0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مولف: جرجی زیدان
درحال دریافت اطلاعات..
پویندگان عشق (رمان تاریخی)
پویندگان عشق (رمان تاریخی)
1,700,000﷼
پویندگان عشق (رمان تاریخی)
مولف:
جرجی زیدان
ناشر:
پل
نوبت چاپ:
4
مترجم:
محمدعلی شیرازی

کد:
132407
گروه بندی:
رمان تاریخی, رمان خارجی
قیمت:
1,700,000﷼
1,700,000﷼
سقوط برمکیان
سقوط برمکیان
2,300,000﷼
سقوط برمکیان
مولف:
جرجی زیدان
ناشر:
جامی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمدتقی شریعتی مزینانی

کد:
130436
گروه بندی:
رمان تاریخی
قیمت:
2,300,000﷼
2,300,000﷼
قطامه فاجعه رمضان
قطامه فاجعه رمضان
1,700,000﷼
قطامه فاجعه رمضان
مولف:
جرجی زیدان
ناشر:
پل
نوبت چاپ:
3
مترجم:
محمدعلی شیرازی

کد:
126776
گروه بندی:
رمان تاریخی
قیمت:
1,700,000﷼
1,700,000﷼
عذرای قریش (رمان تاریخی)
عذرای قریش (رمان تاریخی)
1,900,000﷼
عذرای قریش (رمان تاریخی)
مولف:
جرجی زیدان
ناشر:
پل
نوبت چاپ:
4
مترجم:
محمدعلی شیرازی

کد:
122358
گروه بندی:
رمان تاریخی
قیمت:
1,900,000﷼
1,900,000﷼
دوشیزه شامی
دوشیزه شامی
1,350,000﷼
دوشیزه شامی
مولف:
جرجی زیدان
ناشر:
پرسمان
نوبت چاپ:
5
مترجم:
صابر منیری

کد:
21689
گروه بندی:
رمان تاریخی
قیمت:
1,350,000﷼
1,350,000﷼
انتقام لمیاء دختر قیروان (رمان تاریخی)
انتقام لمیاء دختر قیروان (رمان تاریخی)
2,100,000﷼
انتقام لمیاء دختر قیروان (رمان تاریخی)
مولف:
جرجی زیدان
ناشر:
پل
نوبت چاپ:
2
مترجم:
محمدعلی شیرازی

کد:
96488
گروه بندی:
رمان خارجی, رمان تاریخی
قیمت:
2,100,000﷼
2,100,000﷼
امین و مامون (رمان تاریخی)
امین و مامون (رمان تاریخی)
1,550,000﷼
امین و مامون (رمان تاریخی)
مولف:
جرجی زیدان
ناشر:
پل
نوبت چاپ:
3
مترجم:
محمدعلی شیرازی

کد:
96484
گروه بندی:
رمان خارجی, رمان تاریخی
قیمت:
1,550,000﷼
1,550,000﷼
پویندگان عشق (رمان تاریخی)
پویندگان عشق (رمان تاریخی)
1,370,000﷼
پویندگان عشق (رمان تاریخی)
مولف:
جرجی زیدان
ناشر:
پل
نوبت چاپ:
4
مترجم:
محمدعلی شیرازی

کد:
96493
گروه بندی:
رمان خارجی, رمان تاریخی
قیمت:
1,370,000﷼
1,370,000﷼
سیاه جامگان (رمان تاریخی)
سیاه جامگان (رمان تاریخی)
1,500,000﷼
سیاه جامگان (رمان تاریخی)
مولف:
جرجی زیدان
ناشر:
پل
نوبت چاپ:
5
مترجم:
محمدعلی شیرازی

کد:
96103
گروه بندی:
رمان تاریخی
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
دختر نیل (ارمانوسه مصری)
دختر نیل (ارمانوسه مصری)
1,700,000﷼
دختر نیل (ارمانوسه مصری)
مولف:
جرجی زیدان
ناشر:
پل
نوبت چاپ:
6
مترجم:
محمدعلی شیرازی

کد:
83762
گروه بندی:
رمان خارجی
قیمت:
1,700,000﷼
1,700,000﷼
عشق سمیه (حجاج بن یوسف)
عشق سمیه (حجاج بن یوسف)
1,500,000﷼
عشق سمیه (حجاج بن یوسف)
مولف:
جرجی زیدان
ناشر:
پل
نوبت چاپ:
3
مترجم:
محمد علی شیرازی

کد:
74291
گروه بندی:
رمان تاریخی
قیمت:
1,500,000﷼
1,500,000﷼
دلاوران عرب
دلاوران عرب
5,250,000﷼
دلاوران عرب
مولف:
جرجی زیدان
ناشر:
علم
نوبت چاپ:
1
مترجم:
محمدعلی شیرازی

کد:
16710
گروه بندی:
تاریخ جهان
قیمت:
5,250,000﷼
5,250,000﷼
عباسه و جعفر برمکی (رمان تاریخی)
عباسه و جعفر برمکی (رمان تاریخی)
1,100,000﷼
عباسه و جعفر برمکی (رمان تاریخی)
مولف:
جرجی زیدان
ناشر:
پل
نوبت چاپ:
5
مترجم:
محمدعلی شیرازی

کد:
24974
گروه بندی:
روانشناسی, رمان تاریخی
قیمت:
1,100,000﷼
1,100,000﷼