انجی سیج
درحال دریافت اطلاعات..
پرواز (سپتیموس هیپ:کتاب دوم)
پرواز (سپتیموس هیپ:کتاب دوم)
1,700,000﷼
پرواز (سپتیموس هیپ:کتاب دوم)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
ناهید
نوبت چاپ:
1
مترجم:
پرتو اشراق

کد:
101016
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,700,000﷼
1,700,000﷼
گرداب (سپتیموس هیپ:کتاب چهارم)
گرداب (سپتیموس هیپ:کتاب چهارم)
1,700,000﷼
گرداب (سپتیموس هیپ:کتاب چهارم)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
ناهید
نوبت چاپ:
1
مترجم:
پرتو اشراق

کد:
101018
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,700,000﷼
1,700,000﷼
فیزیک (سپتیموس هیپ:کتاب سوم)
فیزیک (سپتیموس هیپ:کتاب سوم)
1,700,000﷼
فیزیک (سپتیموس هیپ:کتاب سوم)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
ناهید
نوبت چاپ:
1
مترجم:
پرتو اشراق

کد:
101017
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,700,000﷼
1,700,000﷼
ستاره گیر (تادهانتر مون 3)
ستاره گیر (تادهانتر مون 3)
1,150,000﷼
ستاره گیر (تادهانتر مون 3)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
2
مترجم:
آرزو احمی

کد:
93352
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,150,000﷼
1,150,000﷼
آرامینتای جن زده 7 (جزیره ی اسکلت)
آرامینتای جن زده 7 (جزیره ی اسکلت)
1,800,000﷼
آرامینتای جن زده 7 (جزیره ی اسکلت)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
حوض نقره
نوبت چاپ:
2
مترجم:
فاطمه اشتاقی

کد:
91163
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,800,000﷼
1,800,000﷼
شن سوار (تادهانتر مون 2)
شن سوار (تادهانتر مون 2)
700,000﷼
شن سوار (تادهانتر مون 2)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
2
مترجم:
آرزو احمی

کد:
82313
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
آرامینتای جن زده (عمارت آب پران)
آرامینتای جن زده (عمارت آب پران)
1,450,000﷼
آرامینتای جن زده (عمارت آب پران)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
حوض نقره
نوبت چاپ:
4
مترجم:
فرمهر امیردوست

کد:
64478
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,450,000﷼
1,450,000﷼
عاتش (سیپتیموس هیپ 7)
عاتش (سیپتیموس هیپ 7)
1,400,000﷼
عاتش (سیپتیموس هیپ 7)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
4
مترجم:
مهرداد مهدویان

کد:
51824
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
1,400,000﷼
1,400,000﷼
آرامینتای جن زده 1 (خانه ی تسخیر شده ی من)
آرامینتای جن زده 1 (خانه ی تسخیر شده ی من)
800,000﷼
آرامینتای جن زده 1 (خانه ی تسخیر شده ی من)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
حوض نقره
نوبت چاپ:
2
مترجم:
فرمهر امیردوست

کد:
35474
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
آرامینتای جن زده 3 (قورباغه دزدی)
آرامینتای جن زده 3 (قورباغه دزدی)
900,000﷼
آرامینتای جن زده 3 (قورباغه دزدی)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
حوض نقره
نوبت چاپ:
2
مترجم:
فرمهر امیردوست

کد:
35476
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
آرامینتای جن زده 4 (توله دراکولا)
آرامینتای جن زده 4 (توله دراکولا)
900,000﷼
آرامینتای جن زده 4 (توله دراکولا)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
حوض نقره
نوبت چاپ:
2
مترجم:
فرمهر امیردوست

کد:
35477
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
آرامینتای جن زده 5 (پرستار شبح)
آرامینتای جن زده 5 (پرستار شبح)
1,250,000﷼
آرامینتای جن زده 5 (پرستار شبح)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
حوض نقره
نوبت چاپ:
3
مترجم:
فرمهر امیردوست

