0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مولف: بورلی کلی یری
درحال دریافت اطلاعات..
رامونا و پدرش
رامونا و پدرش
750,000﷼
رامونا و پدرش
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نوبت چاپ:
6
مترجم:
نورا حق پرست

کد:
133364
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
750,000﷼
750,000﷼
رامونای وروجک
رامونای وروجک
760,000﷼
رامونای وروجک
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
کیمیا
نوبت چاپ:
8
مترجم:
احمد کسایی پور

کد:
86455
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
760,000﷼
760,000﷼
هنری و بیزوس
هنری و بیزوس
70,000﷼
هنری و بیزوس
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
هرمس
نوبت چاپ:
2
مترجم:
کیوان عبیدی آشتیانی

کد:
56276
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
70,000﷼
70,000﷼
رامونا و پدرش
رامونا و پدرش
720,000﷼
رامونا و پدرش
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
هرمس
نوبت چاپ:
7
مترجم:
احمد کسایی پور

کد:
51887
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
720,000﷼
720,000﷼
همیشه رامونا
همیشه رامونا
760,000﷼
همیشه رامونا
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
کیمیا
نوبت چاپ:
7
مترجم:
احمد کسایی پور

کد:
51855
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
760,000﷼
760,000﷼
کلبه هنری
کلبه هنری
70,000﷼
کلبه هنری
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
هرمس
نوبت چاپ:
2
مترجم:
کیوان عبیدی آشتیانی

کد:
50054
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
70,000﷼
70,000﷼
رامونا و بیزوس
رامونا و بیزوس
740,000﷼
رامونا و بیزوس
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
هرمس
نوبت چاپ:
5
مترجم:
احمد کسایی پور

کد:
49057
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
740,000﷼
740,000﷼
رامونای هشت ساله
رامونای هشت ساله
740,000﷼
رامونای هشت ساله
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
هرمس،کیمیا
نوبت چاپ:
6
مترجم:
احمد کسایی پور

کد:
49055
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
740,000﷼
740,000﷼
دنیای رامونا
دنیای رامونا
780,000﷼
دنیای رامونا
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
کیمیا
نوبت چاپ:
6
مترجم:
احمد کسایی پور

کد:
49056
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
780,000﷼
780,000﷼
رامونای شجاع
رامونای شجاع
720,000﷼
رامونای شجاع
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
هرمس
نوبت چاپ:
7
مترجم:
احمد کسایی پور

کد:
49058
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
720,000﷼
720,000﷼
آقای هنشاو عزیز (رمان هایی که باید خواند)
آقای هنشاو عزیز (رمان هایی که باید خواند)
1,450,000﷼
آقای هنشاو عزیز (رمان هایی که باید خواند)
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
پیدایش
نوبت چاپ:
4
مترجم:
مژگان کلهر

کد:
39217
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
1,450,000﷼
1,450,000﷼
مجموعه رامونا (8جلدی،باقاب)
مجموعه رامونا (8جلدی،باقاب)
11,110,000﷼
مجموعه رامونا (8جلدی،باقاب)
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
افق
مترجم:
پروین علی پور

کد:
22553
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
11,110,000﷼
11,110,000﷼
رامونا 4 (رامونا و مادرش)
رامونا 4 (رامونا و مادرش)
1,700,000﷼
رامونا 4 (رامونا و مادرش)
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
14
مترجم:
پروین علی پور

کد:
22363
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
1,700,000﷼
1,700,000﷼
رامونا 5 (رامونا و پدرش)
رامونا 5 (رامونا و پدرش)
1,350,000﷼
رامونا 5 (رامونا و پدرش)
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
13
مترجم:
پروین علی پور

کد:
15608
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
1,350,000﷼
1,350,000﷼
رامونا 8 (دنیای رامونا)
رامونا 8 (دنیای رامونا)
1,800,000﷼
رامونا 8 (دنیای رامونا)
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
15
مترجم:
پروین علی پور

کد:
7208
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
1,800,000﷼
1,800,000﷼
رامونا 2 (رامونای آتش پاره)
رامونا 2 (رامونای آتش پاره)
1,700,000﷼
رامونا 2 (رامونای آتش پاره)
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
17
مترجم:
پروین علی پور

کد:
7206
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
1,700,000﷼
1,700,000﷼
رامونا 1 (رامونا و خواهرش)
رامونا 1 (رامونا و خواهرش)
1,650,000﷼
رامونا 1 (رامونا و خواهرش)
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
18
مترجم:
پروین علی پور

کد:
13645
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
رامونا 6 (رامونای هشت ساله)
رامونا 6 (رامونای هشت ساله)
1,450,000﷼
رامونا 6 (رامونای هشت ساله)
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
18
مترجم:
پروین علی پور

کد:
7207
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
1,450,000﷼
1,450,000﷼
رامونا 3 (رامونای شجاع شجاع)
رامونا 3 (رامونای شجاع شجاع)
1,550,000﷼
رامونا 3 (رامونای شجاع شجاع)
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
14
مترجم:
پروین علی پور

کد:
10721
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
1,550,000﷼
1,550,000﷼
رامونا 7 (رامونا همیشه راموناست)
رامونا 7 (رامونا همیشه راموناست)
1,650,000﷼
رامونا 7 (رامونا همیشه راموناست)
مولف:
بورلی کلی یری
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
14
مترجم:
پروین علی پور

کد:
10722
گروه بندی:
رمان کودک
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