0
مرتب سازی
تعداد
کتابهای موجود
حذف فیلترها
مولف: استوارت گیبز
درحال دریافت اطلاعات..
مدرسه جاسوسی10 (پروژه ی ایکس)
مدرسه جاسوسی10 (پروژه ی ایکس)
2,800,000﷼
مدرسه جاسوسی10 (پروژه ی ایکس)
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
3
مترجم:
مریم رفیعی

کد:
131079
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
2,800,000﷼
2,800,000﷼
قرارگاه فضایی آلفا 3 (عملیات اضطراری)
قرارگاه فضایی آلفا 3 (عملیات اضطراری)
2,690,000﷼
قرارگاه فضایی آلفا 3 (عملیات اضطراری)
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
1
مترجم:
فرهاد تقی پور

کد:
120374
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
2,690,000﷼
2,690,000﷼
مدرسه جاسوسی 9 (ماموریت دریایی)
مدرسه جاسوسی 9 (ماموریت دریایی)
2,990,000﷼
مدرسه جاسوسی 9 (ماموریت دریایی)
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
8
مترجم:
مریم رفیعی

کد:
120176
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
2,990,000﷼
2,990,000﷼
مدرسه ی جاسوسی 7 (حمله ی بریتانیایی ها)
مدرسه ی جاسوسی 7 (حمله ی بریتانیایی ها)
900,000﷼
مدرسه ی جاسوسی 7 (حمله ی بریتانیایی ها)
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
شهر قلم
نوبت چاپ:
1
مترجم:
شیرین ملک فاضلی

کد:
106476
گروه بندی:
داستان نوجوان, رمان نوجوان
قیمت:
900,000﷼
900,000﷼
چارلی تورن و آخرین معادله
چارلی تورن و آخرین معادله
1,200,000﷼
چارلی تورن و آخرین معادله
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
شهر قلم
نوبت چاپ:
1
مترجم:
شیما شریعت

کد:
106477
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
1,200,000﷼
1,200,000﷼
قاچاقچی در ماه (قرارگاه فضایی آلفا 2)
قاچاقچی در ماه (قرارگاه فضایی آلفا 2)
2,790,000﷼
قاچاقچی در ماه (قرارگاه فضایی آلفا 2)
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
3
مترجم:
آزیتا راثی

کد:
92096
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
2,790,000﷼
2,790,000﷼
قرارگاه فضایی آلفا 2 (قاچاقچی در ماه)
قرارگاه فضایی آلفا 2 (قاچاقچی در ماه)
1,640,000﷼
قرارگاه فضایی آلفا 2 (قاچاقچی در ماه)
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
2
مترجم:
آزیتا راثی

کد:
104217
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
1,640,000﷼
1,640,000﷼
مدرسه جاسوسی 7 (سرقت از موزه ی بریتانیا)
مدرسه جاسوسی 7 (سرقت از موزه ی بریتانیا)
2,890,000﷼
مدرسه جاسوسی 7 (سرقت از موزه ی بریتانیا)
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
13
مترجم:
مریم رفیعی

کد:
89356
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
2,890,000﷼
2,890,000﷼
مدرسه ی جاسوسی 6 (تعقیب و گریز در جنوب)
مدرسه ی جاسوسی 6 (تعقیب و گریز در جنوب)
800,000﷼
مدرسه ی جاسوسی 6 (تعقیب و گریز در جنوب)
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
شهر قلم
نوبت چاپ:
1
مترجم:
شیرین ملک فاضلی

کد:
88835
گروه بندی:
داستان نوجوان, رمان نوجوان
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
سرنخ فضایی (قرارگاه فضایی آلفا 1)
سرنخ فضایی (قرارگاه فضایی آلفا 1)
2,790,000﷼
سرنخ فضایی (قرارگاه فضایی آلفا 1)
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
7
مترجم:
آزیتا راثی

کد:
84743
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
2,790,000﷼
2,790,000﷼
مدرسه جاسوسی 6 (عملیات شناسایی)
مدرسه جاسوسی 6 (عملیات شناسایی)
2,590,000﷼
مدرسه جاسوسی 6 (عملیات شناسایی)
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
14
مترجم:
مریم رفیعی

کد:
82002
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
2,590,000﷼
2,590,000﷼
مدرسه جاسوسی 5 (سرویس اطلاعاتی)
مدرسه جاسوسی 5 (سرویس اطلاعاتی)
2,700,000﷼
مدرسه جاسوسی 5 (سرویس اطلاعاتی)
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
14
مترجم:
مریم رفیعی

کد:
78421
گروه بندی:
داستان نوجوان
قیمت:
2,700,000﷼
2,700,000﷼
مدرسه جاسوسی 4 (تعطیلات مرگبار)
مدرسه جاسوسی 4 (تعطیلات مرگبار)
2,990,000﷼
مدرسه جاسوسی 4 (تعطیلات مرگبار)
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
15
مترجم:
مریم رفیعی

کد:
73785
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
2,990,000﷼
2,990,000﷼
مدرسه جاسوسی 3 (جاسوس دوجانبه)
مدرسه جاسوسی 3 (جاسوس دوجانبه)
2,700,000﷼
مدرسه جاسوسی 3 (جاسوس دوجانبه)
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
18
مترجم:
مریم رفیعی

کد:
65182
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
2,700,000﷼
2,700,000﷼
مدرسه جاسوسی 2 (اردوی مرگ)
مدرسه جاسوسی 2 (اردوی مرگ)
2,700,000﷼
مدرسه جاسوسی 2 (اردوی مرگ)
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
24
مترجم:
مریم رفیعی

کد:
65181
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
2,700,000﷼
2,700,000﷼
اردوی جاسوسی 2
اردوی جاسوسی 2
800,000﷼
اردوی جاسوسی 2
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
شهر قلم
نوبت چاپ:
2
مترجم:
شیرین ملک فاضلی

کد:
65118
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
نقشه ی جاسوسی 3
نقشه ی جاسوسی 3
800,000﷼
نقشه ی جاسوسی 3
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
شهر قلم
نوبت چاپ:
2
مترجم:
شیرین ملک فاضلی

کد:
65119
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
800,000﷼
800,000﷼
مدرسه جاسوسی 1 (گروگان گیری)
مدرسه جاسوسی 1 (گروگان گیری)
2,990,000﷼
مدرسه جاسوسی 1 (گروگان گیری)
مولف:
استوارت گیبز
ناشر:
پرتقال
نوبت چاپ:
33
مترجم:
مریم رفیعی

کد:
64821
گروه بندی:
رمان نوجوان
قیمت:
2,990,000﷼
2,990,000﷼