0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مولف: گروه نویسندگان ریاضی لندن
درحال دریافت اطلاعات..
مجموعه جادوی معماها (409 معمای شگفت انگیز برای تیزهوشان همراه با پاسخ نامه)
مجموعه جادوی معماها (409 معمای شگفت انگیز برای تیزهوشان همراه با پاسخ نامه)
890,000﷼
مجموعه جادوی معماها (409 معمای شگفت انگیز برای تیزهوشان همراه با پاسخ نامه)
مولف:
گروه نویسندگان ریاضی لندن
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
2
مترجم:
امیرحسین میرزائیان

کد:
95829
گروه بندی:
آموزشی نوجوان
قیمت:
890,000﷼
890,000﷼
جادوی معماها 1 (61 معمای شگفت انگیز برای تیزهوشان)،(سطح آسان)
جادوی معماها 1 (61 معمای شگفت انگیز برای تیزهوشان)،(سطح آسان)
210,000﷼
جادوی معماها 1 (61 معمای شگفت انگیز برای تیزهوشان)،(سطح آسان)
مولف:
گروه نویسندگان ریاضی لندن
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
2
مترجم:
امیرحسین میرزائیان

کد:
90798
گروه بندی:
آموزشی نوجوان, درسی و کمک درسی
قیمت:
210,000﷼
210,000﷼
جادوی معماها 2 (61 معمای شگفت انگیز برای تیزهوشان)،(سطح آسان)
جادوی معماها 2 (61 معمای شگفت انگیز برای تیزهوشان)،(سطح آسان)
210,000﷼
جادوی معماها 2 (61 معمای شگفت انگیز برای تیزهوشان)،(سطح آسان)
مولف:
گروه نویسندگان ریاضی لندن
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
2
مترجم:
امیرحسین میرزائیان

کد:
90799
گروه بندی:
آموزشی نوجوان, درسی و کمک درسی
قیمت:
210,000﷼
210,000﷼
جادوی معماها 3 (71 معمای شگفت انگیز برای تیزهوشان)،(سطح متوسط)
جادوی معماها 3 (71 معمای شگفت انگیز برای تیزهوشان)،(سطح متوسط)
210,000﷼
جادوی معماها 3 (71 معمای شگفت انگیز برای تیزهوشان)،(سطح متوسط)
مولف:
گروه نویسندگان ریاضی لندن
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
2
مترجم:
امیرحسین میرزائیان

کد:
90800
گروه بندی:
آموزشی نوجوان, درسی و کمک درسی
قیمت:
210,000﷼
210,000﷼
جادوی معماها 4 (71 معمای شگفت انگیز برای تیز هوشان)،(سطح متوسط)
جادوی معماها 4 (71 معمای شگفت انگیز برای تیز هوشان)،(سطح متوسط)
210,000﷼
جادوی معماها 4 (71 معمای شگفت انگیز برای تیز هوشان)،(سطح متوسط)
مولف:
گروه نویسندگان ریاضی لندن
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
2
مترجم:
امیرحسین میرزائیان

کد:
90801
گروه بندی:
آموزشی نوجوان
قیمت:
210,000﷼
210,000﷼
جادوی معماها 5 (73 معمای شگفت انگیز برای تیز هوشان)،(سطح سخت)
جادوی معماها 5 (73 معمای شگفت انگیز برای تیز هوشان)،(سطح سخت)
210,000﷼
جادوی معماها 5 (73 معمای شگفت انگیز برای تیز هوشان)،(سطح سخت)
مولف:
گروه نویسندگان ریاضی لندن
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرحسین میرزائیان

کد:
90802
گروه بندی:
آموزشی نوجوان
قیمت:
210,000﷼
210,000﷼
جادوی معماها 6 (72 معمای شگفت انگیز برای تیز هوشان)،(سطح سخت)
جادوی معماها 6 (72 معمای شگفت انگیز برای تیز هوشان)،(سطح سخت)
210,000﷼
جادوی معماها 6 (72 معمای شگفت انگیز برای تیز هوشان)،(سطح سخت)
مولف:
گروه نویسندگان ریاضی لندن
ناشر:
ذکر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
امیرحسین میرزائیان

کد:
90803
گروه بندی:
آموزشی نوجوان
قیمت:
210,000﷼
210,000﷼