0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مولف: محمد دهقانی
درحال دریافت اطلاعات..
تاریخ و ادبیات ایران 3 (عنصری:عصر غزنوی)
تاریخ و ادبیات ایران 3 (عنصری:عصر غزنوی)
600,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 3 (عنصری:عصر غزنوی)
مولف:
محمد دهقانی
ناشر:
نشر نی
نوبت چاپ:
1

کد:
103429
گروه بندی:
شعر فارسی, نقد ادبی
قیمت:
600,000﷼
600,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 1 (عصر سامانی،محمدبن زکریای رازی)
تاریخ و ادبیات ایران 1 (عصر سامانی،محمدبن زکریای رازی)
1,200,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 1 (عصر سامانی،محمدبن زکریای رازی)
مولف:
محمد دهقانی
ناشر:
نشر نی
نوبت چاپ:
4

کد:
101794
گروه بندی:
نقد ادبی, ادبیات فارسی, زندگینامه
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 6 (عصر سامانی،ترجمه تفسیر طبری)
تاریخ و ادبیات ایران 6 (عصر سامانی،ترجمه تفسیر طبری)
1,400,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 6 (عصر سامانی،ترجمه تفسیر طبری)
مولف:
محمد دهقانی
ناشر:
نشر نی
نوبت چاپ:
3

کد:
100431
گروه بندی:
تاریخ ایران, ادبیات فارسی
قیمت:
1,400,000﷼
1,400,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 2 (عصر غزنوی،ابن سینا)
تاریخ و ادبیات ایران 2 (عصر غزنوی،ابن سینا)
580,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 2 (عصر غزنوی،ابن سینا)
مولف:
محمد دهقانی
ناشر:
نشر نی
نوبت چاپ:
2

کد:
96951
گروه بندی:
ادبیات فارسی
قیمت:
580,000﷼
580,000﷼
حدیث خداوندی و بندگی (تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی،اجتماعی و روان شناختی)
حدیث خداوندی و بندگی (تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی،اجتماعی و روان شناختی)
3,200,000﷼
حدیث خداوندی و بندگی (تحلیل تاریخ بیهقی از دیدگاه ادبی،اجتماعی و روان شناختی)
مولف:
محمد دهقانی
ناشر:
نشر نی
نوبت چاپ:
5

کد:
91915
گروه بندی:
زندگینامه, تاریخ ایران, نقد ادبی, ادبیات فارسی
قیمت:
3,200,000﷼
3,200,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 5 (منوچهری)
تاریخ و ادبیات ایران 5 (منوچهری)
1,200,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 5 (منوچهری)
مولف:
محمد دهقانی
ناشر:
نشر نی
نوبت چاپ:
2

کد:
91700
گروه بندی:
ادبیات فارسی
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 4 (عصر غزنوی،فرخی سیستانی)
تاریخ و ادبیات ایران 4 (عصر غزنوی،فرخی سیستانی)
760,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 4 (عصر غزنوی،فرخی سیستانی)
مولف:
محمد دهقانی
ناشر:
نشر نی
نوبت چاپ:
2

کد:
91737
گروه بندی:
ادبیات فارسی
قیمت:
760,000﷼
760,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر سامانی:کسایی،نخستین شاعر نامدار شیعه)
تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر سامانی:کسایی،نخستین شاعر نامدار شیعه)
480,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر سامانی:کسایی،نخستین شاعر نامدار شیعه)
مولف:
محمد دهقانی
ناشر:
نشر نی
نوبت چاپ:
2

کد:
91734
گروه بندی:
ادبیات فارسی, نقد ادبی
قیمت:
480,000﷼
480,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 2 (رودکی،پدر شعر فارسی)
تاریخ و ادبیات ایران 2 (رودکی،پدر شعر فارسی)
500,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 2 (رودکی،پدر شعر فارسی)
مولف:
محمد دهقانی
ناشر:
نشر نی
نوبت چاپ:
2

کد:
91680
گروه بندی:
شعر فارسی, ادبیات فارسی, زندگینامه
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 5 (دقیقی)
تاریخ و ادبیات ایران 5 (دقیقی)
760,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 5 (دقیقی)
مولف:
محمد دهقانی
ناشر:
نشر نی
نوبت چاپ:
2

کد:
91706
گروه بندی:
شعر فارسی, نقد ادبی, ادبیات فارسی
قیمت:
760,000﷼
760,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 4 (تاریخ بلعمی)
تاریخ و ادبیات ایران 4 (تاریخ بلعمی)
1,200,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 4 (تاریخ بلعمی)
مولف:
محمد دهقانی
ناشر:
نشر نی
نوبت چاپ:
3

کد:
91600
گروه بندی:
ادبیات فارسی
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 3 (شاهنامه ابومنصوری)
تاریخ و ادبیات ایران 3 (شاهنامه ابومنصوری)
800,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 3 (شاهنامه ابومنصوری)
مولف:
محمد دهقانی
ناشر:
نشر نی
نوبت چاپ:
3

کد:
91594
گروه بندی:
ادبیات فارسی
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر غزنوی،ناصر خسرو)
تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر غزنوی،ناصر خسرو)
1,700,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 7 (عصر غزنوی،ناصر خسرو)
مولف:
محمد دهقانی
ناشر:
نشر نی
نوبت چاپ:
3

کد:
91561
گروه بندی:
شعر فارسی, ادبیات فارسی
قیمت:
1,700,000﷼
1,700,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 1 (عصر غزنوی،ابوریحان بیرونی)
تاریخ و ادبیات ایران 1 (عصر غزنوی،ابوریحان بیرونی)
500,000﷼
تاریخ و ادبیات ایران 1 (عصر غزنوی،ابوریحان بیرونی)
مولف:
محمد دهقانی
ناشر:
نشر نی
نوبت چاپ:
3

کد:
91516
گروه بندی:
زندگینامه, ادبیات فارسی
قیمت:
500,000﷼
500,000﷼
از شهر خدا تا شهر انسان (نقد و بررسی ادبیات کلاسیک و معاصر)
از شهر خدا تا شهر انسان (نقد و بررسی ادبیات کلاسیک و معاصر)
2,200,000﷼
از شهر خدا تا شهر انسان (نقد و بررسی ادبیات کلاسیک و معاصر)
مولف:
محمد دهقانی
ناشر:
مروارید
نوبت چاپ:
4

کد:
23125
گروه بندی:
نقد ادبی
قیمت:
2,200,000﷼
2,200,000﷼