کد:
35478
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,250,000﷼
1,250,000﷼
صیاهی (سیپتیموس هیپ 6)
صیاهی (سیپتیموس هیپ 6)
1,900,000﷼
صیاهی (سیپتیموس هیپ 6)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
5
مترجم:
مهرداد مهدویان

کد:
32535
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
1,900,000﷼
1,900,000﷼
سایرن خبیس (سیپتیموس هیپ 5)
سایرن خبیس (سیپتیموس هیپ 5)
1,550,000﷼
سایرن خبیس (سیپتیموس هیپ 5)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
6
مترجم:
مهرداد مهدویان

کد:
29103
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
1,550,000﷼
1,550,000﷼
مجموعه آرمنته ی جن زده (5جلدی،با قاب)
مجموعه آرمنته ی جن زده (5جلدی،با قاب)
3,240,000﷼
مجموعه آرمنته ی جن زده (5جلدی،با قاب)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
افق،فرهنگ ها
مترجم:
مهرداد مهدویان

کد:
25263
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
3,240,000﷼
3,240,000﷼
آرمنته ی جن زده 5 (ارواح پرستار)
آرمنته ی جن زده 5 (ارواح پرستار)
900,000﷼
آرمنته ی جن زده 5 (ارواح پرستار)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
9
مترجم:
مهرداد مهدویان

کد:
24379
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
آرمنته ی جن زده 2 (شمشیری در گروتو)
آرمنته ی جن زده 2 (شمشیری در گروتو)
1,250,000﷼
آرمنته ی جن زده 2 (شمشیری در گروتو)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
9
مترجم:
مهرداد مهدویان

کد:
24376
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
1,250,000﷼
1,250,000﷼
آرمنته ی جن زده 3 (قورباغه ربایی)
آرمنته ی جن زده 3 (قورباغه ربایی)
450,000﷼
آرمنته ی جن زده 3 (قورباغه ربایی)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
2
مترجم:
مهرداد مهدویان

کد:
24377
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
450,000﷼
450,000﷼
آرمنته ی جن زده 4 (توله دراکولا)
آرمنته ی جن زده 4 (توله دراکولا)
640,000﷼
آرمنته ی جن زده 4 (توله دراکولا)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
افق،فرهنگ ها
نوبت چاپ:
8
مترجم:
مهرداد مهدویان

کد:
24378
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
640,000﷼
640,000﷼
آرمنته ی جن زده 1 (خانه ی تسخیر شده ی من)
آرمنته ی جن زده 1 (خانه ی تسخیر شده ی من)
850,000﷼
آرمنته ی جن زده 1 (خانه ی تسخیر شده ی من)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
افق،فرهنگ ها
نوبت چاپ:
9
مترجم:
مهرداد مهدویان

کد:
24375
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
850,000﷼
850,000﷼
جسط و جو (سیپتیموس هیپ 4)
جسط و جو (سیپتیموس هیپ 4)
1,550,000﷼
جسط و جو (سیپتیموس هیپ 4)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
7
مترجم:
مهرداد مهدویان

کد:
20658
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
1,550,000﷼
1,550,000﷼
پرواذ (سیپتیموس هیپ 2)
پرواذ (سیپتیموس هیپ 2)
1,500,000﷼
پرواذ (سیپتیموس هیپ 2)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
8
مترجم:
مهرداد مهدویان

کد:
19115
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
افصون (سیپتیموس هیپ 1)،(رمان نوجوان49)
افصون (سیپتیموس هیپ 1)،(رمان نوجوان49)
2,400,000﷼
افصون (سیپتیموس هیپ 1)،(رمان نوجوان49)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
12
مترجم:
مهرداد مهدویان

کد:
18205
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
2,400,000﷼
2,400,000﷼
فیظیک (سیپتیموس هیپ 3)
فیظیک (سیپتیموس هیپ 3)
1,500,000﷼
فیظیک (سیپتیموس هیپ 3)
مولف:
انجی سیج
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
7
مترجم:
مهرداد مهدویان

کد:
18204
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