0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
درحال دریافت اطلاعات..
رباعیات حکیم عمر خیام (4زبانه،گلاسه،ترمو،پلاکدار،پلدار،برجسته،باجعبه)
رباعیات حکیم عمر خیام (4زبانه،گلاسه،ترمو،پلاکدار،پلدار،برجسته،باجعبه)
23,000,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام (4زبانه،گلاسه،ترمو،پلاکدار،پلدار،برجسته،باجعبه)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
پیام عدالت
نوبت چاپ:
2
مترجم:
ادوارد فیتز جرالد و دیگران

کد:
133175
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
23,000,000﷼
23,000,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (2زبانه،گلاسه)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (2زبانه،گلاسه)
4,500,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (2زبانه،گلاسه)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
علی
نوبت چاپ:
2

کد:
133163
گروه بندی:
مجموعه شعر, شعر فارسی, کتب چند زبانه
قیمت:
4,500,000﷼
4,500,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (6زبانه،گلاسه،چرم،لب طلایی)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (6زبانه،گلاسه،چرم،لب طلایی)
5,000,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (6زبانه،گلاسه،چرم،لب طلایی)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
بهزاد
نوبت چاپ:
1

کد:
131859
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
5,000,000﷼
5,000,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام (4زبانه،گلاسه،ترمو،پلاکدار،لیزری،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام (4زبانه،گلاسه،ترمو،پلاکدار،لیزری،باقاب)
11,000,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام (4زبانه،گلاسه،ترمو،پلاکدار،لیزری،باقاب)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
پیام عدالت
نوبت چاپ:
2
مترجم:
ادوارد فیتز جرالد و دیگران

کد:
129574
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
11,000,000﷼
11,000,000﷼
رباعیات خیام (2زبانه،گلاسه،چرم،لیزری،باقاب)
رباعیات خیام (2زبانه،گلاسه،چرم،لیزری،باقاب)
3,000,000﷼
رباعیات خیام (2زبانه،گلاسه،چرم،لیزری،باقاب)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
میردشتی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
ادوارد فیتز جرالد

کد:
118938
گروه بندی:
مجموعه شعر
قیمت:
3,000,000﷼
3,000,000﷼
رباعیات خیام (5زبانه،گلاسه،چرم،لیزری،باقاب)
رباعیات خیام (5زبانه،گلاسه،چرم،لیزری،باقاب)
8,500,000﷼
رباعیات خیام (5زبانه،گلاسه،چرم،لیزری،باقاب)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
فرهنگسرای میردشتی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
ادوارد فیتزجرالد

کد:
117075
گروه بندی:
شعر فارسی
قیمت:
8,500,000﷼
8,500,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،چرم،لیزری،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،چرم،لیزری،باقاب)
5,500,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،چرم،لیزری،باقاب)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
یاقوت کویر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
ادوارد فیتز جرالد و دیگران

کد:
115729
گروه بندی:
مجموعه شعر, کتب نفیس
قیمت:
5,500,000﷼
5,500,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،چرم،لیزری)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،چرم،لیزری)
4,800,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،چرم،لیزری)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
یاقوت کویر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
ادوارد فیتز جرالد و دیگران1

کد:
115656
گروه بندی:
مجموعه شعر
قیمت:
4,800,000﷼
4,800,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،چرم،پلاک دار برجسته،لیزری)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،چرم،پلاک دار برجسته،لیزری)
12,500,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،چرم،پلاک دار برجسته،لیزری)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
یاقوت کویر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
ادوارد فیتز جرالد و دیگران

کد:
115652
گروه بندی:
مجموعه شعر, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
12,500,000﷼
12,500,000﷼
رباعیات عمر خیام فلسفی (5زبانه،گلاسه)
رباعیات عمر خیام فلسفی (5زبانه،گلاسه)
30,000,000﷼
رباعیات عمر خیام فلسفی (5زبانه،گلاسه)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
فرهنگسرای میردشتی
نوبت چاپ:
1
مترجم:
ادوارد فیتزجرالد

کد:
115240
گروه بندی:
شعر فارسی
قیمت:
30,000,000﷼
30,000,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام (30زبانه،گلاسه،چرم،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام (30زبانه،گلاسه،چرم،باقاب)
6,500,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام (30زبانه،گلاسه،چرم،باقاب)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
باهم
نوبت چاپ:
1
مترجم:
ادوارد فیتزجرالد و دیگران

کد:
114188
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
6,500,000﷼
6,500,000﷼
رباعیات خیام (3زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات خیام (3زبانه،گلاسه،باقاب)
6,000,000﷼
رباعیات خیام (3زبانه،گلاسه،باقاب)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
دانش پرور،فارابی
نوبت چاپ:
2
مترجم:
ادوارد فیتزجرالد و دیگران

کد:
110490
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه, کتب نفیس
قیمت:
6,000,000﷼
6,000,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،چرم،پلاک دار،باجعبه)
رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،چرم،پلاک دار،باجعبه)
11,000,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،چرم،پلاک دار،باجعبه)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
پیام عدالت
نوبت چاپ:
1

کد:
108620
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب نفیس
قیمت:
11,000,000﷼
11,000,000﷼
رباعیات خیام (5زبانه،2رنگ،باقاب،ترمو،لب طلایی)
رباعیات خیام (5زبانه،2رنگ،باقاب،ترمو،لب طلایی)
2,550,000﷼
رباعیات خیام (5زبانه،2رنگ،باقاب،ترمو،لب طلایی)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
پارمیس
نوبت چاپ:
2
مترجم:
ادوارد فیتز جرالد و دیگران

