0

دنیای پپا 42 (بخوان و بچسبان:آفرین به تو!)،(گلاسه)

(داستان های کارتونی،داستان خوک ها،گروه سنی:الف،ب(3تا9سال)،همراه با برچسب،گلاسه)
موجود
ناشر افق
مولف نویل استلی،مارک بیکر
مترجم مهسا خسروی
قطع رحلی
نوع جلد شمیز
تعداد صفحات 20
شابک 9786223321290
تاریخ ورود 1403/04/02
نوبت چاپ 1
سال چاپ 1403
وزن (گرم) 134
کد کالا 134772
قیمت پشت جلد 1,450,000﷼
دسته بندی : آموزشی‎ کودک
قیمت برای شما 1,450,000﷼
برای خرید وارد شوید

درباره کتاب

پپــا انیمیشــنی تلویزیونــی بــرای بچه‌هــای پیش‌دبســتانی اســت کــه پخــش آن از ســال ۲۰۰۴ در انگلسـتان آغـاز و در کشـورهای دیگـر ازجملـه اسـترالیا، برزیـل و کانـادا ادامـه یافت. پـس از محبوبیت جهانـی پپـا، برخـی از اپیزودهـای آن به‌صـورت کتـاب منتشـر شـدند. داسـتان‌هایی شـیرین و بامـزه کــه حــول محــور پپــا، پــدر و مــادر، بــرادر کوچکتــرش، جــورج، و هم‌سن‌وسالانش می‌گــذرد. می‌خواهیــد فرزندتــان بعــد از خوانــدن کتــاب ســرگرم شــود؟ آنچــه یــاد گرفتــه اســت در ذهنــش تثبیـت شـود؟ جـای مجموعـه‌ی «بخـوان و بچسـبان» را در زندگـی او پـر کنیـد. چنـد کتـاب جدیـد بــا حضــور پپــای دوست‌داشــتنی، بــا موضوع‌هــای متفــاوت و یک‌عالمــه برچســب شــاد و پرانــرژی کـــه فرصتـــی بــرای مـــرور قصه‌هـــا و موضوع‌هــای مختلــف اســـت و بــه تقویـــت مهارت‌هــای ظریـــف حرکتـــی، هماهنگــی چشــم و دســت و مهــارت تطبیـــق در کــودکان کمــک می‌کنــد. با برچسـب‌های داخـل کتـاب کـودک هـم می‌توانـد داسـتان را دنبـال کنـد و هـم بخشـی از ماجـرا را بـا چســباندن برچســب‌ها بــرای خــودش بازســازی کنــد.
نظرات
هیچ دیدگاهی برای این کالا نوشته نشده است.
کالا مرتبط
موارد بیشتر
کتاب بازی 6:ماجراجویی در ایستگاه آتش نشانی (بساز،بخوان،بازی کن!)
کتاب بازی 6:ماجراجویی در ایستگاه آتش نشانی (بساز،بخوان،بازی کن!)
1,650,000﷼
کتاب بازی 6:ماجراجویی در ایستگاه آتش نشانی (بساز،بخوان،بازی کن!)
مولف:
لیزی دویل
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
1
مترجم:
مهسا خسروی

کد:
135333
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک, بازی و سرگرمی
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
کتاب بازی 5:ماجراجویی در قصر (بساز،بخوان،بازی کن!)
کتاب بازی 5:ماجراجویی در قصر (بساز،بخوان،بازی کن!)
1,650,000﷼
کتاب بازی 5:ماجراجویی در قصر (بساز،بخوان،بازی کن!)
مولف:
لیزی دویل
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
1
مترجم:
مهسا خسروی

کد:
135332
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک, بازی و سرگرمی
قیمت:
1,650,000﷼
1,650,000﷼
مجموعه دنیای پپا:بخوان و بچسبان (همراه با برچسب و عروسک نمدی)،(6جلدی،گلاسه)
مجموعه دنیای پپا:بخوان و بچسبان (همراه با برچسب و عروسک نمدی)،(6جلدی،گلاسه)
7,200,000﷼
مجموعه دنیای پپا:بخوان و بچسبان (همراه با برچسب و عروسک نمدی)،(6جلدی،گلاسه)
مولف:
نویل استلی،مارک بیکر
ناشر:
افق
مترجم:
مهسا خسروی

کد:
135165
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک, داستان کودکان, بازی و سرگرمی
قیمت:
7,200,000﷼
7,200,000﷼
دنیای پپا 41 (بخوان و بچسبان:گردش با پپا)،(گلاسه)
دنیای پپا 41 (بخوان و بچسبان:گردش با پپا)،(گلاسه)
1,450,000﷼
دنیای پپا 41 (بخوان و بچسبان:گردش با پپا)،(گلاسه)
مولف:
نویل استلی،مارک بیکر
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
1
مترجم:
مهسا خسروی

کد:
134771
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
1,450,000﷼
1,450,000﷼
کتاب های فومی دنیای پپا 40 (ببین و بگو:خوردنی های خوش مزه)،(2زبانه)
کتاب های فومی دنیای پپا 40 (ببین و بگو:خوردنی های خوش مزه)،(2زبانه)
950,000﷼
کتاب های فومی دنیای پپا 40 (ببین و بگو:خوردنی های خوش مزه)،(2زبانه)
مولف:
نویل استلی،مارک بیکر
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
1
مترجم:
مهسا خسروی

کد:
134770
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
950,000﷼
950,000﷼
کتاب های فومی دنیای پپا 39 (ببین و بگو:با چی برویم؟)،(2زبانه)
کتاب های فومی دنیای پپا 39 (ببین و بگو:با چی برویم؟)،(2زبانه)
950,000﷼
کتاب های فومی دنیای پپا 39 (ببین و بگو:با چی برویم؟)،(2زبانه)
مولف:
نویل استلی،مارک بیکر
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
1
مترجم:
مهسا خسروی

کد:
134769
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
950,000﷼
950,000﷼
کتاب های فومی دنیای پپا 38 (ببین و بگو:خانه)،(2زبانه)
کتاب های فومی دنیای پپا 38 (ببین و بگو:خانه)،(2زبانه)
950,000﷼
کتاب های فومی دنیای پپا 38 (ببین و بگو:خانه)،(2زبانه)
مولف:
نویل استلی،مارک بیکر
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
1
مترجم:
مهسا خسروی

کد:
134768
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
950,000﷼
950,000﷼
کتاب های فومی دنیای پپا 37 (ببین و بگو:جانوران)،(2زبانه)
کتاب های فومی دنیای پپا 37 (ببین و بگو:جانوران)،(2زبانه)
950,000﷼
کتاب های فومی دنیای پپا 37 (ببین و بگو:جانوران)،(2زبانه)
مولف:
نویل استلی،مارک بیکر
ناشر:
افق
نوبت چاپ:
1
مترجم:
مهسا خسروی

کد:
134767
گروه بندی:
آموزشی‎ کودک
قیمت:
950,000﷼
950,000﷼