0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مولف: ماساشی کیشیموتو
درحال دریافت اطلاعات..
مانگا فارسی ناروتو 5 (NARUTO)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی ناروتو 5 (NARUTO)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی ناروتو 5 (NARUTO)،(کمیک استریپ)
مولف:
ماساشی کیشیموتو
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
فرهاد بیگدلو

کد:
130222
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی ناروتو 4 (NARUTO)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی ناروتو 4 (NARUTO)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی ناروتو 4 (NARUTO)،(کمیک استریپ)
مولف:
ماساشی کیشیموتو
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
فرهاد بیگدلو

کد:
130221
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مجموعه مانگا پلاس فارسی ناروتو (NARUTO)،(کمیک استریپ)،(3جلدی،باقاب)
مجموعه مانگا پلاس فارسی ناروتو (NARUTO)،(کمیک استریپ)،(3جلدی،باقاب)
4,950,000﷼
مجموعه مانگا پلاس فارسی ناروتو (NARUTO)،(کمیک استریپ)،(3جلدی،باقاب)
مولف:
ماساشی کیشیموتو
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
فرهاد بیگدلو

کد:
129429
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
4,950,000﷼
4,950,000﷼
مانگا فارسی ناروتو 3 (NARUTO)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی ناروتو 3 (NARUTO)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی ناروتو 3 (NARUTO)،(کمیک استریپ)
مولف:
ماساشی کیشیموتو
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
فرهاد بیگدلو

کد:
127547
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی ناروتو 2 (NARUTO)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی ناروتو 2 (NARUTO)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی ناروتو 2 (NARUTO)،(کمیک استریپ)
مولف:
ماساشی کیشیموتو
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
فرهاد بیگدلو

کد:
127546
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مانگا فارسی ناروتو 1 (NARUTO)،(کمیک استریپ)
مانگا فارسی ناروتو 1 (NARUTO)،(کمیک استریپ)
1,650,000﷼
مانگا فارسی ناروتو 1 (NARUTO)،(کمیک استریپ)
مولف:
ماساشی کیشیموتو
ناشر:
مات،کومینو،ویز مدیا
نوبت چاپ:
1
مترجم:
فرهاد بیگدلو

کد:
127545
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
ناروتو 2 (بدترین مشتری)،(کمیک استریپ)
ناروتو 2 (بدترین مشتری)،(کمیک استریپ)
1,200,000﷼
ناروتو 2 (بدترین مشتری)،(کمیک استریپ)
مولف:
ماساشی کیشیموتو
ناشر:
کتیبه پارسی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
زهره شمسی گوشکی

کد:
124019
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
ناروتو 1 (آزمون های نینجا)،(کمیک استریپ)
ناروتو 1 (آزمون های نینجا)،(کمیک استریپ)
1,150,000﷼
ناروتو 1 (آزمون های نینجا)،(کمیک استریپ)
مولف:
ماساشی کیشیموتو
ناشر:
کتیبه پارسی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
زهره شمسی

کد:
122366
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,150,000﷼
1,150,000﷼
ناروتو10 (نینجای بی نظیر)،(کمیک استریپ)
ناروتو10 (نینجای بی نظیر)،(کمیک استریپ)
1,290,000﷼
ناروتو10 (نینجای بی نظیر)،(کمیک استریپ)
مولف:
ماساشی کیشیموتو
ناشر:
پسته خندان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
رویا عبادی

کد:
120964
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,290,000﷼
1,290,000﷼
ناروتو 8 (نبرد مرگ و زندگی)،(کمیک استریپ)
ناروتو 8 (نبرد مرگ و زندگی)،(کمیک استریپ)
1,290,000﷼
ناروتو 8 (نبرد مرگ و زندگی)،(کمیک استریپ)
مولف:
ماساشی کیشیموتو
ناشر:
پسته خندان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
رویا عبادی

کد:
120962
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,290,000﷼
1,290,000﷼
ناروتو 9 (نجی در برابر هیناتا)،(کمیک استریپ)
ناروتو 9 (نجی در برابر هیناتا)،(کمیک استریپ)
1,290,000﷼
ناروتو 9 (نجی در برابر هیناتا)،(کمیک استریپ)
مولف:
ماساشی کیشیموتو
ناشر:
پسته خندان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
رویا عبادی

کد:
120963
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,290,000﷼
1,290,000﷼
ناروتو 7 (نفرین اوروچیماو)،(کمیک استریپ)
ناروتو 7 (نفرین اوروچیماو)،(کمیک استریپ)
1,290,000﷼
ناروتو 7 (نفرین اوروچیماو)،(کمیک استریپ)
مولف:
ماساشی کیشیموتو
ناشر:
پسته خندان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
رویا عبادی

کد:
118748
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,290,000﷼
1,290,000﷼
ناروتو 6 (جنگل مرگ)،(کمیک استریپ)
ناروتو 6 (جنگل مرگ)،(کمیک استریپ)
1,290,000﷼
ناروتو 6 (جنگل مرگ)،(کمیک استریپ)
مولف:
ماساشی کیشیموتو
ناشر:
پسته خندان
نوبت چاپ:
2
مترجم:
رویا عبادی

کد:
117496
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,290,000﷼
1,290,000﷼
ناروتو 5 (حریفان)،(کمیک استریپ)
ناروتو 5 (حریفان)،(کمیک استریپ)
1,290,000﷼
ناروتو 5 (حریفان)،(کمیک استریپ)
مولف:
ماساشی کیشیموتو
ناشر:
پسته خندان
نوبت چاپ:
2
مترجم:
رویا عبادی

کد:
116343
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,290,000﷼
1,290,000﷼
ناروتو 4 (مرحله بعدی)،(کمیک استریپ)
ناروتو 4 (مرحله بعدی)،(کمیک استریپ)
1,290,000﷼
ناروتو 4 (مرحله بعدی)،(کمیک استریپ)
مولف:
ماساشی کیشیموتو
ناشر:
پسته خندان
نوبت چاپ:
2
مترجم:
سودابه نصراللهی

کد:
116341
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,290,000﷼
1,290,000﷼
ناروتو 3 (پل شجاعت)،(کمیک استریپ)
ناروتو 3 (پل شجاعت)،(کمیک استریپ)
1,290,000﷼
ناروتو 3 (پل شجاعت)،(کمیک استریپ)
مولف:
ماساشی کیشیموتو
ناشر:
پسته خندان
نوبت چاپ:
2
مترجم:
سودابه نصراللهی

کد:
113596
گروه بندی:
داستان نوجوان, داستان مصور
قیمت:
1,290,000﷼
1,290,000﷼