کد:
104947
گروه بندی:
شعر فارسی
قیمت:
2,550,000﷼
2,550,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،چرم،پلاک دار،لیزری،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،چرم،پلاک دار،لیزری،باقاب)
5,500,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،چرم،پلاک دار،لیزری،باقاب)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
پیام عدالت،پیام مهر عدالت
نوبت چاپ:
1

کد:
98384
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
5,500,000﷼
5,500,000﷼
رباعیات خیام
رباعیات خیام
700,000﷼
رباعیات خیام
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
مکتوب
نوبت چاپ:
6

کد:
93736
گروه بندی:
شعر فارسی
قیمت:
700,000﷼
700,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،چرم،لب طلایی)
رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،چرم،لب طلایی)
1,950,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،چرم،لب طلایی)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
پارمیس
نوبت چاپ:
1
مترجم:
ادوارد فیتزجرالد و دیگران

کد:
92983
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
1,950,000﷼
1,950,000﷼
رباعیات خیام (4زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات خیام (4زبانه،گلاسه،باقاب)
7,000,000﷼
رباعیات خیام (4زبانه،گلاسه،باقاب)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
بدرقه جاویدان،جاویدان
نوبت چاپ:
1
مترجم:
ادوارد فیتزجرالد و دیگران

کد:
81013
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه
قیمت:
7,000,000﷼
7,000,000﷼
رباعیات خیام (5زبانه،گلاسه،لیزری،باجعبه)
رباعیات خیام (5زبانه،گلاسه،لیزری،باجعبه)
10,000,000﷼
رباعیات خیام (5زبانه،گلاسه،لیزری،باجعبه)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
یاقوت کویر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
ادوارد فیتز جرالد و دیگران

کد:
61755
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
10,000,000﷼
10,000,000﷼
رباعیات خیام با مینیاتور (5رنگ،5زبانه،باقاب)
رباعیات خیام با مینیاتور (5رنگ،5زبانه،باقاب)
3,500,000﷼
رباعیات خیام با مینیاتور (5رنگ،5زبانه،باقاب)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
یاقوت کویر
نوبت چاپ:
1
مترجم:
ادوارد فیتز جرالد و دیگران

کد:
61594
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
3,500,000﷼
3,500,000﷼
رباعیهای خیام با مینیاتور (4زبانه،گلاسه،چرم،لب طلایی،باجعبه)
رباعیهای خیام با مینیاتور (4زبانه،گلاسه،چرم،لب طلایی،باجعبه)
15,000,000﷼
رباعیهای خیام با مینیاتور (4زبانه،گلاسه،چرم،لب طلایی،باجعبه)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
سخن
نوبت چاپ:
1
مترجم:
حسین صادقی

کد:
47218
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
15,000,000﷼
15,000,000﷼
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،لب طلایی،باقاب)
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،لب طلایی،باقاب)
30,000,000﷼
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،لب طلایی،باقاب)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
سخن
نوبت چاپ:
1
مترجم:
حسین صادقی

کد:
32945
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
30,000,000﷼
30,000,000﷼
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،چرم،لب طلایی)
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،چرم،لب طلایی)
50,000,000﷼
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،چرم،لب طلایی)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
سخن
نوبت چاپ:
1
مترجم:
حسین صادقی

کد:
47008
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
50,000,000﷼
50,000,000﷼
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،باجعبه،چرم)
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،باجعبه،چرم)
200,000,000﷼
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،باجعبه،چرم)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
سخن
نوبت چاپ:
1
مترجم:
حسین صادقی

کد:
47010
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
200,000,000﷼
200,000,000﷼
رباعیات خیام
رباعیات خیام
1,000,000﷼
رباعیات خیام
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
اشاره
نوبت چاپ:
4

کد:
46892
گروه بندی:
شعر فارسی
قیمت:
1,000,000﷼
1,000,000﷼
رباعیات خیام فرشچیان با مینیاتور (گلاسه،باقاب)
رباعیات خیام فرشچیان با مینیاتور (گلاسه،باقاب)
7,500,000﷼
رباعیات خیام فرشچیان با مینیاتور (گلاسه،باقاب)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
گویا
نوبت چاپ:
8

کد:
43285
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب نفیس
قیمت:
7,500,000﷼
7,500,000﷼
رباعیات خیام فرشچیان (گلاسه،باقاب)
رباعیات خیام فرشچیان (گلاسه،باقاب)
12,500,000﷼
رباعیات خیام فرشچیان (گلاسه،باقاب)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
گویا
نوبت چاپ:
5

کد:
41571
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب نفیس
قیمت:
12,500,000﷼
12,500,000﷼
رباعیات خیام فرشچیان (5زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات خیام فرشچیان (5زبانه،گلاسه،باقاب)
19,000,000﷼
رباعیات خیام فرشچیان (5زبانه،گلاسه،باقاب)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
گویا
نوبت چاپ:
4

کد:
40999
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه(نفیس), کتب نفیس
قیمت:
19,000,000﷼
19,000,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام،(5زبانه،گلاسه)
رباعیات حکیم عمر خیام،(5زبانه،گلاسه)
9,000,000﷼
رباعیات حکیم عمر خیام،(5زبانه،گلاسه)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
آوردگاه هنر و اندیشه
نوبت چاپ:
1

کد:
40831
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه(نفیس)
قیمت:
9,000,000﷼
9,000,000﷼
رباعیات خیام فرشچیان،همراه با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات خیام فرشچیان،همراه با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)
7,500,000﷼
رباعیات خیام فرشچیان،همراه با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)
مولف:
عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
ناشر:
گویا
نوبت چاپ:
4
مترجم:
دوارد فیتز جرالد و دیگران

کد:
40555
گروه بندی:
شعر فارسی, کتب چند زبانه
قیمت:
7,500,000﷼
7,500,000﷼